avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Competenţa de soluţionarea a cererii de recuzare a judecătorului sindic
 
Competenţa de soluţionarea a cererii de recuzare a judecătorului sindic, depusă odată cu cererea de completare a motivelor de recurs în exercitarea acestei căi de atac împotriva hotărârii pronunţate de judecătorul sindic.
 
- C. pr. civilă, art. 30 alin. 1, art. 158 alin. 1
 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
    Decizia  nr. 174/R din 24 ianuarie 2012
 
Împotriva Sentinţei nr. 2099/12.09.2011 a Tribunalului Harghita, pronunţată în dosar nr. 77/96/2008, a fost formulat recurs de către pârâta T.M.M., care, la data de 29.12.2011 a depus o completare a motivelor de recurs, precum şi o cerere de recuzare a doamnei judecător E.E., judecător sindic la Tribunalul Harghita.
Drept urmare, această cerere recuzare a fost disjunsă din dosarul nr. 77/96/2008/a1 al Curţii de Apel Târgu Mureş, fiind format un nou dosar, respectiv nr. 21/43/2012.
Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. 1 Cod procedură civilă, potrivit cărora cererea de recuzare formulată în prezenta cauză, urmează a fi soluţionată de către Tribunalul Harghita (dat fiind faptul că doamna judecător E.E. este judecător la această instanţă), Curtea a constat că este necompetentă material să soluţioneze această cerere,motiv pentru care la termenul de judecată din 24 ianuarie 2012 a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei, dând eficienţă dispoziţiilor art. 158 alin. 1 Cod procedură civilă.
În aceste condiţii, Curtea urmează a declina, potrivit art. 158 alin. 3 Cod procedură civilă, competenţa de soluţionare a cererii de recuzare formulată de reclamanta T.M.M., în favoare Tribunalului Harghita.