avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Nulitatea titlului de proprietate. Instanţa competentă. Stabilire în funcţie de valoarea terenului reconstituit prin titlul respectiv
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 36 din 27 august 2013
Cererea de chemare în judecată
Prin cererea înregistrată la data de 22 februarie 2013, SC S.G.C.P.R. SRL le-a chemat în judecată pe pârâtele S.R., COMISIA LOCALĂ MIHAI VITEAZU ŞI COMPANIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGII NR.18/1991 Cluj, solicitând instanţei să constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 25843/28.11.2002 în ceea ce priveşte parcela 8 din tarlaua 28 şi eliberarea unui titlu nou rectificat.
Hotărârea judecătoriei
Prin sentinţa civilă nr. 1860 din 21 iunie 2013, Judecătoria Turda a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, pe motiv că, potrivit dispoziţiilor art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine instanţei de drept comun, iar aceasta este, conform art. 95 pct. 1 NCPC, tribunalul.
Hotărârea tribunalului
Prin sentinţa civilă nr. 376 din 21 august 2013, Tribunalul Cluj a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Turda, cu motivarea că obiectul acţiunii îl constituie constatarea nulităţii absolute a unui act emis cu încălcarea dispoziţiilor legii fondului funciar, fiind aplicabile dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/1997 şi ale art. I din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005, ce fac trimitere la dispoziţiile Codului de procedură civilă. Fiind un litigiu patrimonial, iar valoarea terenului nedepăşind 200.000 lei, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine judecătoriei, în temeiul art. 94 pct. 1 lit. j NCPC.
Legea aplicabilă
Cererea de chemare în judecată fiind înregistrată la data de 22 februarie 2013, conform dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 76/2012, sunt aplicabile dispoziţiile NCPC, aprobat prin Legea nr. 134/2010.
Soluţionarea conflictului
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, în art. 53 alin. 2, reglementează competenţa judecătoriei în materia plângerilor formulate de persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor împotriva hotărârii comisiei judeţene, a modificării sau anulării hotărârii de către comisie, în timp ce, conform art. 63, în alte cazuri în care legea prevede nulitatea unor acte juridice, litigiul se judecă potrivit dreptului comun, inclusiv în ceea ce priveşte competenţa.
Din cele două texte de lege, rezultă o clasificare a acţiunilor în două categorii, în funcţie de actele contestate şi persoana care exercită acţiunea în justiţie, judecătoria fiind (întotdeauna) competentă atunci când se formulează plângeri de către persoanele care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate, plângeri al căror obiect îl constituie hotărârea comisiei judeţene, modificarea sau anularea hotărârii de către comisie, în timp ce, în situaţia în care acţiunea este formulată de un terţ vătămat sau/şi împotriva altui act decât hotărârea comisiei judeţene, competenţa este cea de drept comun, rezultând din dispoziţiile Codului de procedură civilă.
În cauza prezentă, acţiunea este exercitată de un terţ şi priveşte constatarea nulităţii absolute a unu titlu de proprietate, astfel că acţiunea se încadrează în dispoziţiile art. 63 din legea fondului funciar, fiind una patrimonială, iar valoarea terenului fiind sub 200.000 lei, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine judecătoriei, în temeiul art. 95 pct. 1 lit. j NCPC, ce constituie dreptul comun.
Notă. În acelaşi sens şi sentinţa civilă nr. 37 din 27 august 2013