avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept penal. Partea generală. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
 
Cod penal, art. 37 lit. b, art. 81, art. 82, art. 83
 
Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, afară de cazul când condamnatul intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în  art. 38 C.p. şi, se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.
                    
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1140 din  6 septembrie 2012.
 
  Prin sentinţa penală nr.79 din data de 26 martie 2012 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat, în baza art.87 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu art.37 lit.b Cod penal şi art.320/1 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul P.E.M., la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei  pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni, stabilit în conformitate cu art. 82 C.p.,  iar în temeiul art. 359 C.pr.penală, s-a atras atenţia  inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.
S-au aplicat disp. art.71-64 lit.a teza II-a si lit.b  Cod penal şi art.71 alin.5 Cod penal.
Inculpatul a fost obligat  la 400 lei cheltuieli judiciare către stat.
  Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de  20.08.2011, orele  00,15 inculpatul a fost depistat circulând cu  autoturismul „Dacia  1310” cu numărul de înmatriculare BZ-07-LUD pe raza municipiului Râmnicu Sărat, str.Pr. Ferdinand,  având o alcoolemie peste limita legală.
  S-a mai reţinut că, la prima probă recoltată la orele 0,35, inculpatul avea o alcoolemie de 1,50 gr./l alcool pur în sânge, iar la a doua probă la orele 1,35 avea 1,35 gr./l alcool pur în sânge.
  Inculpatul a recunoscut fapta comisă şi nu a contestat buletinul de analiză toxicologică nr.559 de la fila 9 dosar.
  În acelaşi timp instanţa a constatat că, inculpatul se afla în stare de recidivă conform art.37 lit.b  Cod penal, fiind condamnat ulterior, după cum urmează:
         - prin sentinţa penală a Tribunalului Buzău nr.97/1996 la 15 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.174 Cod penal, pedeapsă în executarea căreia a fost arestat la 26 iulie 1995 şi eliberat condiţionat la 05 august 2005 cu un rest neexecutat de 1815 zile.
  - prin sentinţa penală nr.198/07 aprilie 2006 a Judecătoriei Râmnicu Sărat  la  6 luni închisoare, pentru infracţiunea prev. de art.1 pct.1/1 din Lg.61/1991 cu art.37 lit.a Cod penal, fiind menţinută liberarea condiţionată pentru restul de 1815 zile neexecutate din sentinţa penală nr.97/1996, pedeapsă în executarea căreia a fost arestat la 26 aprilie 2006 şi liberat condiţionat la 23 august 2006 cu un rest de 63 zile.
Reţinând vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii  prev. de art.87 alin.1 din OUG  195/2002 republicată, cu art.37 lit.b  Cod penal  si art.320/1 Cod procedură penală, s-a dispus condamnarea inculpatului P.E.M., la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni, conform art. 82 C.p.
S-au aplicat disp. art.71- 64  lit.a teza II-a şi lit.b Cod penal şi art.71 alin.5 Cod penal.
S-a atras atenţia  inculpatului asupra disp.art.359 Cod procedură penală.
La stabilirea pedepsei, precum şi în aplicarea art.81 Cod penal, instanţa de fond a avut în vedere pericolul social al faptei comise şi persoana inculpatului, care a manifestat o poziţie sinceră, recunoscând şi regretând fapta comisă, motiv pentru care a aplicat inculpatului o pedeapsă apreciind că scopul preventiv educativ al acesteia poate fi atins  şi fără executare în regim privativ de libertate.
  Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Sărat, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi a solicitat în esenţă, admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond pronunţarea unei  hotărâri legale şi temeinice faţă de împrejurarea că pedeapsa aplicată inculpatului nu putea fi suspendată condiţionat, deoarece anterior a fost condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni închisoare.
  Curtea, examinând hotărârea recurată în raport de situaţia de fapt reţinută, de probele administrate, de criticile formulate, precum şi din oficiu, conform  art.385/6 alin.2 şi art.385/9 Cod procedură penală, a constatat că recursul este întemeiat, aşa cum se va arăta în continuare:
  Din fişa de cazier judiciar a inculpatului, aflată la fila 30 dosar urmărire penală, rezultă că anterior inculpatul P.E.M. a fost condamnat la două pedepse cu închisoarea, după cum urmează:
  - prin sentinţa penală nr.97/1996 la 15 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.174 Cod penal, pedeapsă în executarea căreia a fost arestat la 26 iulie 1995 şi liberat condiţionat la 05 august 2005 cu un rest neexecutat de 1815 zile.
  - prin sentinţa penală nr.198/07.04.2006 la 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.1 pct.1/1 din Legea nr.61/1991 cu art.37 lit.a Cod penal, fiind menţinută liberarea condiţionată pentru restul de 1815 zile neexecutate din sentinţa penală nr.97/1996, pedeapsă în executarea căreia a fost arestat la 26 aprilie 2006 şi liberat condiţionat la 23 august 2006 cu un rest de 63 zile.
  În atare situaţie, rezultă că prezenta infracţiune a fost săvârşită de inculpat  în stare de recidivă postexecutorie prev. de art.37 lit.b Cod penal.
  Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.81 pct.1 lit.b Cod penal) aplicată persoanei fizice dacă infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.38 Cod penal.
  Ori, în speţă, Curtea a constatat că inculpatul nu se află în vreuna din situaţiile prev. de art.81 pct.1 lit.b Cod penal sau art.38 Cod penal, pentru a beneficia de suspendarea condiţionată a executării pedepsei, motiv pentru care a admis recursul Parchetului, a casat în parte sentinţa şi a înlăturat disp.art.81, 83 şi art.71 alin.5 Cod penal, urmând ca pedeapsa de 8 luni închisoare să fie executată în  regim privativ de libertate.
  La analiza din oficiu efectuată în temeiul art.385/6 alin.2 Cod procedură penală, Curtea a constatat că nu mai sunt alte cauze de netemeinicie şi de nelegalitate, sens în care a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei.
                                                                                                                                              
                           ( Judecător  Ion Stelian )