avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Prejudiciu de imagine, respectiv daune morale acordarea acestora se face proporţional  cu lezarea imaginii reclamantei  şi cu poziţia pârâtei  faţă de prejudiciul  adus părţii adverse.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 33 din  26 martie 2012.
 
 Prin decizia nr. 33 din 26 martie 2012, Curtea de Apel Ploieşti,  a admis  apelul formulat de pârâta SC C SA PLOIEŞTI,  împotriva sentinţei nr.3494 din data de 15 decembrie 2012, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu reclamanta SC M S.R.L, şi în consecinţă a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul că obligă pârâta la plata sumei de  400.000 lei  despăgubiri, respectiv  368.100 lei despăgubiri materiale şi 31.900 lei daune morale, a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei  apelate, a obligat intimata reclamantă la 4310, 5 lei cheltuieli de judecată către apelanta pârâtă, a respins cererea  intimatei reclamante de obligare a apelantei  pârâte la plata cheltuielilor  de judecată ca neîntemeiată.
         Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele:         
Prin cererea înregistrată pe rolul  Tribunalului Dâmboviţa sub nr. 744/120/2011, reclamanta SC M  SRL  a chemat în  judecată pe  pârâta SC  C SA Ploieşti, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 500.000 lei reprezentând  prejudiciu suferit, precum şi la cheltuieli de judecată .
 În motivarea cererii reclamanta a arătat că la data de 30.07.2010 datorită  coroziunii  pe bypassul  conductei  transport ţiţei  firul 2 Silişte – Ploieşti,  conducta  proprietatea  pârâtei, s-a produs o avarie  în comuna Nucet  sat Ilfoveni  la intrarea  conductei  în acumularea  nr. 5  Ilfoveni, în urma căreia  s-a  devastat ţiţei pe luciul  apei  ce aparţinea  DA Argeş –Vedea, urmare poluării  accidentale, societatea  reclamantă a suferit  pierderi  afective datorate  atât mortalităţii  cât  şi a reducerii  numărului  de  pescari  sportivi.
 Pe baza probatoriilor administrate în cauză prin sentinţa nr. 3497 din 15 decembrie 2011 Tribunalul Dâmboviţa a admis cererea  şi a obligat pârâta  la 500.000 lei despăgubiri şi la  12.113 lei cheltuieli de judecată.
Împotriva sentinţei primei instanţe a declarat apel pârâta SC C SA  întemeiat pe  disp.art. 282 Cod pr. civilă.
Curtea, urmează să admită apelul  şi să schimbe în parte sentinţa pentru  considerentele următoare:
Aşa cum bine a reţinut prima instanţă, pârâta apelantă nu a contestat  poluarea lacului, ci numai prejudiciul la care a fost obligată.
Astfel, incidentul s-a produs ca urmare  a cedării unui ventil care  închidea un tronson  de conductă, cedare care a dus la  evacuarea  uni cantităţi mari  de ţiţei în Acumularea  Ilfoveni, respectiv de 1000 litri, iar pârâta a luat măsurile de remediere, inclusiv a ecologizat zona.
Expertul judiciar pe bază de documente contabile a stabilit existenţa unui prejudiciu  în două variante, cu diferenţe nesemnificative.
Astfel, prejudiciul înregistrat de societatea reclamantă ca urmare a evenimentului  din data de 30.07.2010 prin  compararea încasărilor medii din pescuit sportiv  pe primele trei luni  anterioare evenimentului  cu cele din  lunile  ulterioare, până la data  de 31.07.2011, este de 368.100 lei.
Problema care se pune, în discuţie, în acest dosar este însă cuantumul  prejudiciului  de imagine, Curtea  apreciind că aceasta a fost acordat  într-un cuantum mare  raportat  la prejudiciu propriu-zis.
Ca atare, se apreciază  că suma de 31.900 lei  reprezentând daune morale este suficientă pentru lezarea  imaginii reclamantei, cu atât mai mult cu cât,  pârâta a luat toate măsurile  pentru remedierea situaţiei respective .
Aşa fiind , Curtea văzând şi disp.art.  296 Cod pr. civilă a  admis apelul.
A schimbat în parte sentinţa apelată în sensul  că  a obligat pârâta  la plata sumei de  400.000 lei despăgubiri, respectiv  368.100 lei despăgubiri materiale şi 31.900 lei daune morale.
A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei  apelate.
În  baza art. 274 Cod pr. civilă a obligă intimata reclamantă  la 4310, 5 lei cheltuieli de judecată către apelanta pârâtă.
A respins cererea  intimatei reclamante de obligare a apelantei  pârâte la plata cheltuielilor  de judecată ca neîntemeiată.
 (Judecător Rodica Duboşaru)