avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


      35. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale cu respectarea dreptului la aparare. Neconsemnarea pozitiei inculpatului asupra drepturilor sale in conditiile refuzului de a semna procesul-verbal prin care i se aduc la cunostinta aceste drepturi.

 

Inculpatul a fost informat asupra drepturilor sale, i s-a luat declaraţie, dar nu s-a consemnat poziţia sa, ceea ce, în condiţiile în care nici nu se precizează motivul refuzului inculpatului de a semna primul proces-verbal, creează convingerea că susţinerile apărării referitoare la nerespectarea dreptului la asistentă juridică calificată sunt credibile.

Ori, garantat atât de normele europene - art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi de legile naţionale, în cauză, solicitarea recurentului de asigurare a unui avocat era întemeiată faţă de complexitatea cauzei - găsirea bunurilor la domiciliile altor persoane care au susţinut găsirea bunurilor, cu excepţia unei sticle de ulei pentru care s-a stabilit că era asemănător celui furat, negarea constantă a comiterii faptelor de către recurentul inculpat, declaraţiile martorilor referitoare la imposibilitatea sustragerii bunurilor de o singură persoană, dar şi faţă de lipsa de pregătire juridică a inculpatului.

 

Art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului

şi a libertatilor fundamentale

Art. 21 din Constituţie

 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea nr.1160/P/2008, inculpatul T.C. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de “furt calificat” prev. şi ped. de art.208 alin. 1 - art.209 alin.1 lit.g şi i cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.37 lit.a cod penal.

Prin sentinţa penală nr.574 din data de 20 aprilie 2011, pronunţată în dosarul penal nr.7680/327/2009, Judecătoria Tulcea a hotărât condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare cu revocarea, în baza art.83 cod penal a suspendării condiţionate privind pedeapsa de 1 an închisoare aplicata prin s.p. nr.401/2007 a Judecătoriei Tulcea, dosarul 874/327/2007, definitiva prin neapelare la data de 10.04.2007, reţinând în fapt că în noaptea de 02/03.04.2008, a sustras prin efracţie de la hotelurile C. şi S. din loc. Uzlina următoarele bunuri: Hotel C. - două fierăstraie mecanice marca Husqvarna, respectiv Stihl, trei elice de motor de barcă, un număr de 7 recipiente din plastic cu ulei (Marine Lubricants şi Quick Silver), trei pere de amorsare, patru furcheţi, un filtru de benzină, 25 de bujii, o cutie cu chit, 150 litri de benzină, bunurile fiind sustrase dintr-un depozit aflat în incinta unităţii de cazare, prin spargerea lacătului cu care era asigurat depozitul, valoarea bunurilor sustrase fiind de 7030,5 lei respectiv, iar de la Hotel S. - o elice de motor marca Suzuki de 50 CP, o elice de motor marca Johnson de 15 CP, valoarea bunurilor sustrase fiind de 840 lei.

Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpatul T.C. a declarat recurs solicitând în principal restituirea cauzei la procuror pentru nerespectarea dreptului la apărare, iar în subsidiar achitarea în baza art.11 pct.(2) lit.a) raportat la art.10 lit.c) cod procedură penală.

Examinând hotărârea prin prisma criticilor formulate de recurent şi din oficiu în limitele art.3856 cod procedură penală, Curtea constată că recursul este fondat pentru considerentele expuse în continuare.

Conform art.345 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; dar potrivit art.52, art.66 cod procedură penală, vinovăţia inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu o durată rezonabilă în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art.21 Constitutie.

Cu privire la respectarea garanţiilor procesuale, a regulilor de procedură aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, şi, verificând din oficiu în limitele competentelor legale aceste aspecte, s-a constatat că inculpatul T.C. nu a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării deoarece nu a beneficiat de asistenţă juridică calificată, deşi a solicitat asigurarea unui avocat.

Astfel, din procesele-verbale din 28.07.2008, 08.10.2009, aflate in dosarul de urmărire penală, rezultă informarea recurentului inculpat asupra drepturilor sale, i se ia declaraţie, dar nu s-a consemnat poziţia sa, ceea ce, în condiţiile în care nici nu se precizează motivul refuzului inculpatului de a semna primul proces-verbal, creează convingerea că susţinerile apărării referitoare la nerespectarea dreptului la asistentă juridică calificată sunt credibile.

Ori, garantat atât de normele europene - art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi de legile naţionale, în cauză, solicitarea recurentului de asigurare a unui avocat era întemeiată faţă de complexitatea cauzei - găsirea bunurilor la domiciliile altor persoane care au susţinut găsirea bunurilor, cu excepţia unei sticle de ulei pentru care s-a stabilit că era asemănător celui furat, negarea constantă a comiterii faptelor de către recurentul inculpat, declaraţiile martorilor referitoare la imposibilitatea sustragerii bunurilor de o singură persoană, dar şi faţă de lipsa de pregătire juridică a inculpatului.

Potrivit art.332 cod procedură penală, instanţa se desesizează şi restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la asistarea inculpatului de către apărător.

Cum, pe timpul urmăririi penale, nu s-a asigurat o apărare efectivă, iar administrarea probatoriului propus de apărare necesită deplasări, verificări la locul faptei, greu de realizat de către instanţă, verificarea minuţioasă a apărărilor, în consecinţă refacerea urmăririi penale în condiţii de legalitate, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” cod procedură penală, recursul penal declarat de inculpat va fi admis, se va casa hotărârea atacată şi, rejudecând, conform art.332 cod procedură penală, se va restitui cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale cu respectarea dreptului la apărare.

Dosar nr. 7680/327/2009

Decizia penală nr. 1042/P/16.11.2011

Judecător redactor Adriana Ispas