avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. Eroare asupra valabilităţii permisului de conducere.
 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 R, art. 86 alin. 1
 
Lipseşte vinovăţia specifică infracţiunii incriminate de art. 86 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 R, în situaţia în care inculpatul a condus pe drumurile publice un autoturism posedând permis de conducere eliberat de autorităţile maghiare care au aplicat pe acesta fotografia inculpatului, însă au menţionat în mod greşit un alt nume apropiat celui al inculpatului şi datele de identificare ale altei persoane, aspecte pe care acuzatul nu le-a sesizat.
 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Decizia penală nr. 353/R/19 aprilie 2012
 
Prin sentinţa penală nr.194/04.05.2011 Judecătoria Reghin a dispus achitarea inculpatului G.M. de sub acuza comiterii infracţiunii prev. de  art. 86 alin. 1 din OUG. nr. 195/ 2002 rep.  
S-a făcut aplicarea art. 192 alin. 3 cod procedură penală.
Se reţin următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, din data de 13.09.2010 emis în dosarul nr. 202/ P/ 2010, s-a dispus în baza prevederilor art. 262 pct.1 lit. a cod procedura penala, art. 264 cod procedura penala, punerea în mişcare a acţiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului G.M. sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, faptă prev. si ped. de art. 86 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată, uz de fals  faptă prev. si ped. de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art.33,lit.a din Cod penal.
Prin rechizitoriu s-a reţinut faptul că, în data de 11.01.2010, în jurul orei 14,00 lucrătorii de poliţie, din cadrul Postului de Poliţie Gurghiu, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu în satul Orşova, au procedat la oprirea pentru control a autoturismului, care era condus de inculpatul G.M..
Astfel, G.M. a precizat verbal că nu posedă permis de conducere eliberat de autorităţile române (aspect confirmat de verificarea în bazele de date ale politiei şi de comunicarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculări a Vehiculelor – nr.60570 /XII /09.02.2010) însă a susţinut, în schimb, în faţa organelor de politie că deţine un permis de conducere eliberat pe numele său de autorităţile din Republica Ungaria.
Confruntând datele din permisul de conducere seria CJ 560017 eliberat de autorităţile din Ungaria, la data de 03.12.2009, cu cele din actul de identitate ale lui G.M., s-a constatat că între cele două documente existau numeroase inadvertenţe.
Din comunicarea Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, Punctul Comun de Contact Artand, nr. 1814535/12.01.2010, a rezultat că, G.M. nu figura ca deţinător de permis de conducere în Ungaria, iar documentul prezentat organelor de poliţie a fost eliberat de autorităţile maghiare pe numele numitului G.M., născut la data 07.12.1980 în Tg.Mures.
Audiat fiind, învinuitul G.M. a arătat că, în data de 11.01.2010, în jurul orei 14,00, a condus autoturismul anterior menţionat şi a recunoscut faptul că la controlul efectuat în trafic de poliţie a prezentat un permis de conducere eliberat de autorităţile maghiare despre care nu cunoştea că este fals. Inculpatul a susţinut cu privire la provenienţa permisului de conducere, că era vorba de o eroare a autorităţilor ungare (datele fiind trecute în mod greşit de unitatea emitentă) si că el a obţinut legal permisul de conducere în Ungaria în urma susţinerii unui examen, aspect combătut de ansamblul probatoriului administrat în dosar.
În drept, s-a apreciat că faptele inculpatului G.M., care la data de 11.01.2010, în jurul orelor 14,00, a condus pe raza satului Orşova, com.Gurghiu, autoturismul fără a poseda permis de conducere precum si prezentarea în faţa organelor de poliţie a unui permis de conducere eliberat de autorităţile din Ungaria, care s-a dovedit a fi fals, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, faptă prev. si ped. de art. 86 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată si uz de fals  faptă prev. si ped. de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art.33,  lit. din Cod penal. 
Din verificarea actelor şi lucrărilor materialului dosarului, prima  instanţă a reţinut următoarea stare de fapt.
In data de 11.01.2010, în jurul orei 14,00, lucrătorii de poliţie, din cadrul Postului de Poliţie Gurghiu, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu în satul Orsova, au procedat la oprirea pentru control a autoturismului, care era condus de inculpat.
Astfel, G.M. a precizat verbal că nu posedă permis de conducere eliberat de autorităţile române (aspect confirmat de verificarea în bazele de date ale politiei si de comunicarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere Si  Înmatriculări a Vehiculelor – nr.60570 /XII /09.02.2010) însă a susţinut, în schimb, în fata organelor de politie că, deţine un permis de conducere eliberat pe numele său de autorităţile din Republica Ungaria.
Confruntând datele din permisul de conducere seria CJ 560017, eliberat de autorităţile din Ungaria, la data de 03.12.2009, cu cele din actul de identitate ale lui G.M., CI seri MS nr.079392, s-a constatat că între cele două documente existau numeroase inadvertente.
Instanţa a reţinut faptul că permisul de conducere cu nr. CJ 560017, a fost eliberat, la data de 03.12.2009, fiind valabil până la data de 25.02.2014, pe numele numitului G.M., cetăţean român, fiul lui G.C., născut la data de 07.12.1080. Data susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere fiind 17.11.2009. În ceea ce priveşte permisul cu nr. CJ 978459, eliberat la data de 22.07.2010, valabil până la data de 22.01.2015, pe numele inculpatului G.M., născut la data de 26.04.1965, instanţa a reţinut faptul că data susţinerii examenului este aceeaşi, respectiv 17.11.2009. Din adresa comunicată de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din dosar a rezultat că în bazele de date ale autorităţilor ungare, fotografia numitului G.M., născut la data de 26.04.1965, apărea aplicată pe ambele documente. 
S-a reţinut că  instanţa de fond se afla în faţa unei eventuale erori materiale, atâta timp cât autorităţile în drept au aplicat fotografia inculpatului pe ambele documente. 
Unul din elementele constitutive ale infracţiunilor enunţate, sub aspectul laturii subiective, este vinovăţia. Aşa cum a rezultat din actele aflate la dosarul cauzei inculpatul a condus autoturismul însă a avut reprezentarea faptului că permisul eliberat de către autorităţi era corespunzător, acest lucru era evident, întrucât numele celeilalte persoane era asemănător cu cel al inculpatului, respectiv G.M.. 
În consecinţă s-a dispus conform celor arătate mai sus.
Împotriva acestei sentinţe a declarat, în termen legal, recurs Parchetul de pe  lângă Judecătoria Reghin, care a solicitat condamnarea inculpatului pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată, motivându-se că inculpatul nu a dat dovadă de minime diligenţe pentru a verifica cele scrise, în permisul eliberat de autorităţile maghiare şi că, permisul valabil a fost eliberat după data constatării infracţiunii.
Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de  recurs invocate şi în limitele investirii, instanţa de control judiciar va respinge recursul declarat pentru următoarele considerente:
Inculpatul G.M. a obţinut permisul de conducere pentru autovehicule categoria B în Ungaria, în urma susţinerii examenului pentru obţinerea acestui permis din data de 17.11.2009. La aceeaşi dată, a mai susţinut acelaşi gen de examen şi numitul G.M., cetăţean român, născut la 07.12.1980.
Autorităţile maghiare au eliberat, pe seama inculpatului G.M., permisul de conducere cu nr.CJ 560017, din 03.12.2009, care are fotografia cu chipul inculpatului, dar cu datele personale ale numitului G.M..
Fiind surprins în trafic, de organele de poliţie care au sesizat neregularitatea datelor din permisul de conducere, inculpatul s-a deplasat în Ungaria, unde a sesizat aceste nereguli, iar autorităţile maghiare au îndrept aceste inadvertenţe şi i-au eliberat ulterior, un permis de conducere, în care datele personale ale inculpatului concordă cu fotografia acestuia.
În aceste condiţii considerăm că, astfel cum a  reţinut şi prima instanţă, ne aflăm în situaţia unei erori materiale a autorităţilor ungare fapt care nu poate fi imputat inculpatului.
Astfel, nu se poate reţine vinovăţia inculpatului G.M., la comiterea acestor infracţiuni, întrucât acest inculpat a avut reprezentarea faptului că permisul eliberat de autorităţile ungare este legal, asemănarea de nume fiind evidentă.
În consecinţă, în baza art.38515 pct.1 lit.b Cod procedură penală vom respinge, ca nefondat, recursul declarat, dat fiind faptul că, în cauză nu este incident niciunul din cazurile de casare prev. de art.3959 pct.172 Cod procedură penală,  hotărârea primei instanţe fiind legală şi temeinică.