avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudența Contencios Administrativ și Fiscal
 
Decizii 2012 
 
41.  Contencios administrativ. Cerere suspendare executare act administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 554/2004, după soluţionarea unei cereri de suspendare formulată în baza dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ.