avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Inadmisibilitatea reaprecierii probelor în cadrul contestaţiei în anulare.

 

Cod Procedură Civilă, art. 318
 
Hotărârile instanţei de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau, când instanţa, respingând recursul, sau admiţându-l numai în parte a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.
            „Pentru a putea fi admisă o contestaţie în anulare îndreptată împotriva deciziei pronunţate în recurs, este necesar ca instanţa de recurs să fi omis să analizeze un motiv cu care a fost investită.
            O atare omisiune trebuie să fie evidentă, pentru verificarea căreia să nu fie necesară o reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor.
            Această cale de atac tinde la anularea unei hotărâri nu pentru că judecată nu a fost bine făcută, ci pentru motivele expres prevăzute de lege.”

 

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,

Decizia civilă nr. 1575 din 6 iulie 2011. 

 

Prin Decizia  1575/6 iulie 2011 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia în anulare.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că criticile formulate de contestatori invocă stabilirea eronată a situaţiei de fapt, în urma aprecierii probelor, echivalând astfel cu o greşeală de judecată.

            Pentru a putea fi admisă o contestaţie în anulare îndreptată împotriva deciziei pronunţate în recurs, este necesar ca instanţa de recurs să fi omis să analizeze un motiv cu care a fost investită.

            O atare omisiune trebuie să fie evidentă, pentru verificarea căreia să nu fie necesară o reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor.

            Această cale de atac tinde la anularea unei hotărâri nu pentru că judecată nu a fost bine făcută, ci pentru motivele expres prevăzute de lege.

Ori ceea ce indică contestatorii ca aspect neanalizat de către instanţa este un argument în susţinerea solicitărilor, făcându-se referire la greşita apreciere a probelor şi interpretare a dispoziţiilor legale de către instanţa de recurs.

Faţă de aceste considerente, Curtea a reţinut că în cauză nu sunt incidente disp.art. 318 c.pr.civ., astfel încât a respins ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată.

 

 (Judecător Violeta Dumitru)