avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţie în anulare. Cerere adresată judecătoriei. Recurs. Casare cu reţinere pentru pronunţarea instanţei asupra  admisibilităţii în principiu.
 
Contestaţie în anulare introdusă împotriva sentinţei judecătoriei, nu poate fi soluţionată de această instanţă, ci de instanţa de recurs urmare exercitării căii de atac.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1684 din 17 decembrie 2012.       
 
Petenta – contestatoare D.G.F.P. a formulat contestaţie în anulare împotriva sentinţei penale nr. 380 din 10  iulie  2012 a Judecătoriei Buzău, cu motivarea în sensul că, intimatul – condamnat a fost obligat la despăgubiri într-un cuantum mult mai redus decât cel care a format obiectul activităţii infracţionale.
Instanţa de fond a respins contestaţia în anulare, prin sentinţa penală sus menţionată, iar contestatoarea a declarat recurs împotriva acestei soluţii.
Curtea de Apel Ploieşti, a admis recursul în baza art. 385/15 pct.1 lit.d comb. cu art. 385/9 pct.1 Cod procedură penală şi a casat sentinţa judecătoriei, reţinând cauza spre rejudecare cu fixarea unui termen în acest scop.
Casarea cu reţinere s-a impus întrucât, judecătoria nu avea competenţă materială pentru a se pronunţa asupra contestaţiei în anulare conform art. 386 alin.1 lit. a - c şi e combinat cu art. 389 Cod procedură penală,  astfel că, reţinând cauza, urmează ca această Curte de Apel să se pronunţe asupra admisibilităţii în principiu a contestaţiei, conform art. 391 alin.1 Cod procedură penală.
 
             ( Judecător  Traian Logojan )