avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţie în anulare tardivă. Aplicarea dispoziţiilor art. 319 alin.2 teza a II-a Cod proc. civilă, în raport de dispoziţiile pct. 10 al art. III din Legea nr. 276/2009.

Cod procedură civilă, art. 103, art. 319 alin. 2 teza a II-a
Legea nr. 276/2009 pct. 10 art.III
 
În situaţia în care hotărârea instanţei de recurs fusese comunicată contestatorilor, conform dispoziţiilor pct. 10 art. III din Legea nr. 276/2009, în vigoare la data pronunţării deciziei, termenul pentru formularea contestaţiei în anulare, reglementat de art. 319 alin.2 teza a II-a Cod proc. civilă, se calculează de la data comunicării deciziei pronunţată de instanţa de recurs, contestată în cauză.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1 din 9 ianuarie 2012. 
         
Curtea de Apel Ploieşti a fost investită în dosarul nr. 2785/204/2007/a1 cu soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorii AG, CM şi AV, în contradictoriu cu intimaţii AP, AOC, AV, AM şi APA, împotriva deciziei civile nr. 644 pronunţată la data de 15.09.2010 de Curtea de Apel Ploieşti, prin care s-a respins ca nefondat recursul declarat de contestatori împotriva deciziei civile nr. 166/2010 pronunţată de Tribunalul Prahova.
La  termenul de judecată din data de 9.01.2012, în temeiul disp. art. 137 Cod proc. civilă raportat la art. 103 Cod proc. civilă coroborat cu art. 319 alin.2 teza a II-a Cod proc. civilă, Curtea, din oficiu, a invocat şi a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în anulare.
La data de 9.01.2012, Curtea de Apel Ploieşti a pronunţat decizia civilă nr. 1, prin care a respins ca tardiv formulată contestaţia în anulare declarată de contestatorii AV, AG şi CM, reţinând următoarele:
Ca prim aspect, Curtea a reamintit că, potrivit dispoziţiilor art. 319 alin.2 teza a II-a Cod proc. civilă, contestaţia în anulare îndreptată împotriva hotărârii irevocabile care nu se aduce la îndeplinire pe calea executării silite, trebuie să fie formulată în termen de 15 zile libere de la data la care contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, ori, în speţă, hotărârea contestată, prin care s-a constatat nulitatea recursurilor declarate de contestatori împotriva deciziei nr. 166/3.03.2010 pronunţată de Tribunalul Prahova, a fost comunicată acestora la data de 6.10.2010 şi respectiv 7.10.2010, conform dovezilor aflate la filele 56, 57 şi 59 dosar.
S-a menţionat, sub acest aspect, că în cauză, datorită faptului că la momentul pronunţării deciziei nr. 644/15.09.2010 a Curţii de Apel Ploieşti, contestată în prezenta cauză, erau în vigoare dispoziţiile pct. 10 art. III  din Legea nr. 276/2009,  care impuneau comunicarea hotărârii irevocabile ( obligaţie ce a fost respectată în speţă) Curtea a avut în vedere, la analizarea dispoziţiilor art. 319 alin.2 teza a II-a Cod  proc. civilă,  termenul  obiectiv  de  15  zile,  ipoteza  termenului  de  un  an
aplicându-se doar pentru situaţiile anterioare acestui text de lege şi respectiv ulterioare abrogării sale, în care hotărârile revocabile nu se comunică părţilor.
În considerarea tuturor acestor argumente, reţinând că în speţă, contestaţia în anulare a fost formulată la data de 15.06.2011, conform ştampilei aplicată pe plicul de expediere (fila 16 dosar nr. 5016/1/2011 al ÎCCJ), în condiţiile în care decizia contestată le-a fost comunicată contestatorilor încă din 6 şi respectiv 7 octombrie 2010, Curtea, faţă de împrejurarea că termenul de 15 zile  reprezintă un termen de decădere, în temeiul dispoziţiilor art. 103 Cod proc. civilă raportat la art. 319 alin.2 teza a II-a Cod proc. civilă, a procedat la respingerea contestaţiei în anulare ca tardiv formulată.
         Stabilind culpa procesuală a contestatorilor, în temeiul art. 274 Cod proc. civilă, Curtea i-a obligat pe aceştia să plătească intimaţilor AP şi APA suma de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat în contestaţie, conform chitanţei aflată la fila 15 dosar.
 
 
(Judecător Andra Corina Botez)