avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obligarea inculpatului la acoperirea prejudiciului cauzat terţului colateral în cazul în care inculpatul s-a împăcat cu partea vătămată.                     
 
Art. 346 alin. 1 Cod procedură penală
 
Chiar dacă între inculpat şi partea vătămată a intervenit împăcarea inculpatul este răspunzător atât de prejudiciul cauzat prin fapta sa victimelor directe, cât şi colateralilor, cum este cazul unităţii sanitare din speţa de faţă.
 
(Decizia penală nr.1090/R din 18 octombrie  2011)
 
                   Prin sentinţa penală nr.1364 din 30 iunie 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. h teza a II-a C.pr.pen. corob. cu art. 132 şi art. 184 alin. 6 C.pen., s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului F.A., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 2, 4 C.pen. faţă de partea vătămată B. M.
Au fost lăsate nesoluţionate acţiunile civile formulate de părţile civile SPITALUL JUDEŢEAN ARGEŞ şi SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI.
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că,  între inculpatul F.A. şi partea vătămată B. M. a intervenit împăcarea, pentru infracţiunea imputată primului şi anume, că în data de 27 mai 2009, inculpatul a produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a celei de-a doua, care a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 90 zile îngrijiri medicale.
Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs partea civilă Spitalul Judeţean Argeş, care a criticat-o pentru nelegalitate sub aspectul omisiunii obligării inculpatului la plata sumei de  69,84 lei, reprezentând cheltuieli aferente spitalizării părţii vătămate.
Prin decizia penală nr.1090/R din 18 octombrie  2011, în complet majoritar, Curtea a admis recursul declarat de partea civilă SPITALUL JUDEŢEAN ARGEŞ.
A casat în parte sentinţa penală.
A admis acţiunea civilă promovată de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI şi obligă pe inculpat să-i plătească acestei părţi civile suma de 69, 84 lei, cheltuieli de spitalizare.
A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale.
Hotărârea instanţei de recurs se întemeiază pe următoarele argumente:
                   Se observă că prima instanţă, în mod greşit, cu ignorarea dispoziţiilor art.346 alin.1 Cod pr.penală, a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă.
Dispoziţiile procesuale penale amintite anterior, obligă pe judecător, în cazul în care dispune încetarea procesului penal, să se pronunţe şi asupra acţiunii civile.
Singura excepţie o constituie încetarea procesului penal conform art.10 lit.f şi j Cod pr.penală, sau retragerea plângerii, ceea ce nu este cazul în speţă.
Cu alte cuvinte, textul de lege mai sus indicat, impunea instanţei soluţionarea laturii civile ce se referă la pretenţiile civile formulate de partea civilă Spitalul Judeţean Argeş.
Chiar dacă acţiunea inculpatului nu a vizat această unitate sanitară, prima instanţă trebuia să analizeze şi temeinicia pretenţiilor civile avansate de orice persoană care prin săvârşirea infracţiunii de către inculpat a suferit, colateral, o pagubă.
Spitalizarea părţii vătămate B. M. la Spitalul Judeţean Argeş a generat cheltuieli în cuantum de 69,84 lei.
Paguba trebuie să fie acoperită de către inculpat, chiar şi în ipoteza în care, între acesta şi partea vătămată, a intervenit împăcarea.
Acoperirea prejudiciului este justificată de dispoziţiile art.1349 Cod civil, potrivit cărora orice persoană este răspunzătoare de prejudiciul produs prin fapta sa.
Aceasta înseamnă că, inculpatul este răspunzător atât de prejudiciul cauzat prin fapta sa victimelor directe, cât şi colateralilor, cum este cazul unităţii sanitare din speţa de faţă.
                   Opinia separată a deciziei a fost în sensul respingerii recursului ca nefondat, întrucât, potrivit dispoziţiilor art.132 Cod penal, împăcarea părţilor, în cazurile prevăzute de lege, înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă.
Ca urmare acestui text de lege, pretenţiile civile ridicate în cadrul procesului penal nu mai pot fi avute în vedere decât pe calea unei acţiuni separate la instanţa civilă.