avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Acţiunea civilă alăturată acţiunii penale, formulată de persoană fizică. Răspunderea  civilă a asigurătorului faţă de  spital reprezentând cheltuieli de spitalizare a victimei.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art. 313                                                                          

Legea nr. 136/1995, art. 49

 

Asigurătorul răspunde  civil, cel puţin în  subsidiar, pentru plata cheltuielilor de spitalizare ale  victimei.

                               

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,

Decizia  penală nr. 1274 din 27 septembrie 2012.

 

Prin sentinţa penală nr. 102 din data de 2 mai 2012 a Judecătoriei Răcari, inculpata a fost condamnat la  3 luni închisoare pentru vătămarea corporală di culpă prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 cu aplicare  a art. 3201 Cod pr. penală şi reţinerea circumstanţelor  atenuante.

În fapt, s-a reţinut că inculpata conducând un autoturism pe drumuri publice a accidentat în mod culpabil partea vătămată, constituită  parte civilă, pentru vindecarea căruia au fost necesare 100 – 120 zile îngrijiri medicale,  fiind internată în două spitale unde  au fost necesare cheltuieli pentru  îngrijiri medicale.

În latură civilă, instanţa  civilă a  luat act de stingerea laturii civile a  cauzei prin încheierea unei tranzacţii între partea civilă N.M. şi asigurătorul SC”OMNIASIG” SA, iar inculpata a fost obligată la despăgubiri în cuantum de 16.421,58 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare a victimei la partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti,  cu dobânzile legale aferente, luându-se act că nu s-a constatat parte civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

În latură civilă, inculpata a declarat recurs, solicitând obligarea asigurătorului, alături de aceasta la despăgubiri şi dobânzi legale aferente sumei de 16.421,58 lei către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

Recursul inculpatei  a fost  admis aşa cum a fost formula,  latura civilă fiind casată în parte şi  obligat asigurătorul către partea civilă Spitalul sus menţionat la plata  despăgubirilor solicitate în cuantumul arătat cu dobânzi legale aferente.

În motivarea soluţiei arătate,  instanţa de control judiciar, a reţinut în esenţă că, răspunderea  asigurătorului subzistă şi e obligat la despăgubiri şi pentru prejudiciile  de care asiguraţii răspund – cum e şi cazul inculpatei – în baza legii, faţă de terţe  persoane păgubite prin accidente de  circulaţie,  deci şi faţă de Spitalul de urgenţă, care a efectuat cheltuieli  de spitalizare pentru …infracţiunii, alături de inculpată, în raport de dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 136/1995, ignorarea acestor dispoziţii de către instanţa de fond fiind greşită.

 

                                                                    (Judecător -   Traian Logojan )