avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Căile de atac ordinare. Persoanele care pot declara recurs.
 
C.proc.pen., art.3852, art. 362
 
Apelul sau recursul pentru inculpat poate fi  exercitat  şi de către soţul acestuia sau apărător iar pentru inculpatul minor şi de reprezentantul său legal.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia civilă nr. 1524 din 14 noiembrie 2012. 
 
Prin sentinţa penală nr. 79 pronunţată de Judecătoria Mizil la data de 16 mai 2012, în baza art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 republicată cu aplic. art. 37 lit. a) Cod penal raportat la art.3201 Cod proc. penală, refuzul de a se supune recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condamnat inculpatul S.A.E., recidivist la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 luni închisoare, s-a revocat beneficul suspendării condiţionate a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.276/07.04.2009 pronunţată de Judecătoria Sector 6 Bucureşti în dosarul nr.1249/303/2009, şi s-a adăugat la pedeapsa aplicată în cauză urmând ca în final inculpatul să execute 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare, în regim de detenţie.
  Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că inculpatul S.A.E. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii privind refuzul de a se supune recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, faptă prev. de art. 87 alin. 5  din OUG nr. 195/2002 republicată cu aplic art.37 lit. a) Cod penal.
  S-a reţinut că inculpatul S.A.E., la data de  24.06.2011, în jurul orelor 00,30 a condus autoturismul Dacia Logan, proprietate personală cu nr. …….pe drumurile publice din comuna Sălciile şi fiind oprit de organele de politie şi supus testului de alcoolemie, etilotestul a indicat o concentraţie de 0,88 mg alcool pur în aerul expirat.
În aceste condiţii, fiind condus la Spitalul Mizil pentru a i se recolta probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, în prezenta personalului sanitar şi a martorului D.A., inculpatul a refuzat recoltarea probelor biologice, aspect consemnat în buletinul de examinare clinică şi în procesul verbal de constatare a faptei, semnat fără nici o obiecţiune de inculpat.
  Martorii D.A. şi F.L.M. au precizat că au asistat la  momentul în care inculpatul S.A.E. aflat sub influenta băuturilor alcoolice a fost oprit pentru control de organele de politie în timp ce conducea autoturismul cu nr…… pe drumurile publice din comuna Sălciile, judeţul Prahova, primul precizând că a asistat atât la momentul în care inculpatul a fost testat cu etilotestul cât şi la refuzul său de a i se recolta probe biologice, aspect consemnat de medicul de garda în înscrisurile ce au fost întocmite.          
  În faţa organelor de urmărire penală inculpatul, prin declaraţia dată la 23.06.2011, a recunoscut că a consumat împreună cu martorul F.L. şi o altă persoană cantitatea de 1 litru  bere cu alcool si două sticle cu vin a câte 0,750 ml fiecare, după care a condus autoturismul proprietate personala pe drumurile publice din comuna Sălciile şi a fost oprit pentru control de organele de poliţie.
  În drept, s-a stabilit că fapta inculpatului care a condus pe drumul public un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice iar după ce fost testat cu etilotestul constatându-se o concentraţie a alcoolului pur in aerul expirat de 0,88 mg/l , a refuzat să-i fie recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002.
  La stabilirea pedepsei, prima instanţă raportat la criteriile prev. de 72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social al faptei săvârşite, limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, urmările produse sau care ar fi putut fi produse în situaţia în care pe drumul public circulau şi alte autoturisme, şi la atitudinea procesuală a inculpatului de recunoaştere a faptei, în tot cursul procesului penal, la starea de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a) Cod penal şi faţă de împrejurarea că anterior a mai fost sancţionat administrativ pentru săvârşirea mai multor fapte de furt calificat precum şi port ilegal de arme în locuri şi împrejurări ce prezintă pericol public, s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate pentru pedeapsa de 3 ani închisoare, conform art. 83 Cod penal, urmând acesta să se execute în total 4 ani şi 6 luni închisoare.
  Împotriva acestei hotărâri pentru inculpatul S.A.E. a declarat numitul S.S, tatăl inculpatului, fără să formuleze în scris motive de recurs.
  Examinând sentinţa recurată, în raport de prevederile art. 362 C.proc.pen. Curtea a respins recursul declarat de tatăl inculpatului, ca inadmisibil, potrivit art. 38515 pct. 1 lit. a) Cod proc. pen., pentru următoarele considerente:
  Hotărârea pronunţată de instanţa de fond poate fi supusă controlului jurisdicţional în cadrul căilor de atac exercitate în mod legal, respectiv de către persoanele prevăzute în art. 362 alin. 1 şi 2 C.proc.pen.
  Potrivit art.362 alin.2 C.proc.pen. pentru inculpat recursul poate fi declarat şi de către soţul acestuia, de apărătorul său iar în situaţia în care inculpatul este minor şi de reprezentantul legal.
  Cum în speţă, pentru inculpatul major S.A.E., recursul a fost promovat de către tatăl acestuia, numitul S.S. persoană care nu are calitate procesuală să exercite o atare cale de atac, recursul declarat este inadmisibil, fiind respins ca atare.
 
(Judecător Elena Zăinescu)