avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Încetarea măsurii de plasament a copilului la asistentul maternal şi stabilirea măsurii plasamentului la o casă de tip familial. Admitere
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 240/R din 25 ianuarie 2013
Prin sentinta civilă nr. 4.915 din 04.10.2012 a Tribunalului Sălaj, s­a respins ca nefondată cererea formulată de DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SĂLAJ privind încetarea măsurii de plasament a copilului K.F.S., născut la data de 22.01.2000 în Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj din părintii K.I. şi R.A. la asistentul maternal L.E., stabilirea măsurii de plasament la o casă de tip familial şi încetarea plătii alocatiei lunare.
Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut că, minorul K.F.S. s­a născut din relatia de concubinaj a numitilor K.I. şi R.A., având stabilită paternitatea. Din această relatie au rezultat şi copiii K.I.C., K.M., K.S.F., care se află în întretinerea părintilor.
K.F.S. a fost abandonat în maternitate, astfel că prin Hotărârea nr. 232/2000 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj s­a stabilit plasamentul la Complexul de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei; în anul 2001 copilul a fost încadrat în grad de handicap astfel că prin Hotărârea nr. 76/2001 a aceleiaşi Comisii, s­a stabilit plasamentul la Centrul de plasament pentru copii cu handicap Bădăcin. In anul 2004, prin Hotărârea nr. 145/2004 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj, s­a stabilit plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist L.E.
Copilul K.F.S. este încadrat în gradul I de handicap cu diagnosticul: Autism atipic. Tulburare hiperkinetică, Retard al limbajului expresiv, Enurezis, Encomprezis, EIS.
In perioada în care s­a aflat în plasament la asistentul maternal L.E., acesta a beneficiat de o îngrijire deosebită, înregistrând o evolutie bună, cu o anumită ameliorare a stării de sănătate.
Toată durata plasamentului şi până în prezent, copilul nu a fost vizitat niciodată de către părinti sau alte rude şi nici nu s­au interesat în alt fel de el.
Prin Sentinta Civilă nr. 1439/11 nov. 2005 a Tribunalului Sălaj, s­a stabilit măsura plasamentului acestui copil la asistentul maternal profesionist L.E. A rămas in aceasta familie până la data de 01.07.2012 când prin Dispozitia nr. 66 din 27.06.2012 s­a dispus plasamentul provizoriu al copilului la aceasta casa de tip familial “Licurici”.
Asistenta maternală s­a opus tot timpul acestei măsuri considerând că acest nou cămin nu­i oferea conditiile de care dispunea câtă vreme era la ea. În aceasta casa de tip familial locuiesc 10 copii, toti cu afectiuni diferite, iar copilul nu a progresat de la data separării lor.
La solicitarea instantei, în cauză a mai fost întocmit un nou raport psihologic care a evidentiat stationarea în dezvoltarea copilului.
Instanta de fond nu a putut audia minorul, tinând cont de bolile de care suferă si de faptul că nu se poate relationa cu acesta .
Potrivit art. 125 din Legea 272/2004, audierea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, pot exista situatii în care ascultarea opiniei copilului este imposibil de realizat, o astfel de situatie fiind sesizată şi în aceasta cauză.
Potrivit art. 39 din legea mai sus indicată, orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părintilor săi, în vederea protejării intereselor sale, are dreptul la protectie alternativă.
Minorul este lipsit de ocrotirea părintilor şi trebuie să beneficieze de protectie specială.
Instanta de fond a apreciat că este în folosul acestuia să locuiască în acelaşi mediu securizat în care a fost obişnuit să trăiască în ultimii 7 ani, mai ales ca asistentă maternală are toată disponibilitatea să se ocupe de minor în ciuda diagnosticului sever pe care acesta îl are.
De altfel şi reclamanta recunoaşte că în perioada în care acest copil a fost la aceasta asistentă maternală a beneficiat de o îngrijire deosebită, înregistrând o evolutie bună, cu o anumită ameliorare de sănătate.
Considerând că este in interesul minorului să beneficieze de aceleaşi conditii materiale şi de acelaşi mediu social care îi este familial, instanta de fond a respins ca nefondată cererea formulată de DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SĂLAJ privind încetarea măsurii de plasament a copilului K.F.S., născut la data de 22.01.2000 în Şimleu Silvaniei din părintii K.I. şi R.A. la asistentul maternal L.E., stabilirea măsurii de plasament la o casă de tip familial şi încetarea plătii alocatiei lunare.
Împotriva acestei hotărâri, reclamanta DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SĂLAJ a declarat recurs, în termen legal, solicitând instantei admiterea acestuia şi casarea în întregime a sentintei recurate.
În motivarea recursului, reclamanta a arătat că, minorul K.F.S. s­a născut din relatia de concubinaj a numitilor K.I. şi R.A., având stabilită paternitatea.
Copilul a fost abandonat la naştere în maternitate, astfel că prin Hotărârea nr. 232/2000 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj s­a stabilit plasamentul la Complexul de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei. În anul 2001 copilul a fost încadrat în grad de handicap astfel că prin Hotărârea nr. 76/2001 a aceleiaşi Comisii, s­a stabilit plasamentul la Centrul de plasament pentru copii cu handicap Bădăcin. În anul 2004, prin Hotărârea nr. 145/2004 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj, s­a stabilit plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist L.E., asistent maternal profesionist, angajat al Directiei pe bază de contract individual de muncă.
La evaluarea psihologică şi comportamentală a copilului în momentul in care s­a stabilit măsura de plasament la Centrul de plasament pentru copii cu handicap Badacin acesta prezenta următorul diagnostic. "Retard psihic sever Dificultăti de mers, Stereotipii, Retard grav al limbajului, Enurezis, Encomprezis "
Potrivit Fisei de evaluare psihologica din 20.01.2012 a psihologului Directiei, doamna Papai Mihaela, copilul prezintă următorul diagnostic: "Autism infantil, Retard psihic sever, Dificultăti de mers, Retard al limbajului, Stereotipii, Enurezis, Encomprezis", diagnostic care se mentine din anul 2005 până în prezent.
Conform raportului psihologic nr. 784/21.09.2012 întocmit de psihologul C.S., depus la dosarul cauzei, copilul K.F.S., în vârstă de ani, prezintă următoarea dezvoltare psiho­motorie: motricitate la nivel de 13­14 luni, limbaj la nivel de 8­9 luni, motricitate fina la nivel de 7­8 luni, dezvoltare sociala la nivel de 4 luni.
Motivul pentru care copilul a fost transferat de la CSCCH Badacin la un asistent maternal profesionist, angajat al Directiei, respectiv doamna L.E., a fost acela de a i se oferi o îngrijire individualizată, în vederea recuperării.
Comparând starea initială a copilului cu cea prezentă, aşa cum rezultă din Rapoartele psihologice întocmite de specialiştii Directiei de­a lungul timpului, din anul 2005 şi până în prezent, deşi a beneficiat de serviciile individuale oferite de doamna L.E. evolutia copilului este nesemnificativa atâta timp cât se mentin problemele grave legate de: retard psihic sever (copilul fiind dezvoltat la nivelul unui copil de 12 luni), limbaj (alalie) inexistent, discontrol sfincterian total (copilul este în permanentă cu pampers), autonomie personala şi socială inexistentă (copilul este dependent total de supravegherea permanenta a adultului).
Concluzia finala a Raportului psihologic nr. 784/2012 arata că, " având în vedere situatia copilului şi perspectiva îngrijirii permanente şi de foarte lungă durată, se recomanda identificarea unei masuri de protectie care să asigure continuitate a îngrijirii pe toata durata vietii, participarea constanta la programul de terapii specifice de recuperare, în vederea mentinerii şi îmbunătătirii achizitii lor, cu ajutorul specialiştilor".
Doamna L.E. este încadrată în muncă în cadrul directiei, pe functia de asistent maternal profesionist, pe baza de contract individual de munca. De­a lungul timpului, aceasta a stimulat copilul la recomandările specialiştilor, dar fără rezultate evidente.
Casa de tip familial "Licurici" din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău, unde se află în prezent S., face parte din acelaşi sistem de protectie al Directiei, întregul Complex fiind acreditat potrivit legii şi functionează conform standardelor legale.
La Casa de tip familial" Licurici" S. beneficiază, pe lângă conditii materiale cel putin la fel ca în familia doamnei L., şi de stimulare specializată permanenta din partea unui personal special pregătit pentru a face fată nevoilor persoanelor încadrate în gr. 1 (grav) de handicap. În plus, în permanentă poate să interactioneze în curtea căsutei cu persoane cu aceleaşi nevoi. La doamna L., care locuieşte într­un apartament de bloc, la etajul III, beneficia doar de plimbări ocazionale, fără a interactiona cu alte persoane.
Din data de 01.07.2012, pentru un alt copil, respectiv copilul P.R., s­a dispus măsura plasamentului asistentului maternal profesionist, iar acesta se afla efectiv în familia doamnei L., a început şcoala, s­a acomodat foarte bine si înregistrează o evolutie buna, sub toate aspectele, conform Raportului de consiliere nr. 16.193/26.09.2012, efectuat de psihologul serviciului.
În probatiune, reclamanta recurentă a depus copii după următoarele înscrisuri: raportul de evaluare nr. 1270 din 18.01.2013; cererea pentru reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist
L.E. pentru doi copii, înregistrat sub nr. 217 din 07.01.2013; declaratia doamnei asistent maternal L.E., înregistrată la D.G.A.S.P.C. sub nr. 314 din 08.01.2013, prin care aceasta declară că împreună cu sotul său sunt de acord cu primirea a doi copii în familie, în plasament, indiferent de etnie, religie şi sex; raportul de evaluare psihologică întocmit de D.G.A.S.P.C. Sălaj pentru asistent maternal L.E. şi raportul de evaluare psihologică întocmit de D.G.A.S.P.C. Sălaj pentru sotul asistentului maternal L.E., respectiv pentru domnul L.N.
Pârâtii intimati R.A., K.I., L.E. şi COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII CU HANDICAP ZALĂU deşi legal citati, nu s­au prezentat personal sau prin reprezentant în fata instantei şi nu au depus întâmpinare prin care să­şi exprime pozitia procesuală.
Analizând sentinta criticată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea, în temeiul art. 3041 C.pr.civ., retine următoarele:
Astfel, copilul K.F.S. s­a născut la data de 22.01.2000 în loc. Şimleu Silvaniei, părintii acestuia fiind pârâtii K.I. şi R.A. Copilul a fost abandonat la naştere în maternitate, astfel că prin Hotărârea nr. 232/2000 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj s­a stabilit plasamentul la Complexul de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei.
În anul 2001 copilul a fost încadrat în grad de handicap motiv pentru care prin Hotărârea nr. 76/2001 a aceleiaşi Comisii, s­a stabilit plasamentul la Centrul de plasament pentru copii cu handicap Bădăcin.
În anul 2004, prin Hotărârea nr. 145/2004 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj, s­a stabilit plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist L.E., angajat al Directiei pe bază de contract individual de muncă.
La evaluarea psihologică şi comportamentală a copilului în momentul in care s­a stabilit măsura de plasament acesta prezenta următorul diagnostic: "Retard psihic sever, Dificultăti de mers, Stereotipii, Retard grav al limbajului, Enurezis, Encomprezis".
Prin Sentinta Civilă nr. 1439/11 noiembrie 2005 a Tribunalului Sălaj, pronuntată în dosarul nr.2886/2005, s­a stabilit măsura plasamentului acestui copil la asistentul maternal profesionist L.E. în favoarea căreia s­a achitat plata alocatiei lunare de plasament prevăzută de art.119 din Legea nr. 272/2004.
Pe toată durata plasamentului şi până în prezent, copilul nu a fost vizitat niciodată de către părinti sau alte rude şi nici nu s­au interesat în alt fel de el.
Reclamanta D.G.A.S.P.C. Sălaj a întocmit planul de recuperare a copilului cu dizabilităti pentru copilul K.F.S., la data de 16.02.2012, pentru perioada 01.04.2012 – 31.03.2013, precum şi planul individualizat de protectie revizuit la data de 20.06.2012, pentru perioada 01.07.2012 şi pentru întreaga perioadă a plasamentului minorului.
Prin Hotărârea nr.222/06.03.2012 emisă de Consiliului Judetean Sălaj ­Comisia pentru Protectia Copilului Sălaj s­a hotărât încadrarea copilului K.F.S., aflat în plasament la asistentul maternal profesionist L.E., în gradul I de handicap şi s­a aprobat planul de recuperare al copilului.
La data de 01.07.2012 prin Dispozitia nr. 66 din 27.06.2012 a Consiliului Judetean Sălaj –
D.G.A.S.P.C Sălaj s­a dispus plasamentul provizoriu al copilului la Complexul de servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău – Casa de tip familial “ Licurici” începând cu data de 01.07.2012, până la solutionarea cazului de către instanta de judecată, precum şi sistarea platii alocatiei lunare de plasament asistentului maternal L.E. Ulterior, prin Raportul asupra anchetei psihosociale a copilului cu nr.12491/30.07.2012 întocmit de D.G.A.S.P.C Sălaj, s­a propus încetarea măsurii de plasament a copilului la asistentul maternal profesionist L.E., motivat pe împrejurarea că având în vedere diagnosticul copilului acesta are nevoie de recuperare şi îngrijire într­un centru specializat, identificându­se a fi cel mai potrivit la Complexul de servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap – Casa de tip familial “ Licurici” Zalău, iar referitor la pregătirea copilului pentru mutarea care a avut loc, asistentul maternal a efectuat în perioada 25 ­30.06.2012, împreună cu copilul, vizite la Casa de tip familial, în urma cărora acesta s­a simtit bine în mediul respectiv.
Conform raportului psihologic nr. 784/21.09.2012 întocmit de psihologul C.S., copilul K.F.S., în vârstă de 12 ani, prezintă următoarea dezvoltare psiho­motorie: motricitate la nivel de 13­14 luni, limbaj la nivel de 8­9 luni, motricitate fina la nivel de 7­8 luni, dezvoltare sociala la nivel de 4 luni. Având în vedere diferenta foarte mare dintre vârsta cronologică ­12 ani şi vârsta mentală sub 12 luni, nu se poate admite varianta unui regres într­o perioada de 3 luni de când copilul se află în cadrul CSCCH Zalău, ci mai degrabă stationarea în dezvoltare, care s­a instalat odată cu achizitionarea mersului la acest copil.
Având în vedere situatia copilului şi perspectiva îngrijirii permanente şi de foarte lungă durată se recomandă identificarea unei măsuri de protectie care să asigure continuitatea îngrijirii pe toată durata vietii şi participarea constantă la programul de terapii specifice de recuperare, în vederea mentinerii şi îmbunătătirii achizitiilor, cu ajutorul specialiştilor din cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap Zalău.
Potrivit art.2 alin.2 şi alin.3 din Legea nr.272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligatiile ce revin părintilor copilului, altor reprezentanti legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le­a fost plasat în mod legal.
Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritătile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele solutionate de instantele judecătoreşti.
Conform art. 39 din Legea nr.272/2004, orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părintilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protectie alternativă. Protectia prevăzută la alin. (1) include instituirea tutelei, măsurile de protectie specială prevăzute de prezenta lege, adoptia. În alegerea uneia dintre aceste solutii autoritatea competentă va tine seama în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite continuităti în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.
Art.50 din acelaşi act normativ prevede că, protectia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestatiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părintilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.
În acest sens, potrivit art. 58 din Legea nr.272/2004, plasamentul copilului constituie o măsură de protectie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în conditiile prezentei legi, după caz, la:
a) o persoană sau familie;
b) un asistent maternal;
c) un serviciu de tip rezidential, prevăzut la art. 110 alin. (2) şi licentiat în conditiile legii.
Art. 66 din acelaşi act normativ prevede că „În situatia plasamentului în regim de urgentă dispus de către directia generală de asistentă socială şi protectia copilului, aceasta este obligată să sesizeze instanta judecătorească în termen de 48 de ore de la data la care a dispus această măsură. Instanta judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către directia generală de asistentă socială şi protectia copilului şi se va pronunta, după caz, cu privire la mentinerea plasamentului în regim de urgentă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa. Instanta este obligată să se pronunte şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti”.
Conform art.68 alin.2 din lege, în cazul în care împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protectie specială, dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecătorească s­au modificat, directia generală de asistentă socială şi protectia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protectia copilului sau, după caz, instanta judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.
Din probele administrate Curtea constată că din anul 2005, când copilul a ajuns în plasament la asistentul maternal profesionist L.E. şi până la instituirea măsurii plasamentului provizoriu, 01.07.2012, s­au încercat toate metodele de stimulare specifică pentru recuperarea întârzierilor severe în dezvoltare, atât prin munca individuala a asistentului maternal, cât şi prin prezentarea periodica a copilului la activităti recuperatorii specializate, în cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu handicap Zalau.
Din rapoartele psihologice depuse la dosarul cauzei, rezulta ca s­a încercat socializarea şi şcolarizarea copilului, prin înscrierea în învătământul special la Centrul social pentru educatie incluzivă, structura" Speranta" Zalău, dar acesta nu s­a adaptat şi nu a colaborat, motiv pentru care asistentul maternal nu a mai dus copilul la şcoala.
Comparând starea initială a copilului cu aceea din prezent, aşa cum rezultă din Rapoartele psihologice întocmite de specialiştii D.G.A.S.P.C Sălaj de­a lungul timpului, deşi a beneficiat de serviciile individuale oferite de asistentul maternal profesionist L.E., evolutia copilului este nesemnificativa atâta timp cât se mentin problemele grave legate de diagnosticul acestuia, respectiv: retard psihic sever (copilul fiind dezvoltat la nivelul unui copil de 12 luni), limbaj (alalie) inexistent, discontrol sfincterian total, autonomie personala şi socială inexistentă (copilul este dependent total de supravegherea permanenta a adultului).
În opinia Curtii, sustinerea instantei de fond referitoare la faptul că este în folosul copilului ca acesta să locuiască în acelaşi mediu securizat în care a fost obişnuit să trăiască în ultimii 7 ani, mai ales că asistentul maternal are toată disponibilitatea de a se ocupa de copil, nu poate fi retinută deoarece datorita complexitătii diagnosticului copilului, este în interesul superior al acestuia ca să beneficieze de
o asistentă specializată, respectiv îngrijire permanentă, pentru toata viata, pe care pe care asistentul maternal nu i­o mai poate oferi în prezent.
Casa de tip familial "Licurici" din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău, unde se află în prezent copilul, face parte din acelaşi sistem de protectie al
D.G.A.S.P.C Sălaj, întregul Complex fiind acreditat potrivit legii şi functionând conform standardelor de calitate prevăzute de lege.
La Casa de tip familial" Licurici" copilul beneficiază, pe lângă conditii materiale şi de stimulare specializată permanenta din partea unui personal special pregătit pentru a face fată nevoilor persoanelor încadrate în gr. 1 (grav) de handicap, iar în plus, în permanentă poate să interactioneze cu persoane cu aceleaşi nevoi.
Este adevărat că minorul cât timp s­a aflat la asistentul maternal profesionist a fost bine îngrijit, i s­au asigurat nevoile de îngrijire (hrană, haine, stimulare prin activităti individuale), iar sub aspect fizic, copilul a avut o evolutie buna, aşa cum a şi retinut instanta de fond, însă problemele şi nevoile de natură psihologică şi psihiatrică s­au mentinut la un nivel ridicat de gravitate, iar cu toate eforturile depuse, copilul nu a evoluat semnificativ, astfel încât asistentul maternal nu­i poate oferi pe termen lung (toată viata) continuitatea măsurii plasamentului, măsură de protectie specială care potrivit art.58 din lege are un caracter special.
Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, tinând seama de interesul superior al copilului Curtea, în temeiul art.312 alin.1 şi alin.3 coroborat cu art.304 pct.9 şi art. 3041 C.pr.civ., va admite recursul declarat de reclamanta DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SĂLAJ împotriva sentintei civile nr. 4.915 din 04.10.2012 a Tribunalului Sălaj pronuntată în dosarul nr. 3973/84/2012, pe care o modifică în sensul că admite cererea formulată de reclamanta DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SĂLAJ, în contradictoriu cu pârâtii R.A., K.I., L.E. şi COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII CU HANDICAP ZALĂU.
În conformitate cu dispozitiile art.68 alin.2 din Legea nr.272/2004 va dispune încetarea măsurii de plasament a copilului K.F.S., născut la data de 22.01.2000, în loc. Şimleu Silvaniei, CNP 50001223135532, din părintii K.I. şi R.A., la asistentul maternal L.E.
În baza art. 66 alin.2 din acelaşi act normativ, Curtea va stabili măsura de plasament, cu privire la minorul mai sus mentionat, la COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII CU HANDICAP ZALĂU, CASA DE TIP FAMILIAL „LICURICI” şi, în consecintă, va înlătura plata alocatiei lunare de plasament acordată asistentului maternal L.E., de către AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU PLĂłI ŞI INSPECłIE SOCIALĂ SĂLAJ, începând cu data de 01.07.2012.
În temeiul art.66 alin.2 coroborat cu art.62 alin.2 din Legea nr.272/2004 va delega exercitiul drepturilor şi obligatiilor părinteşti cu privire la acest minor, pe perioada plasamentului, Şefului Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău, conform art. 38 lit. a şi b, coroborat cu art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.