avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Rolul activ al judecătorului. Drepturile şi interesele părţilor.

 

Cod procedură civilă, art. 129

 

Procesul civil este, în regulă generală, un proces al intereselor private. Rolul activ al judecătorului trebuie înţeles în contextul asigurării unui echilibru cu celelalte două principii ale procesului civil, al disponibilităţii şi cel al contradictorialităţii, neputând constitui temeiul substituirii instanţei în poziţia procesuală a uneia dintre părţi şi în apărarea intereselor acesteia.

 

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,

Decizia civilă nr. 578 din 12 septembrie 2011. 

 

Prin decizia civilă nr. 578/12.09.2011, Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtul-reclamant P.C. împotriva deciziei civile nr. 134/11.04.2011 a Tribunalului Buzău, apreciind-o ca fiind legală.

Procesul civil este, în regulă generală, un proces al intereselor private. Rolul activ al judecătorului trebuie înţeles în contextul asigurării unui echilibru cu celelalte două principii ale procesului civil, al disponibilităţii şi cel al contradictorialităţii, neputând constitui temeiul substituirii instanţei în poziţia procesuală a uneia dintre părţi şi în apărarea intereselor acesteia.

În condiţiile în care în faza procesuală a apelului, pârâtul-reclamant a beneficiat de asistenţă juridică acordată de avocatul ales, iar potrivit practicalei deciziei civile nr. 225/26.05.2010 a Tribunalului Dâmboviţa, la termenul de judecată din 26.05.2010, apărătorul său (în prezenţa recurentului) a învederat, la solicitarea instanţei, că nu mai are cereri de formulat sau probe de administrat, nu se poate discuta despre o încălcare a rolului activ al judecătorului, întrucât rolul activ nu poate înlocui implicarea însăşi a părţii în exercitarea propriilor obligaţii procesuale prevăzute de art. 129 alin.1 Cod proc.civilă.

De altfel, din motivarea hotărârii menţionate, se reţine că tribunalul şi-a format convingerea în baza probatoriului administrat de prima instanţă, pe care l-a interpretat în sensul că reclamanta-pârâtă E.B. are o contribuţie proprie doar la extinderea bucătăriei, efectuată după anul 1993 şi nu la întreaga bucătărie.

 

(Judecător Cristina-Paula Brotac)