avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Conducerea unui autoturism pe drumurile publice cu o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legal. Circumstanţe atenuante judiciare.
 
O.U.G. nr.195/2002, art.87 alin. 1
Cod penal, art.74 şi art. 72
 
Fapta de a conduce un autoturism pe drumurile publice, cu o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte 2 gr.%o nu impune reţinerea de circumstanţe atenuante judiciare personale în favoarea inculpatului.
                                                                 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 906 din 26 iunie 2012.
 
 Prin sentinţa penală nr. 96 din data de 03.04.2012 Judecătoria Vălenii de Munte în temeiul art.87 al.1 din O.U.G. nr.195/2002 rep. cu aplicarea art.320 indice 1 alin.7 C.proc.pen. si art.74 rap. la 76 lit.d C.pen, l-a condamnat pe inculpatul Ţ.D., la o pedeapsa de 8 luni închisoare, iar în baza art.71 alin. 1 şi 2 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal în acest din urmă caz dreptul de a conduce pe drumurile publice.
Conform art. 81 şi art. 82 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o durată de 2 ani şi 8 luni, ce constituie termen de încercare pentru inculpat, iar potrivit art.71 alin.5 C.pen. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei s-a dispus şi suspendarea executării pedepselor accesorii.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că la data de 23.10.2011, în jurul orelor 01,00, în timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan pe DJ 102 M, inculpatul a fost oprit în trafic de către lucrători de politie, iar în urma testării cu aparatul alcooltest s-a stabilit  că acesta prezenta o concentraţie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Faţă de aceasta împrejurare inculpatul a fost condus la Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, în vederea recoltării probelor biologice de sânge, probe ce au relevat o alcoolemie de 2,35 gr% - 2,15 gr%.
În drept, fapta inculpatului s-a apreciat ca întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.87 al.1 din O.U.G.  nr.195/2002 rep.
La individualizarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 Cod penal respectiv: limitele de pedeapsa prevăzute de textul incriminator pentru faptele săvârşite reduse ca efect al aplicării art. 320 indice 1 alin.7 C.proc.pen. cu o treime; gradul de pericol social concret al faptelor precum si circumstanţele personale ale inculpatului.
S-au reţinut cu titlu de circumstanţe atenuante prevăzute de art..74 Cod penal atitudinea inculpatului după săvârşirea faptei, constând în prezentarea acestuia în faţa organelor de urmărire penală si recunoaşterea faptei atât la urmărirea penala cât si în faţa instanţei de judecată, precum şi că inculpatul nu are antecedente penale este căsătorit, are patru copii, iar potrivit caracterizării depuse la dosarul cauzei acesta se bucura e o bună reputaţie în localitate si printre colegi de muncă.
În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei aplicate, s-a considerat ca  fata de natura faptei si circumstanţelor personale ale inculpatului scopul pedepsei va putea fi atins si fără privarea de libertate a acestuia, simpla pronunţare a pedepsei constituind un avertisment suficient pentru inculpat.
Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, precizând printre altele că nu se impunea reţinerea circumstanţelor atenuante, în raport de starea de fapt reţinută în rechizitoriu şi pericolul concret al faptei.
Examinând recursul formulat, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor invocate cât şi sub toate aspectele conform disp. art.385/6 alin.3 Cod procedură penală, Curtea a apreciat că această cale de atac este fondată aşa cum se va arăta în continuare.
Din probele administrate în cauză respectiv, proces verbal de depistare, extras alcooltest, cerere de analiza, buletin de examinare clinica, buletin de analiza toxicologica alcoolemie, declaraţii de martor si declaraţiile inculpatului, Curtea a constatat că situaţia de fapt a fost corect stabilită de către judecătorul fondului.
Această situaţie de fapt în mod justificat a fost încadrată în drept ca întrunind elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată.
În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei, Curtea observă că într-adevăr aceasta nu a fost corect stabilită, precizându-se că faţă de modalitatea în care a fost comisă infracţiunea şi mai exact faţă de concentraţia ridicată alcoolemiei respectiv, de 2,35 gr% la prima probă şi 2,15 gr% la cea de a doua, pe care a avut-o inculpatul în momentul depistării sale în trafic, reţinerea circumstanţelor atenuante în favoarea acestuia nu se justifică.
Astfel, având în vedere aceste aspecte, Curtea în temeiul dispoziţiilor  art. 385/15 pct. 2 lit. d) Cod procedură penală, a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, a casat în parte în latură penală sentinţa recurată şi a înlăturat circumstanţele atenuante reţinute de instanţa de fond în favoarea inculpatului Ţ.D.
 
                                                                                              ( Judecător  Florentin Teişanu )