avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţia în anulare. Cazuri.
 
C. pr. pen., art. 386
 
Dacă instanţa de recurs a păşit la soluţionarea căii de atac exercitată de procuror, fără a se proceda la audierea inculpatului intimat prezent, s-a adus atingere prevederilor art. 38514 alin.11 Cod procedură penală. Această omisiune a instanţei de control judiciar poate fi corijată prin exercitarea unei contestaţii în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 386 alin.1 lit.e) Cod procedură penală.
 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
                                     Decizia penală nr. 143R/22 februarie 2012
 
La data de 5 decembrie 2011, pe rolul acestei instanţe se înregistrează contestaţia în anulare formulată de condamnatul T.L.S. împotriva deciziei penale nr.753/R/23 noiembrie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Târgu-Mureş. În această contestaţie în anulare formulată s-a solicitat ca, după admiterea ei în principiu, pe fond aceasta să fie admisă, să se desfiinţeze decizia penală criticată şi, rejudecându-se recursul, să se menţină soluţia primei instanţe. Totodată, s-a mai învederat că, se solicită şi prelungirea dreptului de circulaţie a contestatorului.
În motivarea acestei căi extraordinare de atac contestatorul a învederat faptul că, decizia a cărei retractare o solicită, este nelegală şi netemeinică, deoarece au fost încălcate prevederile art.385 ind.14 alin.1 ind.1 Cod procedură penală, în sensul că, la soluţionarea cauzei sale de către ultima instanţă de control judiciar, nu a fost audiat, în contextul în care, la soluţionarea cauzei sale, ce a format obiectul dosarului nr.6532/320/2009 al Judecătoriei Tg.Mureş, respectiv în acelaşi dosar cu acelaşi număr al Tribunalului Mureş, s-au pronunţat faţă de el două hotărâri opuse (prima instanţă l-a condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă – faptă incriminată de disp.art.178 alin.1,2 Cod penal, instanţa de apel l-a achitat de sub aceeaşi acuză, în baza prevederilor art.11 pct.2 lit.a, rap.la art.10 lit.d Cod procedură penală). S-a învederat faptul că, ajungând în recurs cauza sa, ultima instanţă de control judiciar avea obligaţia de a-l audia, lucru care nu s-a întâmplat şi care, în opinia sa, face să devină incidente în cauză prevederile art.386 alin.1 lit.e Cod procedură penală, ca fundament al acestei căi extraordinare de atac.
Investită, în acest mod, cu soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de condamnat, această instanţă reţine că, la soluţionarea recursului promovat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş împotriva deciziei penale nr.83/A/25 februarie 2011 a Tribunalului Mureş, în cauza privindu-l pe (la acea dată) inculpatul T.L.S., au fost fixate mai multe termene intermediare, la care s-au soluţionat cererile formulate de acesta, de prelungire a dreptului său la circulaţie. Se constată faptul că, pe rolul instanţei de recurs, la data de 10 august 2011,   s-a înregistrat dosarul cu nr.6532/320/209, ce repartizat aleatoriu, a primit prim termen de judecată la data de 23 noiembrie 2011. Aşa cum s-a mai reţinut, pentru soluţionarea cererilor de prelungire a dreptului la circulaţie, în cauză au fost fixate 4 termene intermediare, la datele de 12 august, 19 august, 14 septembrie şi 12 octombrie 2011, la care s-au soluţionat cererile astfel formulate. 
La termenul de judecată fixat în cauză pentru soluţionarea recursului declarat de Ministerul Public împotriva deciziei penale anterior menţionate a Tribunalului Mureş, dintr-o omisiune datorată volumului mare de activitate al instanţei, s-a păşit la soluţionarea acestei căi de atac, fără a se proceda la audierea, de către instanţa de recurs, a inculpatului intimat, fapt care contravine prevederilor art.385 ind.14 alin.1 ind.1 Cod procedură penală. Această omisiune a instanţei de control judiciar poate fi corijată, cum de altfel a şi înţeles să facă condamnatul, prin exercitarea unei contestaţii în anulare care, în mod corect a fost fondată pe prevederile art.386 alin.1 lit.e) Cod procedură penală.
Verificând admisibilitatea în principiu a acestei căi extraordinare de atac (ce a fost exercitată cu stricta respectare a prevederilor art.388 Cod procedură penală), se constată că, aceasta a fost formulată de titular şi că ea este admisibilă în principiu, deoarece la soluţionarea recursului promovat de către Ministerul Public împotriva deciziei penale nr.83/A/2001 a Tribunalului Mureş, acesta nu a fost audiat.
Pentru aceste considerente expuse, urmează ca, în conformitate cu prevederile art.391 rap. la art.386 alin.1 lit.e) Cod procedură penală, să se admită în principiu contestaţia în anulare formulată de contestatorul T.L.S. împotriva deciziei penale nr.753/R/23 noiembrie 2011 a Curţii de Apel Târgu-Mureş.
Se va dispune citarea părţilor interesate în cauză pentru termenul de judecată din 14 martie 2012.