avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept procesual penal. Partea generală. Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii.
                                                                         
C.proc.pen., art. 1602
CEDO, art. 5 par. 3
Constituţie, art. 23 alin. 10
 
 Potrivit art. 1602 al.1 C.proc.pen., liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.
Conform art. 1602 al.2 C.proc.pen., liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia penală nr. 961 din data de 10 iulie 2012.
 
Prin încheierea de şedinţă din data de 05 iulie 2012, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr. 1188/105/2012, în baza art.160/8a alin.6 Cod procedură penală, rap. la art.160/2 c.pr.pen., a fost respinsă cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul S.I.D.,  ca neîntemeiată.
Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 04.07.2012, inculpatul S.I.D., a solicitat liberarea  provizorie sub control judiciar.
În motivarea cererii, inculpatul a arătat că limitele de pedeapsă pentru infracţiunile pentru care este cercetat nu depăşesc 18 ani, circumstanţele atenuante judiciare de care se bucură, precum şi circumstanţele sale personale, prezintă suficiente garanţii pentru ca scopul procesului penal să poată fi atins şi cu liberarea provizorie sub control judiciar a inculpatului.
De asemenea, în stare de libertate, inculpatul nu ar continua activitatea infracţională reţinută de organul de urmărire penală ca fiind pretins săvârşită în legătură cu funcţia şi atribuţiile sale de serviciu, statul având obligaţia de a da inculpatului o şansă pentru reabilitare, deoarece în sens contrar se poate discuta în mod evident despre o încălcare a prevederilor art.52 din Constituţie şi art.6 din C.E.D.O.
În final, a solicitat instanţei admiterea cererii şi liberarea provizorie sub control judiciar.
In vederea soluţionării cererii s-a ataşat dosarul de urmărire penală nr.795/105/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Pe fond, tribunalul a reţinut faptul că inculpatul S.I.D. este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art.257 C.pen., constatându-se că, în cursul anului 2010 a pretins şi primit de la denunţătorul S.R., preşedintele Societăţii A. T. din Colceag, jud. Prahova, suma de 7.000 lei în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă inspectorul de poliţie P.D. din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil pentru ca acesta din urmă să propună o soluţie de neîncepere a urmăririi penale în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil sub nr.740/P/2010, în cadrul căruia avea calitatea de făptuitor.
 De asemenea, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art.254 alin.1 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., întrucât, în perioada 2008 – 2011 a pretins şi primit de la denunţătorul S.R. preşedintele Societăţii A T din Colceag, jud. Prahova, mai multe foloase ce nu i se cuveneau, în speţă servicii de vidanjare – de 2 ori pe an, efectuat lucrări agricole – arat, semănat, transport produse agricole sau viticole – transport materiale de construcţie ori de câte ori solicita aceste servicii fără a achita contravaloarea acestora sau contravaloarea combustibilului consumat şi începând cu anul 2003 până în anul 2010, în fiecare an, solicita şi primea cantitatea de porumb ce se recolta de pe suprafaţa de 5000 mp teren, în anul 2011 de pe suprafaţa de 10000 mp, iar la strângerea recoltei pretindea şi primea câte 350 kg din fiecare produs agricol cultivat de societatea agricolă în afara porumbului.
Organele de urmărire penală au constatat că, în perioada 2008 – 2010, inculpatul a pretins şi primit de la denunţătorul D.M.L., ce a luat în concesiune o baltă de pescuit sportiv pe raza localităţii Colceag, în mod regulat, cantităţi de peşte, fără a achita vreun preţ, pentru a nu-l sancţiona contravenţional cu privire la activitatea desfăşurată.
În actul de sesizare s-a mai arătat că, în perioada 2006 – 2011, inculpatul a pretins şi primit de la numitul S.G. administratorul Întreprinderii Individuale S.G. L A din Colceag, jud. Prahova, mai multe foloase ce nu i se cuveneau, în speţă efectuat lucrări agricole – arat, semănat, transport produse agricole, ori de câte ori solicita aceste servicii, fără a achita contravaloarea acestora sau contravaloarea combustibilului consumat şi începând cu anul 2006 până în anul 2011, în fiecare an, solicita şi primea cantitatea de porumb ce se recolta de pe suprafaţa de 10.000 mp, iar la strângerea recoltei pretindea şi primea câte 500 kg din fiecare produs agricol cultivat de societatea agricolă în afara porumbului.
În anul 2010, inculpatul S.I.D. a pretins şi primit suma de 1.000 lei de la numitul S.G., pentru a recupera, cu ocazia cercetărilor ce le efectua în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil sub nr.53/P/2010, prejudiciul reclamat de acesta în cauza penală.
În perioada 2001 – 2011, a pretins şi primit de la numitul D.I.S., persoană fizică autorizată, mai multe foloase ce nu i se cuveneau, respectiv lucrări agricole – arat, semănat, transport produse agricole – transport materiale de construcţii, ori de câte ori solicita aceste servicii, fără a achita contravaloarea acestora sau a combustibilului consumat, iar în anii 2010 şi 2011 câte 400 kg orz şi 400 kg grâu.
S-a mai reţinut că, în perioada 2003 – 2011, inculpatul S.I.D., a pretins şi primit de la numitul N.A. ce deţine un autocamion, mai multe foloase ce nu i se cuveneau, în speţă efectuat lucrări de transport produse agricole, viticole, materiale de construcţii, ori de câte ori solicita aceste servicii, fără a achita contravaloarea acestora sau a combustibilului consumat, pentru a nu lua faţă de acesta măsuri de sancţionare contravenţională.
Organele de urmărire penală au mai reţinut în sarcina inculpatului săvârşirea infracţiunii de instigare la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art.25 rap. la art.208 alin.1 C.p., constând în aceea că, în data de 22.09.2010 cu intenţie, l-a determinat pe numitul A.G., angajat la Societatea Ag T din Colceag, jud. Prahova, în funcţia de muncitor necalificat, dar care conducea în fapt tractoarele societăţii, să sustragă din incinta societăţii cantitatea de 40 litri motorină, pe care a folosit-o numitul S.I.D. în interes personal.
S-a mai reţinut şi săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului (2 fapte) prev. de art.264 alin.1 C.p cu aplic. art.33 lit.a C.p., constând în aceea că în data de 11.09.2010 a fost sesizat de către M.F.B. cu privire la faptul că un anume M l-a deposedat prin violenţă de un pachet de ţigări şi un inel de argint, aspecte ce se circumscriu în elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art.211 C.p., şi nu a înregistrat această sesizare, iar făptuitorul nu a fost tras la răspundere penală.
De asemenea, în data de 15.11.2010, inculpatul a luat la cunoştinţă prin prisma atribuţiilor de serviciu despre sustragerea mai multor ovine de pe raza oraşului Mizil, iar în aceeaşi dată, cunoscând de la numitul I.N. că acesta din urmă a cumpărat animalele furate, îl sfătuieşte să le tundă, iar în situaţia în care este întrebat cu privire la provenienţa lor să răspundă că le-a cumpărat de la A pentru a zădărnici astfel urmărirea penală.
Referitor la infracţiunea de purtare abuzivă prev. de art.250 alin.1, 3 C.pen., s-a reţinut că în data de 27.10.2011 s-a prezentat la Postul de Poliţie numita P.E.C., însoţită de numitul S.I.V., care a sesizat agentului de poliţie S.I. D. faptul că numitul N.C.V. a făcut afirmaţii calomnioase la adresa sa, în sensul că ar fi întreţinut raporturi sexuale cu el, iar agentul de poliţie, fără a înregistra sesizarea formulată,   s-a deplasat la domiciliul numitului N.C.V. pe care l-a invitat la Postul de Poliţie prin intermediul soţiei, unde a fost agresat fizic de inculpat, care i-a provocat leziuni ce au necesitat internarea în acea seară la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, fiind diagnosticat cu fractură arc costal C10 lateral hemitorace stâng.
Prin încheierea nr.44/22.11.2011, Tribunalul Prahova a respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de arestare preventivă a inculpatului S.I.D. şi a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara.
Prin încheierea din data de 25.11.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, s-a admis recursul declarat de parchet, a fost casată încheierea nr. 44/22.11.2011 a Tribunalului Prahova, s-a admis propunerea parchetului de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului şi s-a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile de la data de 25.11.2011 la data de 23.12.2011 inclusiv şi s-a emis mandatul de arestare preventivă nr. 4/U/2011.
Instanţa de control judiciar a reţinut că în cauză sunt îndeplinite disp.  art. 143 şi art. 148 al 1 lit. b şi f C.p.p.
Analizând cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat, prin prisma probelor şi a situaţiei de fapt reţinută în cauza, tribunalul a apreciat că, în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de fond prevăzute de disp. art. 160/2 alin.2 C.p.p. care se referă la liberarea sub control judiciar.
Astfel, potrivit disp. art.160/2 alin.1 C.p.p., liberarea provizorie sub control judiciar se poate acordă în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.
In speţă, inculpatul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de  trafic de influenţă prev. de art.257 C.pen., luare de mită în formă continuată, prev. de art.254 alin.1 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., instigare la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art.25 rap. la art.208 alin.1 C.p., favorizarea infractorului prev. de art.264 alin.1 C.p cu aplic. art.33 lit.a C.p., purtare abuzivă prev. de art.250 alin.1, 3 C.pen., infracţiunile fiind sancţionate de legiuitor prin pedepse care nu depăşesc limita prevăzută de art.160/2 al.1 c.p.p. pentru a se putea dispune admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar, în speţă fiind îndeplinită această primă condiţie prevăzută de lege.
Potrivit art.160/2 alin.2 C.p.p. liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau pe inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau cu privire la faptul că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
Tribunalul a apreciat însă că, nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 160/2 alin.2 c.pr.pen, întrucât subzistă în continuare temeiurile avute în vedere cu ocazia luării  măsurii arestării preventive a inculpatului şi la dosar sunt date şi indicii, precum că odată lăsat în libertate inculpatul ar putea să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea de părţi şi martori.
Trebuie avut în vedere şi faptul că liberarea provizorie presupune menţinerea împrejurărilor legale care permit arestarea, numai că organul judiciar apreciază că menţinerea inculpatului în stare de arest nu mai apare necesară, liberarea devenind posibilă sub rezerva respectării anumitor condiţii.
Aplicând regulile anterior expuse la cazul de faţă, instanţa a constatat ca inculpatul  „are vocaţia”  de a beneficia de liberare provizorie sub control judiciar, în raport cu dispoziţiile art.160/2 alin.1 c.p.p. privind maximul pedepsei prevăzut de lege însă, cererea nu este întemeiată, având în vedere natura şi gravitatea faptei pentru care este cercetat şi modalitatea şi împrejurările concrete în care au fost comise faptele.
Din situaţia de fapt cu privire la care există indicii în cauză, instanţa a constatat că infracţiunile de care este acuzat inculpatul sunt grave, cu impact social deosebit, fapte ce aduc atingere autorităţilor statului, iar lăsarea în libertate a acestuia nu ar face altceva decât să sporească sentimentul de nesiguranţă şi să conducă la scăderea încrederii populaţiei în incapacitatea de protecţie a organelor statului. Mai mult, specificul valorilor sociale ce alcătuiesc obiectul juridic al infracţiunilor imputate inculpatului,  constând în comportarea cinstită, onestă şi corectă a oricărui funcţionar public sau salariat în raporturile de serviciu cu cetăţenii, precum şi impactul social pe care acest gen de infracţiuni îl propagă în rândul opiniei publice, face ca prevalarea acestuia faţă de circumstanţele personale să nu poată justifica cercetarea sa în stare de libertate.
Potrivit disp.art.160/2 alin.2 c.p.p. liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica să săvârşească alte infracţiuni sau cu privire la faptul că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi.
In prezenta cauza, instanţa a apreciat că la acest moment procesual, nefiind  audiaţi toţi martorii din acte şi nefiind administrate alte probatorii, nu este oportună  admiterea unei  astfel de cereri de liberarea provizorie sub control judiciar.
 Astfel, inculpatul este cercetat pentru  fapte cu o deosebită rezonanţă socială, iar  prin urmările sale s-a produs o gravă vătămare relaţiilor sociale ocrotite de lege astfel încât, liberarea inculpatului chiar şi provizorie ar fi de natură să creeze o puternică stare de insecuritate socială şi de neîncredere în actul de justiţie.
Pericolul concret pentru ordinea publică este dat în cazul inculpatului de gravitatea faptelor comise, precum şi de sentimentul de insecuritate pe care îl creează în rândul opiniei publice astfel de fapte, greutatea cu care sunt depistaţi autorii unor asemenea infracţiuni şi cu care pot fi probate.
Prima instanţă a apreciat că în cauză sunt îndeplinite şi dispoziţiile art.5 lit.c din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care a statuat că „pentru ca o arestare bazată pe bănuieli plauzibile să fie justificată nu se impune ca organele judiciare să fi adunat probe suficiente pentru a aduce acuzaţii în momentul arestării, termenii „motive plauzibile de bănuială”, presupunând existenţa unor fapte sau informaţi apte de a convinge un observator obiectiv că indivizii în cauză ar fi putut comite infracţiunile respective”, în acelaşi sens fiind şi practica judiciară a instanţei supreme (decizia nr.429/2009 a I.C.C.J. ).
Este adevărat că, detenţia provizorie trebuie să aibă un caracter excepţional, iar instanţa este obligată să vegheze la un just echilibru între măsura privării de libertate, pe de o parte şi interesul public de protecţie a cetăţenilor împotriva comiterii de infracţiuni grave, dedus în cauză din modul de săvârşire al faptelor şi din consecinţele acestora.
Faptele comise de inculpat prezintă un pericol social ridicat, care impune cu necesitate reprimarea săvârşirii unor astfel de fapte, în speţă pericolul concret pentru ordinea publică fiind evident prin sentimentul de insecuritate pe care l-ar crea în rândul opiniei publice neintervenţia organelor judiciare pentru descoperirea şi sancţionarea unor astfel de fapte faţă de care se impune o reacţie fermă din partea acestora.
Astfel, comiterea unor astfel de infracţiuni, neurmată de o ripostă fermă a societăţi, ar întreţine climatul infracţional şi ar crea făptuitorilor impresia că ar putea persista în sfidarea legii, ceea ce ar echivala cu încurajarea tacită a acestora, precum şi a altora la săvârşirea unor fapte similare, ceea ce ar conduce la scăderea încrederii populaţiei în capacitatea de ripostă a justiţiei şi protecţia statului.
Instanţa a  apreciat că menţinerea  inculpatului în stare de arest  preventiv se impune în prezent şi faţă de împrejurarea că cercetarea judecătorească nu este finalizată, nefiind audiaţi toţi martorii din acte şi nefiind administrate alte probatorii şi există riscul ca depoziţiile părţilor să fie alterate în situaţia în care inculpatul este cercetat în stare de libertate.
Având în vedere gravitatea faptelor penale pentru care este cercetat inculpatul precum şi faptul că cercetarea judecătorească se află  la început, în cauză urmând să fie administrate şi alte probatorii, instanţa a apreciat că o eventuală liberare provizorie sub control judiciar a acestui inculpat ar fi de natură să creeze o puternică stare de insecuritate socială şi neîncredere în actul de justiţie şi ar putea împiedica buna desfăşurare a cercetărilor în cauză.
  În atare situaţie, tribunalul a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.1602 alin. 2 c.p.p. pentru a se admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar potrivit argumentelor expuse pe larg mai sus, drept pentru care, în temeiul disp. art. 1608a alin.6 c.p.p., rap. la art.1602 alin.1 şi 2 c.p.p. şi la disp. art.1602 alin.1 şi 2 c.p.p., instanţa a respins cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de  inculpatul S.I.D., ca neîntemeiată.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul S.I.D. criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală şi a solicitat în esenţă, admiterea recursului, casarea încheierii şi  pe fond, admiterea cererii de liberare provizorie sub control  judiciar.
Curtea examinând încheierea recurată în raport de situaţia de fapt reţinută, de  probele administrate, de criticile formulate, precum şi din oficiu sub toate aspectele conform art. 385/6 al.2 şi art. 385/9 c.pr.penală, a constatat că recursul este nefondat aşa cum se va arăta în continuare:
Situaţia de fapt a fost corect reţinută de prima instanţă şi pe larg descrisă mai sus, în sensul că, inculpatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 c.p., luare de mită în formă continuată prev. de  art. 254 al.1 c.p.,  cu aplic. art. 41 al.2 c.p., instigare la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 25 rap.la art. 208 al.1 c.p., favorizarea infractorului prev. de art. 264 al.1 c.p., art. 33 lit.a, purtare abuzivă prev. de art. 250 al.1,3 c.p., infracţiuni pentru care legea prevede pedepse cu închisoarea de până la 18 ani.
Sub acest aspect, cererea de liberare provizorie este admisibilă în principiu, atât în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei reţinute în sarcina inculpatului, cât şi în ceea ce priveşte celelalte condiţii de formă prevăzute de textele ce reglementează această instituţie.
  Asupra temeiniciei cererii formulate, instanţa a reţinut următoarele aspecte:
  Potrivit art. 160 2 alin.1 Cod procedură penală, liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani. Alin.2 al aceluiaşi text de lege prevede că liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazurile în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
  Din coroborarea celor două texte menţionate mai sus reiese caracterul facultativ al acordării liberării provizorii, chiar şi în ipoteza în care inculpatul nu s-ar afla în vreunul dintre cazurile de împiedicare a acordării liberării provizorii prevăzute de art.1602 alin.2 Cod procedură penală.
  Instanţa de judecată nu poate uza în mod discreţionar de această facultate, întrucât ar încălca în mod flagrant dispoziţiile art.5 alin.5 Cod procedură penală, art.23 alin.10 din Constituţia României şi art. 5 paragraful 3 din CEDO, astfel încât, cu ocazia verificării temeiniciei unei atare cereri, trebuie să pornească de la una dintre premisele esenţiale ale liberării provizorii, respectiv subzistenţa temeiurilor avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului.
  Într-adevăr, dacă aceste temeiuri s-ar schimba ori ar înceta, instanţa ar fi obligată ca, la cerere sau din oficiu, să dispună, după caz, înlocuirea sau revocarea măsurii arestării preventive.
În mod logic, această premisă conduce la concluzia că, pentru a refuza liberarea provizorie pe considerente de netemeinicie, instanţa trebuie să constate existenţa unor temeiuri mai puternice decât cele avute în vedere la luarea arestului preventiv, care să justifice convingerea că lăsarea inculpatului în libertate, chiar provizorie şi restrânsă printr-un control judiciar, nu este totuşi oportună.
Interpretând sistematic dispoziţiile procedurale din materia măsurilor preventive, în corelaţie şi cu exigenţele CEDO şi ale jurisprudenţei Curţii de la Strassbourg, instanţa a considerat că aceste temeiuri ar putea privi fie aspecte legate de bună desfăşurare a procesului penal, fie aspecte legate de pericolul social concret al faptei pentru care inculpatul este cercetat, respectiv, prin modul şi mijloacele de săvârşire ori prin urmările produse, toate traduse printr-un impact violent asupra conştiinţei opiniei publice, astfel încât liberarea inculpatului, chiar provizorie, să fie de natură să creeze o puternică stare de insecuritate socială şi de neîncredere în actul de justiţie.
Revenind la cauza de faţă, prin prisma celor arătate anterior, instanţa a reţinut că există în speţă împrejurări de felul celor menţionate care să justifice aprecierea că cererea inculpatului este neîntemeiată.
Mai mult decât atât, la acest moment procesual instanţa a apreciat că punerea în libertate a inculpatului nu este oportună, buna desfăşurare a procesului penal, putând fi afectată prin faptul că nu au fost administrate toate probele la prima instanţă.
Totodată, la soluţionarea prezentei cereri, Curtea a avut în vedere că, în considerarea postului în care s-a aflat ( organ de poliţie la Postul de Poliţie Colceag ), ar fi trebuit să nu permită angrenarea sa în astfel de fapte situate în sfera ilicitului penal, apreciind că prin punerea în libertate a inculpatului s-ar aduce atingere valorilor sociale şi regulilor de drept instituite într-un stat democratic. Instanţa nu poate reţine apărările inculpatului întrucât, la soluţionarea cererii se porneşte, în primul rând, de la premisa că subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive, instanţa nepronunţându-se asupra fondului cauzei şi, implicit, asupra vinovăţiei inculpatului.
 Pornind de la toate considerentele expuse mai sus şi constatând de asemenea că, în cauză, deşi nu există limite temporare în raport de care liberarea provizorie poate fi dispusă faţă de inculpatul arestat preventiv, Curtea a respins ca nefondat, în temeiul art. 385/15 pct.1 lit.b c.pr.penală, recursul declarat, în speţă pericolul concret pentru ordinea publică ce rezultă din gravitatea faptelor de corupţie, de natura acestora şi de modul în care s-a făcut dovada implicării inculpatului în acţiunile de  pretindere a unor foloase materiale injuste de la denunţători, de-a lungul timpului, justificând o atare soluţie.
  (Judecător Ion Stelian)