avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestatie la executare (la titlu). Cerere de modificare a hotărârii a cărei lămurire s­a solicitat, sub aspectul numărului cărtii funciare, a numărului topografic, a suprafetelor şi sultelor. Inadmisibilitate
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 239/R din 25 ianuarie 2013
Prin decizia civilă nr. 63 din 25.09.2012 a Tribunalului Sălaj s­a admis contestatia la executare precizată formulată de pârâtii T.F., T.S. şi T.K. şi dispune lămurirea cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului Sălaj, după cum urmează:
Suprafata de 12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 este intabulată în C.F. 1109 nr. top 1242 (suprafata totală 762 mp)­partial, nr. top 1243­CF 1109 (total suprafata ­762 mp)­partial, nr. top 1244/1/1/a/1­CF 3838 (total suprafata de 1997 mp) partial, nr. top 1244/2­CF 1223 (suprafata totală de 1403 mp) partial, nr. top 1245/1/a­CF 1223 (suprafata totală de 1173 mp) partial, nr. top 1245/2­CF 62, suprafata din aceste topo fiind de 11.200 mp.
Diferenta de 1100 mp este intabulată nr. topo 1248­CF 3686 (suprafata totală­2662 mp) ­partial şi nr. topo 1269/a CF 3429 în suprafată de 572 mp.
În urma sistării stării de indiviziune s­a atribuit după cum urmează:
Lotul nr. 1 în suprafată totală de 7380 mp cu următoarele nr. topo: 1245/1/a/b ­3363 mp, 1244/2/b ­1300 mp şi 1244/1/1/a/1/b ­2717 mp pârâtilor, valoare fiind de 243.540 Euro.
Nr. topo 1244/2/a cu 103 mp rămâne pe vechii proprietari.
Lotul nr. 2 în suprafată totală de 4920 mp format de două parcele distincte:
­parcela în suprafată de 3820 mp cu următoarele nr. topo 1242/b ­175 mp; 1243/b ­190mp; 1244/1/1/a/1/a ­2077 mp şi 1245/1/a/a ­1378 mp.
Nr. topo 1242 ­587 mp şi 1243/a ­572 mp rămâne pe vechii proprietari.
­parcela în suprafată de 1100 mp cu următoarele nr. topo 1269/a ­572 mp şi 1248/b ­528 mp, în valoare de 162.360 Euro, reclamantilor.
Nr. topo 1248/a ­2134 mp rămâne pe vechii proprietari.
S­a constatat că nr. topo 1245/1/a CF 1223 s­a majorat de la 1173 mp la 4741 mp şi nr. topo 1244/1/1/a/1 CF 3883 de la 1997 mp la 4794 mp.
S­a constatat că parcela situată în partea de hotar denumită Sub Recea are o suprafată de 6048 mp în valoare de 73.362,24 Euro fiind atribuita pârâtilor.
Valoarea totală a masei succesorale este de 576.983 lei, lotul reclamantilor fiind de 230.642 Euro, cel al pârâtilor de 346.341 Euro.
Pârâtii au fost obligati să plătească reclamantilor suma de 151,20 Euro, sulta.
Pârâti i au fost obligati în solidar să plătească Biroului de expertize de pe lângă Tribunalul Sălaj 600 lei diferentă expertiză.
S­a dispus restituirea cautiunii de 2467 lei către T.F.
Reclamantii T.L. şi K.R. au fost obligati să plătească pârâtilor 988 lei cheltuieli de judecată partiale.
Pentru a pronunta această decizie, tribunalul a retinut următoarele:
Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă: „Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s­a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege”.
Conform art. 400 alin. 2 din acelaşi act normativ: „Contestatia privind lămurirea întelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestatie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare”.
În contestatia la executare formulată contestatorii au arătat că prin decizia civilă nr. 63/2009 pronuntată de Tribunalul Sălaj s­a stabilit masa succesorală după defunctul T.F. şi s­a dispus partajarea acesteia între moştenitori fiind inclus în aceasta şi terenul cu nr. top 1222 divizat în trei loturi 1222/1, 1222/2 şi 1222/3 în suprafată totală de 12.300 mp şi în valoare totală de 389.640 Euro deşi acest teren cu nr. top 1222 nu a apartinut niciodată defunctului T.F. deoarece imobilul respectiv a apartinut şi apartine şi azi altor persoane.
De asemenea prin precizarea contestatiei la executare contestatorii au solicitat să se stabilească şi întinderea reală a terenului extravilan situat în locul numit “Sub Recea” precum şi valoarea totală a acestui teren inclusiv a loturilor nou formate întrucât întinderea acestui teren nu este de 11.500 mp cât a stabilit expertul A.N. ci mult mai mică, iar lotul de teren atribuit contestatorilor cu nr. top 2886/b/2, 2562/2 nu are întindere de 6.900 mp ci doar 6.048 mp şi deci nici valoarea lotului atribuit prin dispozitivul deciziei civile nu poate fi cea stabilită prin hotărârea atacată cu contestatie la executare.
În cazul în spetă pentru verificarea sustinerilor contestatorilor şi pentru lămurirea întelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu s­a dispus efectuarea în cauză unei expertize tehnice topografice având ca obiective:
1.      Identificarea terenului în suprafată de 12.300 mp acordat prin titlu de proprietate, cu date de carte funciară, respectiv să se determine din ce numere topografice este format terenul de 12.300 mp în totalitate şi nu doar parte din el.
2.      Să se facă partajarea celor două loturi de teren cuvenite părtilor, un lot de 3/5 pentru pârâtii T.F., T.K. şi T.S. şi un lot de 2/5 părti pentru reclamantii T.L. şi K.R.. În completarea la raportul de expertiza tehnică topografică expertul D.G. a concluzionat că terenul în suprafată de 12.300 mp situat în locul numit Orhegy este intabulat după cum urmează:
 
­Parcela în suprafată de 11.200 mp ­pe nr. topo. 1242­C.F. 1109 (în suprafată totală de 762 mp) ­partial, nr. topo. 1243­C.F. 1109 (în suprafată totală de 762 mp) ­partial, nr. topo. 1244/1/1/a/1­3838 (în suprafată totală de 1997 mp) ­partial, nr. topo. 1244/2­C.F. 1223 (în suprafată totală de 1403 mp) ­partial, nr. topo. 1245/1/a­C. F. 1223 (în suprafată totală de 1173 mp) ­partial, nr. topo. 1245/2­
C.F. 62 ­total (nu mai există), nr. topo. 1246­C.F. 527 ­partial (nu mai există) şi nr. topo. 1247­C.F. 4018 ­partial ( nu mai există).
­Parcela în suprafată de 1100 mp ­pe nr. topo 1247­C.F. 4018 ­partial (nu mai există), nr. topo. 1248­C.F. 3686 (în suprafată totală de 2662 mp) ­partial şi nr. topo. 1269/a ­C.F. 3429 ­(în suprafată totală de 572 mp) ­total.
De asemenea prin completarea la acelaşi raport de expertiză s­au făcut şi propuneri de lotizare după cum urmează:
Lotul nr.1 ­în suprafată totală de 7380 mp (reprezentând 3/5 părti), cu următoarele nr. topo:
1245/1/a/b ­3363 mp;
1244/2/b­1300 mp, (1244/2/a ­cu 103 mp, rămâne pe vechii proprietari);
1244/1/1/a/1/b ­2717 mp.
Lotul nr.2 – în suprafată totală de 4920 mp (reprezentând 2/5 părti), lot care este format din două parcele distincte şi anume:
­o parcelă în suprafată de 3820 mp, cu următoarele nr. topo:
­1242/b­175 m, (1242/a ­cu 587 mp, rămâne pe vechii proprietari)
­1243/b­190 mp, (1243/a – 572 mp, rămâne pe vechii proprietari)
­1244/1/1/a/1/a ­2077 mp
­1245/1/a/a – 1378 mp.
­o parcelă în suprafată de 1100 mp, cu următoarele nr. topo.
­1269/a ­572 mp.
­1248/b ­528 mp (1248/a ­cu 2134 mp, rămâne pe vechii proprietari)
Expertul a mai precizat că având în vedere că unele nr. topo nu mai pot fi folosite iar altele au suprafete prea mici, pentru următoarele nr. topo a propus majoritatea suprafetei acestora, pentru a se încadra în suprafata totală de 12.300 mp conform T.P., astfel:
nr. topo.1245/1/a ­C.F. 1223 ­de la 1173 mp ­la 4741 mp nr. topo.1244/1/1/a/1­C.F. 3883 ­de la 1997 mp – la 4794 mp (f.127 ­129). În cauză s­a dispus şi efectuarea unui raport de expertiză de evaluare a terenului în suprafată de
12.300 mp având în vedere elemente valorice la data partajării initiale respectiv 19 februarie 2009.
Astfel, expertul evaluator F.L. concluzionează în raportul de expertiză efectuat că valoare de circulatie (pretul de piată) a terenului situat în municipiul Zalău, la locul numit: „Orhegy”, va fi de: 33 Euro/mp.
Valoarea totală a terenului = 405.900 Euro, iar tinând cont de data partajării initiale (19 februarie 2099) în functie de loturi, astfel:
Lot 1: sup. = 7380 mp x 33 Euro/mp = 243.540 Euro.
Lot 2: sup. = 3820 mp x 33 Euro/mp = 126.060 Euro.
Lot 3: sup. = 1100 mp x 33 Euro/mp = 36.300 Euro (f.121­126).
Este de retinut că în şedinta publică din 11 septembrie 2012 atât reprezentantul contestatorilor cât şi cel al intimatilor reclamanti au arătat instantei că nu au formulat obiectiuni cu privire la identificarea cu date de carte funciară a terenului din locul numit “Orhegy” şi nici cu privire la evaluarea acestui teren de către expertul F.L..
În consecintă, fiind îndeplinite cerintele art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă s­a admis contestatia la executare precizată formulată de pârâtii T.F., T.S. şi T.K. şi s­a dispus lămurirea cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului Sălaj, după cum urmează:
Suprafata de 12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 este intabulată în C.F. 1109 nr. top 1242 (suprafata totală 762 mp)­partial, nr. top 1243­CF 1109 (total suprafata ­762 mp) ­partial, nr. top 1244/1/1/a/1­CF 3838 (total suprafata de 1997 mp) partial, nr. top 1244/2­CF 1223 (suprafata totală de 1403 mp) partial, nr. top 1245/1/a ­CF 1223 (suprafata totală de 1173 mp) partial, nr. top 1245/2­CF 62, suprafata din aceste topo fiind de 11.200 mp.
Diferenta de 1100 mp este intabulată nr. topo 1248­CF 3686 (suprafata totală­2662 mp) ­partial şi nr. topo 1269/a CF 3429 în suprafată de 572 mp.
În urma sistării stării de indiviziune se atribuie după cum urmează:
Lotul nr.1 în suprafată totală de 7380 mp cu următoarele nr. topo: 1245/1/a/b ­3363 mp, 1244/2/b ­1300 mp şi 1244/1/1/a/1/b ­2717 mp pârâtilor, valoare fiind de 243.540 Euro.
Nr. topo 1244/2/a cu 103 mp rămâne pe vechii proprietari.
Lotul nr.2 în suprafată totală de 4920 mp format de două parcele distincte:
­parcela în suprafată de 3820 mp cu următoarele nr. topo 1242/b ­175 mp; 1243/b ­190mp; 1244/1/1/a/1/a ­2077 mp şi 1245/1/a/a ­1378 mp.
Nr. topo 1242­587 mp şi 1243/a­572 mp rămân pe vechii proprietari.
­parcela în suprafată de 1100 mp cu următoarele nr. topo 1269/a­572 mp şi 1248/b­528 mp, în valoare de 162.360 Euro, reclamantilor.
Nr. topo 1248/a­2134 mp rămâne pe vechii proprietari.
S­a constatat că nr. topo 1245/1/a CF 1223 s­a majorat de la 1173 mp la 4741 mp şi nr. topo 1244/1/1/a/1 CF 3883 de la 1997 mp la 4794 mp.
S­a constatat că parcela situată în partea de hotar denumită Sub Recea are o suprafată de 6048 mp în val de 73.362,24 Euro fiind atribuita pârâtilor.
Valoarea totală a masei succesorale este de 576.983 lei, lotul reclamantilor fiind de 230.642 euro, cel al pârâtilor de 346.341 Euro.
În baza art. 274 Cod procedură civilă au fost obligati pârâtii să plătească reclamantilor suma de 151,20 Euro ­sulta şi 600 lei diferentă expertiză către Biroului de expertize de pe lângă Tribunalul Sălaj.
S­a dispus restituirea cautiunii de 2467 către T.F.
De asemenea, au fost obligati reclamantii T.L. şi K.R. să plătească pârâtilor 988 lei cheltuieli de judecată partiale.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs intimatii T.L. şi K.R., solicitând în principal admiterea recursului şi modificarea în totalitate a hotărârii atacate, în sensul respingerii contestatiei la executare intentate şi apoi precizate de contestatorii pârati T.F., T.K. şi T.S. De asemenea solicită obligarea acestora la plata tuturor cheltuielilor de judecata suportate de recurenti în ambele instante.
În subsidiar, solicită admiterea recursului şi modificarea în parte a deciziei recurate, în sensul admiterii în parte a contestatiei la executare şi respingerii precizării ulterioare a contestatiei la executare, şi în consecinta: înlăturarea dispozitiilor vizând exclusiv valoarea loturilor, respectiv a Lotului nr. 1 atribuit pârâtilor şi valoarea Lotului nr. 2 atribuit reclamantilor, apoi înlăturarea dispozitiei privind parcela "Sub Recea", din care pârâtii au intabulat 6.048 mp. şi valoarea acestei suprafete, precum şi înlăturarea dispozitiilor vizând valoarea totala a masei succesorale, valoarea loturilor atribuite reclamantilor şi respectiv pârâtilor, a dispozitiei vizând obligarea pârâtilor la plata sumei de 151,20 euro cu titlu de sulta şi a dispozitiei prin care reclamantii au fost obligati să plătească pârâtilor suma de 988 lei cheltuieli de judecata.
olicită totodată ca instanta de control judiciar să mentină restul dispozitiilor deciziei recurate, care sunt în favoarea ambelor părti şi vizează exclusiv identificarea parcelei de 1,23 ha. din T.P. nr. 1025/23/2003, cu date corecte de C.F. precum şi a loturilor formate pe seama părtilor, prin Decizia contestata nr. 63/28.05.2009.
În drept invocă dispozitiile art. 3041 raportat la art. 312 al. 1­3 Cod proc.civ. şi art. 402, alin. 2 şi 3 Cod proc. civ .
În motivarea recursului, recurentii au arătat că urmare a contestatiei la titlu executor prin care pârâtii T.F., T.K. şi T.S. au cerut lămurirea întelesului, întinderii sau aplicării Deciziei civ. nr. 63/28.
05. 2009 pronuntata în dosar nr. 936/84/2008 a Tribunalului Sălaj, s­a pronuntat decizia civilă nr. 63/25.09.2012, în acelaşi dosar, prin care s­a admis contestatia precizata a pârâtilor, şi s­a dispus lămurirea cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei nr. 63/28.05.2009.
În primul rând, este de observat că disp. art. 255 alin. 1 Cod proc. civ. definesc notiunea de sentinte şi respective decizii, precizând în mod expres, că "hotărârile prin care se rezolva fondul cauzei în prima instanta se numesc "sentinte", iar cele prin care se solutionează căile de atac: apelul, recursul şi recursul în interesul legii, se numesc "decizii".
Aliniatul 2 al aceluiaşi articol, desemnează şi circumscrie în continuare, la modul generic notiunea de "încheieri", arătând că "toate celelalte hotărâri date de instanta în cursul judecatii, se numesc "încheieri".
La rândul lor prevederile art. 2811 alin. 1 şi 2 Cod proc. civ. statuează că în cazul în care sunt necesare lămuriri, cu privire la întelesul, întinderea sau aplicare unei hotărâri, instanta va rezolva cererea de urgenta, prin încheiere data în camera de consiliu, cu citarea părtilor.
În speta, raportat la obiectul cauzei dedus judecatii, care este o cerere prin care se solicită lămuriri, cu privire la întelesul, întinderea sau aplicare dispozitivului deciziei civile nr. 63/28.05.2009 a Tribunalului Sălaj, apreciază că raportat la dispozitiile procedurale enuntate mai sus, în nici un caz hotărârea pronuntata de Tribunal în prima instanta, nu putea fi intitulata "Decizie", care pe deasupra să poarte exact acelaşi număr cu Decizia anterioara nr. 63/28.05.2009, al cărei dispozitiv s­a cerut a fi lămurit.
Fată de dispozitiile art. 2811 alin. 1 şi 2 Cod proc. civ., hotărârea trebuia intitulata fie "încheiere", fie "sentinta", având în vedere că o astfel de cerere a fost formulata în cadrul contestatei la executare şi erau incidente disp. art. 402 alin. ultim Cod proc. civ ..
Trecand peste acest aspect de ordin formal, o alta critica vizând nelegalitatea " Deciziei" recurate, este aceea ca Tribunalul Sălaj, a acordat ceea ce nu s­a cerut de către contestatari, solutia fiind dată cu încălcarea dispozitiilor procedurale prevăzute de art. 129 alin. ultim Cod proc.civ., care prevăd în mod imperativ ca "in toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii dedus judecatii".
În speta, prin cererea introductiva de instanta intitulata "Contestatie la executare", paratii au cerut instantei, referitor la suprafata de 12.300 mp. ce a făcut obiectul partajului prin Decizia civilă 63/28.05.2009, să lămurească ce imobil s­a partajat între părti, care este valoare acestuia şi implicit valoarea fiecărui lot format, cu motivarea că a fost greşit identificat pe top. 1222, de expertul A.N., datele de carte funciara mentionate în raportul de expertiza administrat în cauza, fiind greşite.
Topograficul 1222 pe care l­a partajat expertul, apartine altei persoane şi nu are decât 3975 mp., astfel ca Decizia nr. 63/28.05.2009, nu poate fi pusa în executare, datorita identificării greşite şi mai ales modului în care s­a stabilit sulta, prin evaluarea altui teren.
Ulterior, prin "precizarea contestatiei", pârâtii au cerut ca Tribunalul sa lămurească si întinderea reala a terenului situat în locul numit "Sub Recea", valoarea totala a acestuia, precum şi întinderea reala a fiecărui lot atribuit partilor şi valoarea reală acestora, cu motivarea că acelaşi expert nu a măsurat acest teren.
După cum rezulta cu claritate din petitele formulate în cererea introductiva şi apoi în precizarea contestatiei la executare formulate ulterior, petite neproduse mai sus, nicăieri contestatorii nu au cerut ca Tribunalul sa completeze dispozitivul deciziei în discutie (nr. 63/28.05.2009) aşa cum greşit a procedat Tribunalul.
În realitate, întreg dispozitivul deciziei recurate nr. 63/25.09.2012, reprezintă un plus petit acordat contestatorilor de către Tribunal, fără ca instanta să fi fost investita, cu multitudinea capetelor de cerere admise de tribunal, în favoarea pârâtilor.
Aşa cum rezulta cu pregnanta, din motivarea celor doua cereri formulate de pârâtii contestatori, aceasta este axata în întregime, exclusiv pe critici aduse raportului de expertiză administrat în cauza, efectuat de ing. A.N., (care a indicat greşit nr. top. 1222 pentru terenul de 1,23 ha din T.P.).
Or aceste critici aduse de contestatori prin motivarea celor doua cereri formulate, reprezintă în realitate apărări de fond, care nu puteau fi invocate pe calea contestatiei la executare, fiind inadmisibile din perspectiva disp. art. 399 alin. 3 Cod proc. civ., care limitează apărările de fond, strict la un titlu executoriu, care nu este emis de o instanta judecătoreasca, ceea ce nu este cazul în speta.
În conditiile în care, atât prin actiunea introductiva de instanta, intentata de reclamantii T.L. şi K.R., cât şi prin cererea reconventionala formulata de pârâtii T.K., T.F. şi T.S., (cereri care au făcut obiectul dosarului de fond nr. 3628/2005 al Judecătoriei Zalău) s­a solicitat ieşirea din indiviziune asupra imobilelor ce compun masa succesorala a defunctului T.F., imobile enumerate si descrise de părti, exclusiv aşa cum acestea apar evidentiate în titlurile de proprietate, este evident ca. aceste imobile supuse partajului (cu exceptia casei de locuit cu terenul aferent intabulate la C.F.) nu mai trebuiau identificate cu date de C.F .
Împrejurarea că expertul numit în cauza A.N., din exces de zel, a identificat terenul din locul "0rhegy" de 1,23 ha cuprins în T.P. nr. 1025/23/2003 şi cu date de C.F., chiar eronate, consideră ca nu este de natura să conducă la admiterea contestatiei la executare formulate de pârâti.
De asemenea, nici faptul ca din lotul atribuit pârâtilor de 6900 mp., din parcela situata în locul „Sub Recea”, cuprinsa în T. P. nr. 1076/2/2005, în suprafata totala de 1,15 ha, pârâtii nu au putut intabula decât 6048 mp., nu este de natura să justifice solutia adoptata de Tribunal, în privinta acestei parcele, deoarece şi reclamantii sunt într­o situatie similara, reuşind să intabuleze din lotul atribuit din aceeaşi parcela de 4600 mp., doar suprafata de 4214 mp.
Acest aspect rezulta cu claritate din încheierea de C.F. nr. 888/17.01.2011 a O.C.P.I. Salaj, pe care o anexează prezentului recurs.
Tribunalul Sălaj însa, fiind preocupat doar interesele contestatorilor, omite acest aspect, cu toate ca obiectul precizării contestatiei formulate, privea întinderea şi valoarea întregii parcele, inclusiv lotul atribuit reclamantilor.
Nu în ultimul rând este de observat faptul ca prin Încheierea interlocutorie din 14 decembrie 2005, data de Judecătoria Zalău în dosarul de fond nr. 3628/2005, s­a circumscris masa bunurilor imobile supuse partajului, acestea fiind identificate exclusiv prin numărul titlului de proprietate în care sunt cuprinse, mentionându­se doar întinderea şi locul situării acestora.
Câta vreme aceasta încheiere interlocutorie, nu a fost schimbata sau modificata în cadrul căilor de atac, dimpotrivă aceasta încheiere interlocutorie face parte integranta din decizia initiala nr. 63/28.05.2009, prin solutia data de Tribunal în cadrul contestatiei la executare, instanta practic a schimbat partial obiectul acestei încheieri, identificând cu date de C.F. parcela de 12.300 mp. fără sa existe la fond vreo cerere expresa în acest sens, din partea părtilor.
Cu alte cuvinte Tribunalul Sălaj prin solutia pronuntata, nu numai ca a încălcat principiul disponibilitătii ce guvernează procesul civil, acordând în cadrul contestatiei la executare, mai mult decât au solicitat părtile prin cererile formulate la instanta de fond, dar acelaşi Tribunal a depăşit şi limitele contestatiei la executare cu care a fost investita instanta, dispunând încă o data, fără ca pârâtii să o ceara, sistarea stării de indiviziune, atribuind părtilor încă o data loturi din parcela "0rhegy", de aceeaşi întindere, a căror valoare este schimbata substantial, în baza expertizei tehnice efectuate în 26.06.2012 de ing. F.L., ajungându­se în final la diminuarea drastica a suitei datorate de pârâti, la numai 151,20 euro.
Prin urmare, pârâtii profitând de superficialitatea Tribunalului Sălaj în abordarea pricinii deduse judecatii, au obtinut pe calea aşa zisei contestatii la executare, tot ceea ce nu au reuşit să obtină în cadrul cailor de atac uzitate de aceştia, în cele doua cicluri procesuale parcurse anterior, de prezenta cauza.
Este de observat în aceasta privinta ca în cadrul ultimului recurs promovat de pârâti si respins de Curte de Apel Cluj prin Decizia nr. 2255/R/29.10.2009, aceştia au solicitat printre altele şi reevaluarea imobilelor supuse partajului, fără sa formuleze în cadrul apelului o astfel de solicitare, astfel ca recursul a fost respins în aceasta privinta, pe considerentul desemnat în doctrina de specialitate "omisso medio" .
În acest context, este evident faptul ca solutia Tribunalului încalcă în mod flagrant autoritatea de lucru judecat, de care se bucura decizia contestata nr. 63/28.05.2009, ajungându­se în final ca după trei ani şi jumătate de la pronuntarea ei, să nu mai aibă practic nici o eficienta juridica în privinta întinderii sultei, stabilite anterior de acelaşi Tribunal.
Se pare ca pentru aceasta instanta, nu are nici o forta juridica decizia civila nr. 63/28.05.2009, pronuntata după ce cauza a parcurs succesiv, începând cu anii 2005, doua cicluri procesuale, devenind în final irevocabila, prin respingerea recursului promovat de pârâti, prin decizia nr. 2255/R/29.10.2009 a Curtii de Apel Cluj.
În conditiile în care pârâtii, nu au formulat în cadrul celor doua apeluri promovate în cele doua cicluri procesuale, nici un fel de critici privind întinderea parcelelor de 1,23 ha. situata în locul "Orhegy" din T.P. nr. 1025/23/2003 şi respectiv de 1,15 ha. situata în locul "Sub Recea" din T.P. 1076/2/2005, la a căror măsurare au participat personal pârâtii T.K. şi T.S. (a se vedea raportul de expertiza depus la Judecătorie în 08.06.2006) şi nici critici vizând reevaluarea imobilelor, valorile acestora fiind actualizate prin expertiza depusa pentru termenul din 09.02.2009, la cererea exclusiva a reclamantilor, fiind avute în vedere la pronuntarea deciziei initiale nr. 63/28.05.2009, apreciază cu toata convingerea că pârâtii nu mai pot aduce nici un fel de critici raportului de expertiza efectuat de ing. A.N., în actualul cadru procesual.
Or în conditiile în care întreaga motivare a contestatiilor la executare promovate de pârâti, se axează exclusive pe critici vizând raportul de expertiza efectuat de ing. A.N., respectiv greşita identificare cu date de CF. a parcelei din locul "Orhegy" de 1,23 ha. şi respectiv faptul ca nu au putut intabula decât partial. Lotul atribuit din parcela de 1,15 ha. din T.P. nr. 1076/2/2005, consideram ca se impunea respingerea contestatiei la executare precizate, deoarece aceste aspecte învederate de pârâti, nu fac decizia contestata inaplicabila, aşa cum pretind pârâtii.
Câtă vreme cele doua parcele în discutie, au fost identificate după cele doua T.P. indicate de reclamanti în actiunea introductive de instanta, este evident că problema intabulării la C.F. a loturilor formate pe seama partilor prin decizia nr. 63/28.05.2009, nu priveşte instanta de judecata. Acesta a fost şi motivul pentru care, nu s­a dispus nicăieri în cadrul deciziei mentionate intabularea loturilor nou formate, aceasta chestiune putând fi rezolvata exclusiv în cadrul documentatiei de intabulare, pe care părtile erau obligate sa le facă în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 7/1996.
De altfel; aşa cum se poate observa comparând schita efectuata de expert A.N. întocmita în cadrul raportului de expertiza initial, depus la Judecătoria Zalău pentru termenul din 08.06.2006, pentru parcela din T.P. 1025/23/2003,cu cea întocmita în completarea raportului de expertiza întocmit de sub inginer D.G., în cadrul contestatiei la executare, se poate observa identitatea acestora, atât ca amplasament, şi configuratia loturilor atribuite partilor prin decizia contestata, cât şi ca suprafete.
Ca atare, greşita identificare cu date de C.F. a parcelei de 1,23 ha, nu justifica admiterea contestatiei la executare şi nici reevaluarea acestei parcele, după ce decizia nr. 63/28.05.2009 a rămas definitiva şi irevocabila, intrând astfel în puterea lucrului judecat.
Mai învederează că adevăratul scop al promovării contestatiei la executare, nu a fost faptul ca respectiv decizie nu poate fi pusa în executare, aşa cum au sustinut pârâtii contestatori, ci diminuarea substantiala a cuantumului sultei stabilite initial de Tribunal, în sarcina pârâtilor.
Astfel, prin decizia civila nr. 36/28.05.2009 a Tribunalului Sălaj, s­a stabilit în sarcina pârâtilor,
o sulta initiala în cuantum de 81.050 euro.
Ulterior, urmare a cererii pârâtilor de îndreptare a erorilor de calcul, întemeiata pe prevederile art. 281 Cod proc. civ., prin încheierea din 10.07.2009, Tribunalul admite cererea acestora şi diminuează valoarea masei succesorale la 560.725,5 euro, fata de 563.835 euro stabilita initial (deci cu
3.110 euro mai putin), cu motivarea ca greşeala este la valoarea terenului din "Podirei", diminuând în mod corespunzător şi valoarea loturilor atribuite reclamantilor şi pârâtilor, în acelaşi cuantum, totalizând 3.110 euro.
În final însa Tribunalul, prin aceeaşi încheiere, schimbă substantial şi cuantumul sumei datorate de pârâti cu titlu de sulta, de la 81.050 euro, la 24.668 euro.
Pârâtii, realizând faptul că Tribunalul Sălaj schimba cu uşurinta cuantumul sultei stabilite în sarcina lor (in maniera în care a făcut­o anterior) încearcă un nou tertip procedural, al cărui scop este exclusiv eschivarea acestora de la plata sultei stabilita în sarcina lor, solicitând de aceasta data, lămurirea dispozitivului deciziei nr. 63/28.05.2009, fără să existe efectiv, vreun motiv real pentru admiterea contestatiei la executare.
Din moment ce prin decizia contestata, s­a partajat întreaga parcela de 1,23 ha. din locul "0rhegy" cuprinsa în titlul de proprietate 1025/23/2003, este evident ca acest imobil cu suprafata scriptica din titlu s­a partajat, şi nu altul de numai 3.975 mp. cat are topograficul 1222, aşa cum sustin pârâtii contestatori, imobil care exista neîndoielnic şi în prezent la fata locului, în aceeaşi întindere de 1,23 ha., aspect relevant şi de expertul D.G., prin rapoartele de expertiza efectuate în cauza, neexistând nici un fel de probleme cu vecinii.
În acest context, nefiind identificat şi partajat prin decizia contestata, proprietatea altei persoane, respectiv a numitului O.T.M., de numai 3.975 mp., nu se impune nici reevaluarea terenului în litigiu prin majorarea valorii acestuia, la 33 euro/mp, cu repercusiunile corelative perpetuate asupra valorii întregii mase partajabile, a valorii loturilor atribuite partilor şi în final asupra cuantumului sultei datorate de pârâti, care practic a fost aproape desfiintata.
În privinta cheltuielilor de judecata la care au fost obligati reclamantii, în cuantum de 988 lei, consideră că nejustificat au fost obligati la aceste cheltuieli, întrucât în speta fiind vorba de o cerere prin care se solicita lămurirea întelesului, întinderii sau aplicării deciziei nr. 63/28.05.2009 a Tribunalului Cluj, conform art. 2813 alin. 2C proc. civ., nu se acorda cheltuieli de judecata.
Chiar dacă o astfel de cerere, a fost promovata în cadrul contestatiei la executare, reclamantii nu poarta nici un fel de culpa procesuala, care să justifice incidenta prevederilor art. 274, alin. 1 Cod proc. civ.
Solicită şi cheltuielile de judecata ocazionate de prezentul recurs, reprezentând onorariu avocatial în sumă de 1.500 lei conform chitantei anexate şi taxe judiciare.
Intimatii T.F., T.S. şi T.K. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului înaintat de recurentii T.L. şi K.R. ca nefiind întemeiat, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor noastre de judecată în recurs, potrivit cu nota de cheltuieli ce o vor depune la dosar.
Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de recurs şi a apărărilor formulate, Curtea retine următoarele:
Contestatia la executare a fost formulată de pârâtii T.F., T.S. şi T.K. cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului Sălaj.
S­a solicitat să se lămurească ce imobil a fost partajat între părti şi valoarea fiecărui lot atribuit părtilor, pentru că hotărârea nu se poate executa deoarece se dispune asupra unui imobil ce nu a apartinut antecesorilor părtilor, din cauza greşitei identificări topografice.
Pârâtii au precizat contestatia şi au cerut să se stabilească şi întinderea reală a terenului extravilan situat la locul numit Sub Recea şi valoarea acestuia şi a loturilor nou formate pentru că expertul a stabilit greşit lungimea terenului şi prin urmare şi suprafata este stabilită greşit.
Prin decizia atacată cu prezentul recurs, în urma cererii de lămurire s­a stabilit în care carte funciară este intabulată suprafata de 12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 şi s­a dispus sistarea stării de indiviziune cu datele de carte funciară astfel stabilite.
S­a constatat majorarea unor suprafete ale unor numere topografice.
S­a constatat că parcela situată în partea de hotar denumită Sub Recea are o suprafată de 6048 mp în valoare de 73.362,24 Euro fiind atribuita pârâtilor.
S­a stabilit valoarea totală a masei succesorale ca fiind de 576.983 lei, lotul reclamantilor fiind de 230.642 Euro, cel al pârâtilor de 346.341 Euro.
Pârâtii au fost obligati să plătească reclamantilor suma de 151,20 Euro, sulta.
Reclamantii T.L. şi K.R. au fost obligati să plătească pârâtilor 988 lei cheltuieli de judecată partiale.
Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă: „Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s­a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege”.
Prin decizia civilă nr. 63/2009 pronuntată de Tribunalul Sălaj s­a stabilit masa succesorală după defunctul T.F. şi s­a dispus partajarea acesteia între moştenitori fiind inclus în aceasta şi terenul cu nr. top 1222 divizat în trei loturi 1222/1, 1222/2 şi 1222/3 în suprafată totală de 12.300 mp.
Prin încheierea de îndreptare a erorilor de calcul din această decizie s­a stabilit că valoarea masei succesorale este de 560.725,5 euro iar sulta datorată de pârâti reclamantilor a fost stabilită la suma de 24.668,5 euro.
Prin contestatia la titlu prevăzută de art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă se poate doar lămuri dar nu se poate modifica titlul, prin urmare orice solicitare de modificare este inadmisibilă.
Instanta, sub pretextul lămuririi titlului a dispus în fapt modificarea acestuia, cu privire la numărul cărtii funciare, şi implicit al numărului topografic, cu privire la suprafete, şi cu privire la sultă. În final a stabilit o sultă de 151,20 euro în loc de 24.668,5 euro, care este o modificare a titlului iar nu
o lămurire a acestuia.
O astfel de chestiune, de identificare cu numerele topografice şi suprafetele stabilite în cadrul lămuririi titlului nu s­a solicitat în cadrul procesului unde s­a pronuntat decizia a cărei lămurire se cere, iar întinderea terenurilor acolo stabilită a intrat în puterea lucrului judecat, ca şi toate aspectele stabilite în legătură cu aceste terenuri, cum ar fi şi valoarea lor.
S­a judecat cauza în cadrul procesual aşa cum a fost stabilit initial doar pentru suprafata de
12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003.
Este real că s­au indicat numerele topografice în decizia a cărei lămurire se cere, dar nu s­a dispus intabularea, iar dacă existau dubii cu privire la identificarea topografică se puteau formula obiectiuni în procesul initial ori se putea exercita calea de atac a recursului, dar nu poate cere modificarea hotărârii în ce priveşte numerele topografice pe calea contestatiei la titlu.
Ceea ce se contestă de fapt nu este faptul că suprafata de 12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 nu se regăseşte faptic ci se contestă doar identificarea topografică, însă pentru aceasta partea care crede de cuviintă are la îndemână o eventuală nouă actiune pentru a se stabili corecta identificare, dacă nu se înfrânge autoritatea de lucru judecat, şi evident că avea la îndemână căile de atac.
Dar, aşa cum puterea lucrului judecat nu poate fi înfrântă pe calea unei noi actiuni nu poate fi înfrântă pe nici o altă cale, cum ar fi contestatia la titlu.
Faptul că în şedinta publică din 11 septembrie 2012 reprezentantul contestatorilor şi al intimatilor reclamanti au arătat instantei că nu au obiectiuni cu privire la identificarea cu date de carte funciară a terenului din locul numit “Orhegy” şi nici cu privire la evaluarea acestui teren de către expertul F.L., nu schimbă cele de mai sus, pentru că acordul sau dezacordul părtilor nu poate modifica autoritatea lucrului judecat pe calea contestatiei la titlu.
Cererile formulate de pârâtii contestatori sunt bazate pe critici aduse raportului de expertiză administrat în cauza, efectuat de ing. A.N., care ar fi indicat greşit nr. top. 1222 pentru terenul de 1,23 ha din T.P.
Din dispozitiile art. 2812a Cod procedură civilă rezultă că îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în conditiile art. 281­2812.
Prin urmare se subliniază, şi în acest fel, că acele probleme care pot fi discutate în căile de atac nu pot fi discutate în contestatia la titlu, şi invers, fiecare dintre aceste proceduri având individualitatea lor, pentru că ce poate constitui motiv de nelegalitate nu poate constitui motiv de lămurire şi ceea ce este motiv de lămurire nu este motiv de nelegalitate.
Astfel, nu poate fi folosită procedura lămuririi pentru solutionarea nemultumirilor părtilor legate de aspecte care pot fi invocate doar prin mijlocirea căilor de atac ­cum ar fi aspectele rezultate din expertizele efectuate în cauze şi retinute de instante în ce priveşte identificare topografică, suprafete, valoare ­, sau pe calea unor eventuale noi actiuni.
Recurentii au arătat că raportat la obiectul cauzei dedus judecătii, care este o cerere prin care se solicită lămuriri, cu privire la întelesul, întinderea sau aplicare dispozitivului deciziei civile nr. 63/28.05.2009 a Tribunalului Sălaj, şi la dispozitiile procedurale ale art. 255 alin. 1 şi 2 şi art. 2811 alin. 1 şi 2 Cod proc. civ., hotărârea pronuntata de Tribunal nu putea fi intitulata "Decizie" ci trebuia intitulata fie "încheiere", fie "sentinta", având în vedere că o astfel de cerere a fost formulata în cadrul contestatiei la executare şi erau incidente disp. art. 402 alin. ultim Cod proc. civ.
Acest motiv nu este fondat pentru că potrivit art. 2813 alin. 1 Cod procedură civilă încheierile pronuntate în temeiul art. 281 si 2811, precum şi hotărârea pronuntată potrivit art. 2812 sunt supuse aceloraşi cai de atac.
Chiar textul face distinctia pe care o fac la rândul lor şi textele la care se face trimitere, respectiv art. 281 si 2811, precum şi art. 2812, între încheieri şi hotărâre. Dacă s­ar fi dorit să se pronunte tot o încheiere atunci s­ar fi dispus aceasta, dar se face vorbire doar de hotărâre pentru ipoteza lămuririi titlului.
Deci, în acest din urmă caz avem o hotărâre, iar aceste texte nu exclud aplicarea art. 255 Cod procedură civilă, prin urmare dacă este hotărâre şi dacă este supusă aceleiaşi căi de atac, cum indică art. 2812 Cod procedură civilă, atunci nu poate fi vorba decât de decizie.
În ce priveşte faptul că prin actiunea introductiva de instanta, intentata de reclamantii T.L. şi K.R., cât şi prin cererea reconventionala formulata de pârâtii T.K., T.F. şi T.S., (cereri care au făcut obiectul dosarului de fond nr. 3628/2005 al Judecătoriei Zalău) s­a solicitat sau nu identificarea cu date de C.F., nu mai poate fi analizat şi stabilit aici, fără să se încalce puterea de lucru judecat, atâta timp cât această identificare a fost retinută în dispozitivul deciziei civile nr. 63/28.05.2009.
Faptul că din anumite motive, care nu au fost analizate în decizia civilă nr. 63/28.05.2009, părtile pot sau nu pot intabula o suprafată, lăsând la o parte că pe calea contestatiei la titlul nu se poate stabili dacă au solicitat sau nu aceasta, nu le îndreptăteşte să formuleze o contestatie la titlu, ci eventual pot formula o nouă actiune unde să fie analizate aspectele noi care nu au fost avute în vedere în decizia civilă nr. 63/28.05.2009.
Trebuie observat că recursul promovat de pârâti a fost respins de Curte de Apel Cluj prin Decizia nr. 2255/R/29.10.2009.
Aceştia puteau solicita identificarea corectă, modificarea suprafetelor, reevaluarea imobilelor supuse partajului, dar nu au formulat astfel de critici, mai mult recursul a fost respins pentru reevaluare.
În acest context, solutia Tribunalului, atacată cu prezentul recurs, încalcă autoritatea de lucru judecat, de care se bucura decizia contestată nr. 63/28.05.2009, ajungându­se ca să nu mai aibă nici o eficienta juridica în privinta întinderii suprafetelor şi a sultei.
Pârâtii, chiar dacă ar fi formulat în cadrul celor doua apeluri promovate în cele doua cicluri procesuale, critici privind întinderea parcelelor de 1,23 ha. situata în locul "Orhegy" din T.P. nr. 1025/23/2003 şi respectiv de 1,15 ha. situata în locul "Sub Recea" din T.P. 1076/2/2005 şi valoarea acestora, nu mai pot oricum reitera astfel de critici în contestatia pentru lămurirea titlului, ci doar în căile ordinare de atac.
Situatia stabilită prin hotărârea judecătorească a intrat în puterea lucrului judecat. Dacă relativ la această situatie stabilă părtile au de solicitat a se stabili o nouă situatie, după cum fac prin cererea de lămurire a titlului, au la îndemână o nouă actiune.
Nu înseamnă că, dacă nu ar avea la îndemână nici un mijloc de a corecta ceea ce consideră că s­a greşit printr­o hotărâre judecătorească, atunci automat au dreptul la o contestatiei la titlu.
Tocmai presupusele greşelile evocate duc automat la invocarea în fapt a unei căi de atac, dar căile de atac sunt doar cele stabilite de lege şi prin urmare nu se poate stabili ca prin vehiculul procesual al contestatiei la titlu să se solutioneze nemultumirile vreunei părti respinse sau neformulate prin căile legale de atac, şi să se formuleze o cale de atac sui generis, care nu este prevăzută de lege, adică un recurs după recurs, prin intermediul contestatiei la titlu.
Chestiunile stabilite prin decizia a cărei lămurire se cere sunt chestiuni de substantă intrate în puterea lucrului judecat, iar cu privire la acestea nu se mai poate discuta prin intermediul contestatiei la titlu.
Doar aspectele cerute şi asupra cărora instanta s­a pronuntat prin hotărâre intră în puterea lucrului judecat şi doar cu privire la acestea se poate cere lămurirea titlului. Nu se poate cere lămurirea titlului referitor la cereri care nu au fost formulate în cadrul actiunii.
Pentru o aşa­zisă greşită identificare cu date de carte funciară şi greşita stabilire a întinderii suprafetei se poate intenta o nouă actiune, iar, în functie de modul de formulare a noii actiuni şi de starea de fapt reieşită din hotărârea intrată în puterea lucrului judecat, se poate stabili dacă actiunea este admisibilă şi dacă tinde să încalce puterea lucrului judecat, când ar fi trebuit să fi fost formulate ca apărări sau motive pentru o cale de atac în primul proces, sau dacă, pe baza unor elemente de fapt noi, se poate trece la solutionarea noii actiuni.
Valoarea loturilor este o chestiune intrată în autoritate lucrului judecat, prin urmare nu se poate înfrânge acest aspect, pentru motivele invocate de contestatori, care sunt chestiuni care puteau fi invocate în căile de atac iar nu în contestatia la titlu.
Obligarea reclamantilor T.L. şi K.R. la plata cheltuieli de judecată este la rândul ei greşită, fată de dispozitiile art. 2813 alin. 2 Cod procedură civilă, pentru că părtile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii.
Fată de cele mentionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită recursul declarat de intimatii T.L. şi K.R. împotriva deciziei civile nr. 63 din 25.09.2012 a Tribunalului Sălaj pronuntată în dosar nr. 936/84/2008/a1, pe care o modifică în tot, în sensul că va respinge în întregime contestatia la executare precizată, formulată de contestatorii T.F., T.S. şi T.K., în contradictoriu cu intimatii T.L. şi K.R., având ca obiect lămurirea Deciziei civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului Sălaj, pronuntată în dosar civil nr. 936/84/2008, cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului acestei decizii.
În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga pe intimatii T.F., T.K., T.S., aflati în culpă procesuală fată de admiterea recursului, să plătească recurentilor T.L. şi K.R. suma de 1602 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocat şi taxe timbru, potrivit chitantelor de la fila 26, 27 şi 30, dispozitiile art. 2813 alin. 2 Cod procedură civilă fiind aplicabile doar pentru cererea vizând îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, iar nu şi pentru căile de atac.