avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Aplicabilitatea prevederilor art.741 Cod penal, prin raportare la principiul de drept penal reglementat de dispoziţiile art.13 Cod penal.
 
Potrivit  disp. art. art. 13 Cod penal, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.
Acest principiu îşi găseşte aplicarea chiar dacă, ulterior comiterii faptei, dar până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care se statuează asupra vinovăţiei inculpatului, dispoziţia penală cu caracter mai favorabil a fost declarată neconstituţională.
(Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 157  din 15 februarie 2012)
 

Prin sentinţa penală nr. 292 din 17.10.2011, pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosar nr. 762/227/2011 a fost condamnat inculpatul P. F. la pedeapsa închisorii de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  de delapidare, prevăzută de art.  2151 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a - c şi 76  lit.d Cod penal.
În temeiul art. 81 Cod penal, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei şi s-a stabilit un termen de încercare de 2 ani şi 3 luni, conform art.82 Cod penal.
S-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 şi 84 Cod penal.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni nr. 862/P/2010 din 9 martie 2011 a fost trimis în judecată inculpatul P. F. pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 2151 alin.1 Cod penal, constând în aceea că în perioada septembrie 2007-mai 2010, desfăşurându-şi activitatea în cadrul SC SIMOS COM SRL Fălticeni ca agent de vânzări, şi-a însuşit din gestiunea societăţii suma de 10.756,59 lei.
Prejudiciul cauzat părţii civile, în sumă de 10756,59 lei, după cum rezultă din declaraţiilor acesteia (filele 11 dosar urmărire penală), fiind determinat, în acelaşi cuantum, prin raportul de expertiză, necontestat de părţi (filele 70 dosar urmărire penală), a fost recuperat în totalitate, prin două ordine de încasare numerar, nr.20110628800052666 din 28.06.2011, respectiv nr.2011101000013343 din 10. 10. 2011 (filele 167, 181 dosar fond).
Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa de fond a aplicat acestuia o pedeapsă, la a cărei  individualizare a avut în vedere, circumstanţele reale şi personale, gradul de pericol social concret a faptei, împrejurările comiterii şi nu în ultimul rând, a faptului că este  la prima abatere ce intră sub incidenţa legii penale, iar pe parcursul judecării cauzei a acoperit integral prejudiciul cauzat părţii civile.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs inculpatul şi partea civilă.
Prin decizia penală nr. 157  din 15 februarie 2012, curtea a respins recursul declarat de partea civilă, ca nefondat.
A admis recursul declarat de inculpat, a casat în totalitate sentinţa  şi în rejudecare:
În temeiul art.11 pct.2 lit.b rap. la art.10 lit.i Cod procedură penală rap. la art.741 Cod penal, art.13 Cod penal a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art.2151 alin.1 Cod penal.
În temeiul art.91 Cod penal a aplicat inculpatului sancţiunea administrativă „amendă” în cuantum de 1000 lei.
A constatat recuperat prejudiciul cauzat părţii civile.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea, printre altele, următoarele:
 „În perioada septembrie 2007-mai 2010, inculpatul, desfăşurându-şi activitatea în cadrul SC SIMOS COM SRL Fălticeni ca agent de vânzări, şi-a însuşit din gestiunea societăţii suma de 10.756, 59 lei.
În cursul urmăririi penale, s-a efectuat o expertiză contabilă, stabilindu-se că prejudiciul cauzat părţii civile prin fapta inculpatului se ridică la suma menţionată în rechizitoriu.
Inculpatul nu a formulat obiecţiuni cu privire la această expertiză, el achitând prejudiciul în totalitate până la soluţionarea cauzei în primă instanţă.
Faţă de întreg probatoriul administrat în cauză, pe larg analizat de prima instanţă, curtea concluzionează că fapta reţinută în sarcina inculpatului există şi a fost săvârşită cu vinovăţie.
Potrivit art.741 alin.1 Cod penal, în cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că în cazul în care prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.
Prin decizia nr.573/2011 Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile art. 74^1 din Codul penal sunt neconstituţionale, însă faţă de data comiterii faptei curtea constată acestea sunt aplicabile în speţă, având în vedere dispoziţiile art.13 Cod penal.
Faţă de cele de mai sus, Curtea, în temeiul art.385/15 pct.2 lit.d Cod procedură penală, va admite recursul declarat de inculpat, va casa în totalitate sentinţa atacată, iar în rejudecare, în temeiul art.11 pct.2 lit.b rap. la art.10 lit.i Cod procedură penală rap. la art.74/1 Cod penal, art.13 Cod penal va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului PF pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal.
În temeiul art.91 Cod penal va aplica inculpatului sancţiunea administrativă „amendă” în cuantum de 1000 lei şi va dispune înscrierea ei în fişa de cazier judiciar.
Va constata recuperat prejudiciul cauzat părţii civile.”