avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Dreptul asigurărilor sociale. Criterii avute în vedere la analizarea proporţionalităţii măsurii de revizuire a pensiilor speciale       
 
Decizia nr. 29/2011 a Î.C.C.J. privind recursul în interesul legii la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010.
 
Cod procedură civilă, art. 41-43
 
ICCJ a hotărât prin decizia 29/2011, că la analizarea proporţionalităţii măsurii luate şi limitei până la care această măsură nu încalcă prevederile protocolului, pot fi avute în vedere criterii precum indemnizaţia socială pentru pensionari ori pensia medie lunară.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 4012 din 28 noiembrie 2012
 
Prin Decizia civilă nr. 4012/28 noiembrie 2012, Curtea de Apel Ploieşti a respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. 1746 din 6 septembrie 2012, Tribunalul Dâmboviţa.
  Pentru a pronunţa aceasta decizie, Curtea, a reţinut că prin Decizia nr. 29/2011 a Î.C.C.J. privind recursul în interesul legii la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 s-a stabilit că instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să facă aprecieri asupra unor critici de neconstituţionalitate, sub aspectul respectării principiului neretroactivităţii legii şi că nu sunt îndeplinite premisele stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene în problematica retroactivităţii legii.
ICCJ a hotărât prin decizia 29/2011, că la analizarea proporţionalităţii măsurii luate şi limitei până la care această măsură nu încalcă prevederile protocolului, pot fi avute în vedere criterii precum indemnizaţia socială pentru pensionari ori pensia medie lunară.
              Ori, pensia revizuită a reclamantului în cuantum de 2543 lei depăşeşte cu mult nivelul pensiilor din ţară, depăşind chiar şi venitul persoanelor aflate în activitate, în situaţia în care salariu mediu brut pe economie pentru luna decembrie 2011 este de 2209 lei şi nu se poate primi susţinerea acestuia în sensul că prin revizuirea pensiei a fost lipsit de mijloace de subzistenţă.
 
(Judecător Violeta Dumitru)