avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
  
Jurisprudenta Dreptul muncii
 
2013
 
 
 
3. Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. Salariati ai unei companii nationale. Obligatie de diligentă, iar nu de rezultat. Conditionarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al companiei
 
 
 
6. Contestatie în anulare. Eroare materială. Înteles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Legalitate
 
18. Decizie de desfacere a contractului de muncă. Încălcarea dispoziţiilor art. 252 alin.(2) lit. b) din Codul muncii referitoare la precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat. Nulitate