avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anularea suspendării condiţionate a  executării  pedepsei. Situaţii.
 
Dacă se descoperă că cel condamnat, minor fiind, mai săvârşeşte o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii, prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă, această suspendare se anulează şi se aplică dispoziţiile de la concursul de infracţiuni sau de la recidivă, indiferent dacă momentul când este judecată fapta, descoperită ulterior, are loc după ce minorul devine major.
                                                                  
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 221 din 22 februarie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.1939 din 31.10.2011 pronunţată de Judecătoria Ploieşti  inculpatul D.A.F. a fost condamnat la pedeapsa de 1an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1- art. 209 al.1 lit. g Cod penal, cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal, cu aplic.art.3201 al.7 Cod procedură penală, faptă din data de 21/22.02.2007, parte vătămată fiind numitul U.D..
În baza art.81 s-a dispus anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sent.pen.nr.2330/20.11.2007 a Judecătoriei Ploieşti, acesta fiind contopită cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinţă, dispunându-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.
În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, după împlinirea vârstei de 18 ani.
S-a luat act de faptul că partea vătămată U.D. nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
În baza art.118 lit. e Cod penal, s-a dispus confiscarea sumei de 200 de lei obţinută de inculpat prin vânzarea bunurilor sustrase.
Pentru a pronunţa sentinţa respectivă prima instanţă a reţinut că în noaptea de 21/22.02.2007, inculpatul D.A.F., profitând de faptul că uşa de acces în imobilul proprietatea părţii  vătămate U.D. situat în  Ploieşti, nu era asigurată, a pătruns în interiorul imobilului de unde a sustras o unitate centrala PC şi un monitor, în valoare totala de 1.000 lei, pe care ulterior a valorificat-o pentru suma de 200 lei.
În urma cercetării la faţa locului au fost descoperite si prelevate un număr de 5 urme papilare, si anume 2 urme ridicate de pe o cutie din carton găsită pe pardoseala încăperii despre care partea vătămata afirmă că a fost mutată din locul in care se afla, 2 urme ridicate de pe sertarele biroului pe care erau aşezate bunurile reclamate sustrase  şi o  urmă ridicată de pe o componentă de calculator.
În cauză a fost întocmit un raport de constatare tehnico ştiinţifică,  în care s-a concluzionat că una din urmele papilare ridicate de la faţa locului, respectiv de pe cutia din carton, a fost creată de inculpatul D.A.F.
Expertiza psihiatrică, efectuată în cauza a concluzionat că inculpatul a acţionat cu discernământul păstrat.
S-a apreciat de către instanţa de fond că fapta inculpatului D.A.F. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat  prev. şi ped. de art.208 al.1, art.209 al.1 lit. g) Cod penal, cu aplic. art.99 si urm. Cod penal.
Sub raport subiectiv, s-a considerat că fapta a fost săvârşită cu intenţie directă, inculpatul prevăzând şi urmărind vătămarea relaţiilor sociale protejate de lege. 
S-a reţinut că sub aspectul laturii obiective, că elementul material al infracţiunii a constat în acţiunea de luare a bunurilor din imobilul părţii vătămate, fără consimţământul acesteia, iar urmarea imediată a faptei  în producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii vătămate, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu fiind dovedită prin probatoriul administrat în cauză.
La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului s-au avut în vedere, potrivit disp. art.72 Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, modalitatea concretă de săvârşire a faptei, pe timp de noapte, ceea ce denotă o mai mare periculozitate, inculpatul dovedind îndrăzneală prin pregătirea atentă acţiunii,  dar şi circumstanţele personale ale acestuia.
S-a mai precizat că prin sentinţa penală nr. 2330/20.11.2007 a Judecătoriei Ploieşti inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
Astfel, în baza art. 85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a acestei pedepse care a fost contopită cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea.
Prima instanţă a apreciat că executarea pedepsei aplicate îşi poate atinge scopul preventiv, educativ şi sancţionator, numai prin executarea acesteia în regim privativ de libertate, având în vedere că acesta a mai fost condamnat pentru fapte de acelaşi gen.
La această concluzie s-a ajuns şi datorită  referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, reiese că inculpatul este cunoscut ca o persoană predispusă la comiterea de fapte antisociale, in acest sens având si concursul unor membrii din familie.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul D.A.F. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, precizând prin apărătorul său că instanţa de fond a greşit când, în baza art.85 Cod penal a dispus anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2330/20.11.2007 a Judecătoriei Ploieşti, întrucât din analiza prevederilor art.85 al.2 Cod penal, anularea suspendării executării pedepsei nu trebuia efectuată. Aceasta deoarece infracţiunea pentru care este cercetat în prezenta cauză a fost descoperită la data de 17.01.2011, când inculpatul era minor, iar soluţionarea cauzei s-a făcut în cursul anului 2011, când între timp a devenit major.
Examinând recursul formulat, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor invocate cât şi sub toate aspectele conform disp. art. 385/6 alin.3 Cod procedură penală, Curtea a apreciat că această cale de atac este nefondată.
Astfel, analizând probele administrate în cauză, respectiv: proces-verbal de cercetare la fata locului; raport de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică; declaraţiile  părţii vătămate precum şi declaraţiile inculpatului care în faţa instanţei de fond a solicitat judecarea cauzei în temeiul prevederilor art. 320/1 Cod procedură penală, Curtea a apreciat că instanţa de fond a reţinut în mod corect situaţia de fapt.
Referitor la critica invocată de către inculpat s-a constatat că fapta pentru care inculpatul a fost  cercetat în acea cauză a fost comisă în data de 21/22.02.2007, iar sentinţa penală prin care a fost condamnat anterior a fost pronunţată în data de 20.11.2007 de către Judecătoria Ploieşti.
Această situaţie corespunde perfect prevederilor art. 85 Cod penal, conform cărora dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşeşte o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă, această suspendare se anulează şi se aplică dispoziţiile de la concursul de infracţiuni sau de la recidivă.
Astfel, critica inculpatului conform căruia pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2330/20.11.2007 a Judecătoriei Ploieşti, nu ar fi trebuit să fie contopită cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă în urma anulării suspendării condiţionate s-a apreciat că nu îşi găseşte corespondent în textul legal mai sus menţionat.
 
                                                        ( Judecător Florentin Teişanu )