avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudenta Drept Civil
 
Decizii 2012

1.  Delegaţie avocaţială. Cerere de chemare în judecată şi apel semnate de avocat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Revizuire - cale extraordinară de atac. Pronunţarea instanţei extra petita. Condiţiile revizuirii. Includerea contravalorii imobilului, bun comun in masă partajabilă in locul apartamentului înstrăinat, nu constituie un caz de pronunţare extra petita.
 
 
15. Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate. Admitere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Incidenţa dispoziţiile art. 322 pct. 1 C.proc.civ., în conformitate cu care „ revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul,
 
 
 
 
 
 
 
31. Drept procesual civil. Lipsa din cuprinsul cererii de chemare în judecată a menţiunilor privind cuantumul pretenţiilor. Motive  de recurs. Soluţie.
 
 
 
 
 
36.  Suplinire acord în scopul obţinerii autorizării executării lucrării de construire extindere .
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Acţiune în revendicare. Reluarea procedurii după soluţionarea notificării în procedura specială a Legii nr. 10/2001. Electa una via.            

68. Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuală pasivă a unităţii administrativ teritoriale. Teren folosit cu destinaţia de parcare auto de către locatarii unui bloc învecinat. Apartenenţa bunului la domeniul privat al localităţii. Lipsa destinaţiei de utilitate publică. Efecte.          

69. Legea nr. 10/2001. Retrocedare construcţie.       

70. Recursul – cale extraordinară de atac. Exercitarea omisso medio. Inadmisibilitate.       

71. Simulaţie prin interpunere de persoane. Condiţii legale. Dovada acordului simulator intervenit între cei trei cocontractanţi. Admisibilitatea probei cu martori şi prezumţii în lipsa contraînscrisului (instrumentum). Condiţii legale.