avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obligarea în solidar a comitentului pentru fapta prepusului în ipoteza cauzării de către acesta din urmă a prejudiciului prin depăşirea obligaţiei de serviciu primite.
Art. 1000 alin. 3 Codul civil
 
Raportul de prepuşenie există ori de câte ori prepusul cauzează un prejudiciu vreunei persoane, în îndeplinirea unei obligaţii primite de la comitent, chiar şi cu depăşirea acesteia.
(Decizia penală nr.1089/R din 18.10.2011)
 
Prin sentinţa penală nr.1008 din 12 mai 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, a fost condamnat inculpatul M.D.E., la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, în condiţiile art.86/1 Cod penal.
În baza art. 14 şi 346 C.p.p., s-a admis în parte acţiunea civilă a părţii civile B.M., şi a fost obligat inculpatul M.D.E., în solidar cu partea responsabilă civilmente, să-i achite suma de 202.237,04 lei, din care 2.237,04 lei reprezentând despăgubiri materiale şi 200.000 lei cu titlu de despăgubiri morale.
A fost obligat inculpatul M.D.E., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Locator Construcţii SRL, să-i achite părţii civile B.M. o sumă lunară de 1.060,5 lei cu titlu de prestaţie periodică, începând cu data de 11.12.2009 şi până la încetarea stării de nevoie în care se găseşte partea civilă.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, în data de 11 iunie 2009, inculpatul M.D.E., angajat al părţii responsabile civilmente S.C. „Locator Construcţii” S.R.L., i-a aplicat părţii vătămate B. M., angajat al aceleiaşi societăţi, mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei, producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 40 zile îngrijiri medicale. Dintre leziunile suferite de partea vătămată, cea mai gravă a constat în eviscerarea globului ocular drept, ce se încadrează în categoria de infirmitate permanentă. Fapta a fost săvârşită de către inculpat împotrivindu-se dispoziţiei date  de p.v. şi răspunzând atitudinii autoritare pe care aceasta din urmă o are ca şef de echipă.
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs inculpatul M. D.E. şi partea responsabilă civilmente S.C. „Locator Construcţii” S.R.L.
Partea responsabilă civilmente a invocat nelegala sa obligare la plata despăgubirilor civile, susţinând că nu are această calitate, fapta fiind săvârşită de inculpat prin depăşirea atribuţiunilor de serviciu.
Prin decizia penală nr.1089/R din 18.10.2011 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, a fost respins, ca nefondat, recursul formulat de inculpatul M.D.E. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, au fost prezentate următoarele argumente:
In legătură cu răspunderea solidară a părţii responsabile civilmente, contestată de acesta, curtea reţine că, societatea comercială la care inculpatul este angajat, răspunde solidar la repararea pagubei provocate de acesta din urmă, dacă fapta a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Cum fapta a fost săvârşită de inculpat, ca subaltern, în timpul programului de lucru, împotrivindu-se unei dispoziţii dată de superior (partea vătămată), este legală obligarea societăţii comerciale la care inculpatul este salariat, la acoperirea prejudiciul cauzat de prepus.
Cu alte cuvinte, raportul de prepuşenie există ori de câte ori prepusul cauzează un prejudiciu vreunei persoane, în îndeplinirea unei obligaţii primite de la comitent, chiar şi cu depăşirea acesteia.
De notat faptul că, inculpatul era angajat al părţii responsabile civilmente ca muncitor necalificat şi, ori de câte ori, există relaţii contractuale de muncă se naşte un raport de prepuşenie.