avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente. Interdicţia de efectuare a contopirii direct în calea de atac a recursului întrucât partea ar fi lipsită de un grad de jurisdicţie privind controlul modului în care s-a făcut o atare operaţiune juridică.
 Art.34, 35 şi 36 din Codul penal
 
Infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin cele două sentinţe, iar în mod formal au fost îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 36 din Codul penal, potrivit căruia „dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art.34 şi 35 Cod penal”.
O atare contopire nu se poate face, însă, direct în calea de atac a recursului, deoarece, altfel, partea ar fi lipsită de un grad de jurisdicţie privind controlul modului în care s-a făcut o atare operaţiune juridică, inclusiv prin aplicarea unui spor de pedeapsă.
 
(Decizia penală nr. 507/R din 29 mai 2012)
 
Prin sentinţa penală nr. 61 din 26 ianuarie 2012, pronunţată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea, inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea a 3 infracţiuni, la 3 ani închisoare, un an închisoare şi un an închisoare, cu aplicaţia art.37 lit.a Cod penal, dispunându-se executarea pedepsei celei mai grele, de 3 ani închisoare.
In baza art.83 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.40/2006 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, şi s-a dispus executarea alăturată a acestei pedepsei de cea aplicată în prezenta cauză, în total 4 ani închisoare prin privare de libertate potrivit art.57 Cod penal.
Spre a hotărî astfel, în fapt, prima instanţă a reţinut că inculpatul a săvârşit infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată.
Prin Decizia penală nr.507/R din 29 mai 2012, Curtea de Apel Piteşti, a admis recursurile parchetului şi inculpatului cu consecinţa aplicării disp. art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, în raport cu fiecare infracţiune şi a reducerii la 2 ani a pedepsei aplicate în baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, la 7 luni închisoare, a pedepsei aplicate în baza art. 277 al. 1 şi 3 din Legea 31/1990 şi la 6 luni închisoare a pedeapsei stabilite în baza art. 48  din Legea nr. 26/1990.
S-au recontopit pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca  inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, alăturat de pedeapsa de 1 an aplicată  prin sentinţa nr. 40/2006 a Judecătoriei Rm. Vâlcea, pentru care s-a revocat suspendarea condiţionată, în total 3 ani închisoare.
Pentru a pronunţa această decizie, curtea a reţinut următoarele:
Este neîntemeiată susţinerea parchetului privind necontopirea pedepselor aplicate în prezenta cauză cu cele aplicate prin sentinţa penală nr.148/2011 a Judecătoriei Horezu şi sentinţa penală nr.74/2012 a Tribunalului Maramureş.
Intr-adevăr, infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin cele două sentinţe, iar în mod formal ar fi îndeplinite cerinţele prevăzute de art.36 din Codul penal, potrivit căruia „Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art.34 şi 35 Cod penal”. O atare contopire nu se poate face, însă, direct în calea de atac a recursului, deoarece, altfel, partea ar fi lipsită de un grad de jurisdicţie privind controlul modului în care s-a făcut o atare operaţiune juridică, inclusiv prin aplicarea unui spor de pedeapsă.