avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Actiunea civilă exercitată în procesul penal. Obligarea asiguratorului de răspundere civilă la plata taxei pe valoare adăugată aferentă contravalorii reparaţiilor unui autovehicul implicat în accidentul rutier.
                                                                          
C.proc.pen., art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. b
 
Critica recurentului-asigurător în sensul că din valoarea totală trebuia înlăturată suma de 10.593,79 lei reprezentând TVA (ce a fost inclusă de expert în calculul valorii pagubei) deoarece partea civilă şi-a exprimat intenţia de a nu opta pentru repararea ambulantei, este nejustificată, în condiţiile în care repararea pagubei în procesul penal trebuie să se facă integral, iar varianta de a nu repara ambulanţa este o opţiune ipotetică  a părţii civile. Fie în varianta reparării bunului distrus fie în cea a înlocuirii sale prin achiziţionarea altuia, taxa pe valoarea adăugată trebuie plătită, fiind datorată şi aferentă tarifului reparaţiilor sau, după caz, preţului de achiziţie a bunului.
    
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia penală nr. 599 din data de 27 aprilie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.215 din data de 21 decembrie 2011 pronunţată de judecătorie, a fost condamnat inculpatul V.G. pentru săvârşirea unei infracţiuni de  vătămare corporală gravă din culpă, la pedeapsa de 1 an şi luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a acesteia.
Prin aceeaşi sentinţă, s-au admis în parte acţiunile civile formulate de către părţile civile Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie A., de Ministerul Apărării Naţionale-UM 02544/B1şi de victima C. V., fiind obligat inculpatul alături de asiguratorul de răspundere civilă SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A ( fosta S.C.ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A. ) la plata sumelor de:
-1490,617 lei  despăgubiri materiale  către partea civilă Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga ;
-16.500 lei despăgubiri materiale şi 40.000 lei  daune morale către partea civilă C. V.;
-93 660 lei  despăgubiri materiale către partea civilă Ministerul Apărării Naţionale-UM 02544/B1, din care se vor scădea conform Raportului de expertiză tehnică auto CP suma de 31.390 lei achitată de asigurătorul de răspundere civilă SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A ( fostă S.C.ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.)   în cursul urmăririi penale.
În baza art. 189, 191 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul să plătească suma de 700 lei cheltuieli judiciare statului.       
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în esenţă că în ziua de 07.12.2008, în jurul orei 1100, inculpatul a condus autoturismul pe DN 1, în sensul de deplasare Bucureşti - Braşov,  şi la km. 119, fără a respecta prevederile art. 35 al.1 şi  art.54 al.1 din OUG 195/2002 rep., precum şi prevederile  art.1, art.76 al.1 lit. a  pct.1, art.77 al.1 pct.2  şi  art.118 al. 1 lit.a  din  H.G. nr.1391/2006,  contribuind cauzal din culpa sa exclusivă la producerea unui accident de circulaţie în cadrul căruia a rezultat, printre altele, rănirea părţii civile C. V., care a suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare  65-70 de zile de îngrijiri medicale şi avarierea autovehiculelor implicate în coliziune inclusiv a unei ambulanţe aparţinând unei unităţi militare din cadrul M.A.N.
Deoarece dinamica evenimentului rutier a fost una complexă, în cadrul căreia contribuţia fiecărui conducător auto implicat trebuia particularizată  în aşa fel încât să se poată stabili cu exactitate  şi dincolo de orice dubiu, care dintre aceştia  a generat situaţia de pericol soldată cu producerea accidentului şi cu celelalte consecinţe vătămătoare la adresa persoanelor şi bunurilor, a fost dispusă  o expertiză judiciară tehnică auto.
Din concluziile acesteia, instanţa de fond a reţinut că starea de pericol care a cauzat subiectiv şi obiectiv accidentul de circulaţie a fost generată în exclusivitate de către inculpatul V. G., care încălcând mai multe reglementări rutiere, a efectuat o manevră riscantă de depăşire, a pătruns pe contrasens şi a intrat în impact cu ambulanţa ce făcea parte din coloana de autovehicule militare .     
De asemenea, potrivit expertului inculpatul V. G. era singurul conducător auto în măsură să evite producerea accidentului de circulaţie.
În aceste circumstanţe, pe baza ansamblului probelor administrate, prima instanţă a stabilit răspunderea penală şi civilă a inculpatului, pronunţând condamnarea sa şi obligarea la despăgubiri civile alături de asiguratorul de răspundere civilă, astfel cum s-a arătat.
Împotriva sentinţei au formulat în termen legal recursuri: asigurătorul S.C. Genrerali România Asigurare Reasigurare SA  prin Sucursala Ploieşti (fostă  S.C. Asigurarea Reasigurare Ardaf SA) şi inculpatul V.G.
Una dintre criticile recurentului asigurător vizează greşita sa obligare  către partea civilă UM 02544/B1 asumei totale de 93 660 lei cu titlu de despăgubire materială pentru paguba produsă prin avariererea ambulanţei, fiindcă din aceasta trebuia înlăturată suma de 10.593,79 lei reprezentând TVA (inclusă de expert în calculul valorii pagubei) deoarece partea civilă şi-a exprimat intenţia de a nu opta pentru repararea ambulantei. TVA-ul este un impozit indirect suportat de consumatorul final al serviciului, care ulterior este virat către stat de către prestatorul care l-a încasat şi nu intră în preţul de achiziţie al unui autovehicul.
S-a susţinut că prin acordarea T.V.A-ului aferent devizului de reparaţii, s-a creat o situaţie de îmbogăţire fără justă cauză cu suma de 10.593,79 lei a părţii civile UM 02544/B1.
Curtea, examinând hotărârea recurată, în raport de criticile formulate de recurenţi, de actele şi lucrările dosarului, dar şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept conform art. 3856 alin. 3 C.proc.pen., în limitele motivelor de casare prevăzute de art.3859 alin. 3 din acelaşi cod, a constatat că nu este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed :
Instanţa de fond a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt şi a realizat o justă interpretare şi apreciere a mijloacelor de probă administrate în cauză în cursul procesului penal, din care rezultă atât existenţa faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, cât şi săvârşirea acestora cu vinovăţie, în forma cerută de lege.
Astfel, au fost valorificate mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penale şi în cea a cercetării judecătoreşti din analiza coroborată a cărora a rezultat că prima instanţă, în baza propriului examen, în mod judicios şi temeinic motivat a stabilit vinovăţia inculpatului pentru comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, în raport cu situaţia de fapt reţinută.
Curtea consideră că în cauză s-a dat eficienţă dispoziţiilor art. 63 alin. (2) C.proc.pen. referitoare la aprecierea probelor, stabilindu-se atât dinamica accidentului rutier din 7 decembrie 2008 cât şi mecanismul de producere şi posibilităţile de evitare a acestuia dar şi normele referitoare la regimul circulaţiei rutiere încălcate de conducătorul auto V. G. respectiv prevederile art. 35 al.1 şi  art. 54 al.1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., precum şi prevederile  art.1, art.76 al.1 lit. a  pct.1, art.77  al.1 pct.2  şi  art.118 al. 1 lit.a  din  H.G. nr.1391/2006.
Concluziile expertizelor auto au fost coroborate în mod corect cu depoziţiile martorilor oculari, de asemenea participanţi la trafic şi cu schiţa locului accidentului şi planşele fotografice, care dovedesc, fără putinţă de tăgadă că inculpatul a încălcat dispoziţiile art.35 alin.1, 54 alin.1 din OUG nr. 195/2002.
Referitor la despăgubirile acordate părţii civile Ministerul Apărării Naţionale-UM 02544/B1 care s-a constituit iniţial parte civilă cu suma totală de 90.296,82 lei, potrivit concluziilor expertizei tehnice auto-refăcută şi ulterior completată, valoarea totală a pagubei produse prin avarierea ambulanţei şi a aparaturii medicale aflate în autovehicul în accidentul rutier din 07.12.2008 aparţinând UM 02544/B1, este de 93.660 lei din care suma de 31.390 lei a fost achitată în cursul urmăririi penale de asiguratorul de răspundere civilă SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (fostă S.C.ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.).
Critica recurentului-asigurător în sensul că din valoarea totală trebuia înlăturată suma de 10.593,79 lei reprezentând TVA (ce a fost inclusă de expert în calculul valorii pagubei) deoarece partea civilă şi-a exprimat intenţia de a nu opta pentru repararea ambulantei, este nejustificată, în condiţiile în care repararea pagubei în procesul penal trebuie să se facă integral, iar varianta de a nu repara ambulanţa este o opţiune ipotetică  a părţii civile. Fie în varianta reparării bunului distrus fie în cea a  înlocuirii sale prin achiziţionarea altuia, taxa pe valoarea adăugată trebuie plătită fiind datorată şi aferentă tarifului reparaţiilor sau, după caz, preţului de achiziţie a bunului.
Astfel fiind, Curtea a respins ca nefondat recursul exercitat în cauză de recurentul-asigurător SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art.38515 alin.1, pct.1, lit. b Cod proc.pen.
                 
  (Judecător Simona Petruţa Buzoianu)