avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


         33. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

 

            Potrivit art. 81, alin. 2 Cod penal, suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi in caz de concurs de infractiuni, dacă pedeapsa aplicată este inchisoare de cel mult 2 ani şi sunt intrunite condiţiile prevăzute de alin. 1 lit. b si c.

 

Art. 81  alin. 1, 2 Cod penal

 

         Prin sentinţa penală nr. 1080/09.08.2011, pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul penal nr. 3686/327/2010 s-a dispus:

1. În baza art.192 alin.2 cod penal, cu aplic. art.75 lit.c) cod penal, cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, condamnă pe inculpatul C.D., născut la data de 23.05.1985, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I. şi P.M.).

         2. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplic. art.75 lit.c), cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, condamnă pe inculpatul C.D. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I. şi P.M.).

         3. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a), e), g), Cod penal, cu aplic. art.75 lit.c), cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, condamnă pe inculpatul C.D. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, (fapta din 30.03.2008, p.văt. D.D.).

         În baza art.34 lit.b) cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

         În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

         În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 cod penal.

         În baza art. 71 alin 5 cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

         În baza art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

         1. În baza art.192 alin.2 cod penal, cu aplic. art.99 şi urm. cod penal, cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, cu aplic. art.320 indice 1 cod pr. penală, condamnă pe inculpatul M.C., născut la data de 15.06.1990, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I. şi P.M.).

         2. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplic. art.99 şi urm. cod penal, cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, cu aplic. art.320 indice 1 cod pr. penală, condamnă pe inculpatul M.C.la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, (fapta din 29.03.2008, p.văt. P.I şi P.M.).

         3. În baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a), e), g), cod penal, cu aplic. art.99 şi urm. cod penal, cu aplic. art.33 lit.a) cod penal, cu aplic. art.320 indice 1 cod pr. penală, condamnă pe inculpatul M.C. la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, (fapta din 30.03.2008, p.văt. D.D.).

         În baza art.34 lit.b) cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an închisoare.

         În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

         În baza art.346 raportat la art.14 Cod procedură penală, constată că prejudiciul cauzat părţilor vătămate a fost acoperit prin restituirea bunurilor.

         În baza art.118 alin.1 lit.e) Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul M.C. a sumei de 450.000 lei (vechi), dobândită prin săvârşirea infracţiunilor, obţinută prin vânzarea harnaşamentului şi care nu serveşte la despăgubirea părţii vătămate P.I.

         În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul C.D. la plata sumei de 800 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 300 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu pentru faza de judecată, se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat S.M.

         În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul M.C. la plata sumei de 1000 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat pentru faza de urmărire penală şi pentru faza de judecată, din care suma de 300 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu pentru faza de judecată, se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat L.C., şi suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu pentru faza de urmărire penală, se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat G.O.

         Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

La data de 31.03.2008, postul de poliţie Valea Nucarilor a consemnat plângerea părţii vătămate D.D., care sesiza faptul că de la periferia localităţii Agighiol, din partea de Vest, persoane necunoscute i-au sustras o cabalină de sex feminin, de culoare sură, indicând totodată şi semnele particulare (urechea dreaptă despicată), legată cu un căpăstru din funie.

         La data de 04.04.2008, organele de poliţie ale com.Valea Nucarilor au fost sesizate de către partea vătămată P.I. din localitatea Agighiol, despre faptul că în noaptea de 29/30.09.2008, numitul M.C. i-a sustras dintr-un grajd un ham pentru cal.

         În urma investigaţiilor efectuate s-a constatat că autorii faptelor reclamate erau inculpaţii M.C., din loc. Agighiol, jud.Tulcea, minor la data săvârşirii faptelor, şi C.D., din loc. Nicolae Bălcescu, jud.Tulcea.

         Din probele administrate în cauză a rezultat că în ziua de 29.03.2008, soţii P. I. şi M., după ce s-au întors de la unele munci agricole, unde fuseseră cu un atelaj hipo, după ce au deshămat calul, au lăsat harnaşamentul în grajd, iar în dimineaţa zilei de 30.03.2010, numitul P.M. a constatat lipsa harnaşamentului respectiv a hamului.

         La data de 04.04.2008, partea vătămată P.I. a fost anunţată de organele de poliţie să se prezinte pentru predarea hamului, ocazie cu care i s-a adus la cunoştinţă că autorul furtului este M.C.

         La data de 30.03.2008, partea vătămată D.D., deplasându-se la periferia localităţii Agighiol, a constatat că o cabalină de sex feminin, cu semnalmentele arătate, pe care o „priponise" cu două zile în urmă pentru a păşuna, nu se mai afla pe câmp, în locul unde o lăsase.

         Cum s-a arătat, autorii faptelor au fost învinuiţii M.C. şi C.D., faptele săvârşindu-le în următoarele împrejurări:

         La data de 29.03.2008, învinuitul C.D. s-a deplasat de la domiciliul său din loc. Nicolae Bălcescu, jud.Tulcea, cu un atelaj tractat de un cal, în localitatea Agighiol, jud.Tulcea, la o rudă, pentru a o ajuta la unele treburi gospodăreşti.

         În după amiaza aceleiaşi zile, învinuitul C.D. s-a întâlnit în loc. Agighiol cu învinuitul minor la acea dată, M.C.

         După ce au consumat băuturi alcoolice, ambii învinuiţi au pătruns, în jurul orelor 17,00, fiind încă zi, în curtea locuinţei părţilor vătămate P.I. şi P.M.

         În curte au intrat pe o poartă din spatele locuinţei. Au intrat apoi în grajd, de unde au sustras un harnaşament (hamul şi căpeţelele).

         Pe moment, harnaşamentul l-au pus în căruţa învinuitului C.D., ascunzându-l după aceea într-o casă părăsită, au continuat să consume băuturi alcoolice, după care au luat harnaşamentul şi s-au deplasat cu atelajul inculpatului C.D. în localitatea Nicolae Bălcescu.

         A doua zi, pe data de 30.03.2008, inculpaţii au revenit în localitatea Agighiol şi după ce au mai consumat băuturi alcoolice, la propunerea inculpatului M.C., seara, au luat hotărârea infracţională să fure o cabalină a părţii vătămate D.D., despre care inculpatul minor M.C. cunoştea că este "priponită" la păşunat, pe izlaz.

         Astfel, împreună s-au deplasat pe izlaz, de data aceasta fără căruţă, unde amândoi învinuiţii, au dezlegat cabalina, încrestând şi semne pe sol pentru a lăsa impresia că animalul s-a dezlegat.

         Au ascuns cabalina într-o râpă, după care au luat căruţa de la domiciliul inculpatului M.C., au luat cabalina sustrasă, înlocuind cu aceasta calul de la căruţă şi s-au deplasat în loc. N.Bălcescu la domiciliul inculpatului C.D., în grajdul căruia au ascuns calul furat.

         Inculpaţii au încercat să vândă cabalina, dar nu au găsit cumpărători, însă inculpatul M.C. a vândut harnaşamentele, hamul şi căpeţelele martorului B.M.C., contra sumei de 450.000 lei vechi (300.000 lei hamul şi 150.000 lei căpeţelele), ascunzându-i că bunurile provin din furt.

         Atunci când a cumpărat hamul, martorul a văzut în curtea locuinţei inculpatului C.D. o cabalină străină (era vorba de cabalina sustrasă).

         Ulterior, harnaşamentul a fost ridicat de la locuinţa martorului de către organele de poliţie şi a fost predat părţii vătămate P.I., care nu s-a constituit parte civilă.

         Şi cabalina furată de cei doi făptuitori a fost restituită părţii vătămate, D.D., astfel că nici acesta nu s-a constituit parte civilă.

         În drept, fapta inculpaţilor M.C. şi C.D., de a pătrunde la data de 29.03.2008 împreună, pe timp de zi în curtea locuinţei şi apoi într-o anexă a gospodăriei părţilor vătămate P.I. şi M., fără consimţământul acestora, constituie infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin 2 C. penal.

         Fapta aceloraşi învinuiţi de a sustrage apoi, împreună, din anexa în care pătrunsese, un harnaşament, constituie infracţiunea de furt calificat prev. de disp. art. 208 al.1 - 209 al.1 lit.a C. pen.

         Fapta aceloraşi învinuiţi, care în baza unei rezoluţii infracţionale distincte, de a sustrage la data de 30.03.2008, împreună, de pe un izlaz, pe timp de noapte o cabalină, constituie infracţiunea de furt calificat prev. şi ped. de art.208 al.1 - 209 al.1 lit.a, e, g Cod penal.

         Faptele se dovedesc cu declaraţiile părţilor vătămate P.I. şi D.D., declaraţiile martorilor C.V. şi B.M.C., procesele verbale de predare-primire a bunurilor sustrase, probe coroborate cu declaraţiile inculpaţilor prin care recunosc faptele săvârşite.

         Inculpatul C.D. nu are antecedente penale, iar inculpatul M.C. era minor la data săvârşirii faptelor şi în prezent se află în Penitenciarul Tulcea, fiind arestat la data de 13.11.2008 în cauza nr. 3393/P/2008, în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală la data de 03.02.2009 pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art. 192 al.2 C. pen., art.180 al.1 C. pen., art.208 al.1-209, al.1, lit.g, şi art.211 al.1 şi 2 C.P.

         Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că inculpatul M.C. are tendinţa de agresivitate, este răzbunător, revendicativ. Se menţionează în referat că, chiar dacă învinuitul îşi recunoaşte faptele şi îşi asumă răspunderea comiterii acestora, atitudinea lui afişată pe perioada întrevederii a fost una de ceva firesc, lipsit de prea mare importanţă din perspectiva urmărilor.

            La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art.72 C. pen., respectiv gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, care aduce atingere integrităţii patrimoniului, împrejurările comiterii faptei, prin reţinerea acelor situaţii ce califică furtul, persoana inculpaţilor care au recunoscut în mod sincer săvârşirea faptei atât în cursul urmării penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul M.C. solicitând aplicarea art.320 indice 1 din codul de procedură penală, care reglementează judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

            Prejudiciul cauzat părţilor vătămate a fost acoperit prin restituire.

            În conformitate cu disp. art. 118 lit.e din C.p.p., de la inculpatul M.C. urmează a fi confiscată suma de 450.000 lei obţinută prin vânzarea harnaşamentului şi care nu serveşte la despăgubirea părţii vătămate P.I.

            În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, criticând-o pentru nelegalitate în sensul greşitei aplicări a disp.art.81 cod penal faţă de inculpatul C.D., întrucât pedeapsa de 3 ani închisoare ce s-a suspendat condiţionat este o pedeapsă rezultantă.

            Verificând hotărârea recurată, curtea apreciază recursul fondat, motivul de recurs fiind întemeiat.

            In mod nelegal, prima instanţă a făcut aplicarea art.81 cod penal faţă de inculpatul C.D., întrucât pedeapsa aplicată de 3 ani închisoare nu permitea, in temeiul art.81, alin.2, cod penal, aceasta.

            Ca atare, recursul va fi admis, va fi casată în parte sentinţa, înlăturându-se disp.art.81 cod penal aplicate faţă de inculpatul C.D. şi, rejudecând, urmeaza a se dispune faţă de acesta suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de încercare de 6 ani, impunându-se măsurile de supraveghere necesare realizării supravegherii.

            Vor fi înlăturate dispoziţiile contrare şi vor fi menţinute celelalte dispoziţii.

            Făcându-se şi aplicarea corespunzătoare a disp.art.189 şi art.192 cod pr.penală.

Dosar nr. 3686/327/2010

Decizia penală nr. 101/MP/04.10.2011

Judecător redactor Marius Cristian Epure