avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Respingere. Starea precară a sănătătii sotiei condamnatului, precum şi decesul recent al unicului fiu. Absenta  caracterului vremelnic al situatiilor. Lipsa împrejurărilor speciale de natură să  conducă la concluzia că executarea pedepsei în continuare ar avea consecinte grave  pentru familie
Curtea de Apel Cluj, Sectia penală şi de minori, decizia nr. 93/R din 23 ianuarie 2013
Tribunalul Cluj prin sentinta penală nr.450 din 15.11.2012, a respins ca neîntemeiată, cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de condamnatul M.I.A., detinut în Penitenciarul Gherla.
În baza art.192 al.2 C.pr.pen., a obligat condamnatul să plătească 250 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.
Pentru a pronunta această solutie, prima instantă a retinut în fapt următoarele:
Prin sentinta penală nr.640 din 24.04.2011 a Înaltei Curti de Casatie şi Justitie, rămasă definitivă prin decizia penală nr.150 din 28.05.2012 a aceleiaşi instante, s­a dispus condamnarea inculpatului M.I.A. la pedeapsa privativă de libertate în cuantum de 7 ani închisoare, pentru comiterea în concurs real a infractiunilor prevăzute de art.302/1 al.2 C.penal şi art.248 al.1 C.penal.
Din Penitenciarul Gherla, unde se află în prezent încarcerat acest condamnat a formulat cerere de întrerupere a executării pedepsei, motivând că familia sa se confruntă cu o situatie deosebit de grea, în sensul că, după moartea singurului său copil, sotia a rămas singură, bolnavă şi are nevoie de sprijinul său moral.
În sprijinul cererii sale a depus o serie de caracterizări din partea membrilor comunitătii din care provine, a rudelor, a colegilor, acte medicale privind starea de sănătate a sotiei sale. La dosar a fost întocmită şi o anchetă socială, unde este descrisă situatia materială şi financiară a familiei condamnatului, care este una bună, iar sotia condamnatului nu are probleme din aceste punct de vedere. Aşa cum a sustinut şi condamnatul, şi în ancheta socială mentionată, este descrisă starea de sănătate a sotiei sale, stare deteriorată în ultima vreme, atât datorită detentiei sotului ei, dar mai ales a decesului neaşteptat al fiului celor doi, situatie care a adus­o într­o stare psihică deosebit de gravă.
Pentru a admite o cerere de întrerupere a executării pedepsei pe motive familiale, textul de lege al art.455 rap.la art.453 lit.c C.pr.pen., este clar şi anume „când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat sau familie”. În speta dedusă judecătii, chiar dacă sotia condamnatului se confruntă cu probleme medicale fizice şi psihice grave, nu se regăsesc aceste împrejurări speciale pentru admiterea cererii formulate. Chiar şi într­o variantă ipotetică a admiterii unei astfel de cereri, întreruperea operând pentru o perioadă de 3 luni, nu ar fi de natură să îmbunătătească sau să înlăture problemele familiei.
Pe cale de consecintă, instanta a apreciat că cererea este neîntemeiată şi a respins­
o.
Împotriva acestei sentinte, condamnatul a formulat recurs, nemultumit fiind că, deşi concluziile anchetei sociale i­au fost favorabile, instanta a respins cererea, cu toate că prezenta sa la domiciliu este necesară, fată de starea sanitară a sotiei, ce suferă de o boală incurabilă şi raportat la disparitia tragică a unicului său fiu în cursul anului 2012.
A solicitat admiterea căii de atac promovate şi pe cale de consecintă întreruperea executării pedepsei.
Curtea examinând cauza prin prisma criticilor formulate, constată că prima instantă a stabilit în mod corect că, în spetă, nu sunt îndeplinite conditiile art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 lit.c Cod procedură penală.
Întreruperea executării pedepsei constituie o exceptie de la regula punerii în executare a hotărârilor definitive de condamnare, asigurarea eficientei sanctiunii aplicate, realizarea scopului şi functiilor acesteia, precum şi a finalitătii procesului penal putând fi atinse prin executarea efectivă a pedepselor privative de libertate, aplicate de instanta de judecată.
Din economia dispozitiilor art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală potrivit cărora instanta de executare poate dispune întreruperea executării pedepsei închisorii pe o durată de cel mult 3 luni, o singură dată, când din cauza unor împrejurări speciale continuarea executării pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat sau familia acestuia, rezultă că legiuitorul a avut în vedere situatii speciale, cu caracter vremelnic, apte să producă efecte grave pentru condamnat sau familia acestuia şi care ar putea fi înlăturate în cazul întreruperii pe timp limitat, a executării pedepsei închisorii.
Este adevărat că ancheta socială efectuată la domiciliul condamnatului a confirmat sustinerile acestuia, în sensul că sotia suferă de o boală incurabilă, este în vârstă de 52 ani, fără ocupatie, se gospodăreşte singură într­un imobil, compus din 6 camere şi dependinte, racordat la toate utilitătile, dar starea precară a sănătătii acesteia, precum şi decesul unicului fiu în cursul anului 2012, nu au caracter vremelnic şi, deci nu pot constitui împrejurări speciale de natură să conducă la concluzia că executarea pedepsei în continuare ar avea consecinte grave pentru familie sau pentru condamnat.
Aşa fiind, se constată că în mod judicios prima instantă, retinând că familia condamnatului nu se află în vreo împrejurare dintre cele avute în vedere de legiuitor, a respins cererea de întrerupere a executării pedepsei, apreciind că, în spetă, nu s­a dovedit existenta conditiilor reglementate în art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală, atât boala sotiei, cât şi decesul fiului, având caracter permanent.
În consecintă, constatând că recursul de fată nu este fondat, pentru considerentele ce preced, în baza art.385/15 pct. 1 lit.b Cod procedură penală, Curtea îl va respinge ca atare.
Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 50 lei ce se va avansa din fondul Ministerului Justitiei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu.
Va obliga pe recurent să plătească în favoarea statului suma de 300 lei cheltuieli judiciare, din care 50 lei reprezentând onorariu avocatial. (Judecător Delia Purice)