avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cerere restituire cautiune.
 
Art.7231 alin.3 Cod procedură civilă
Potrivit dispozitiilor art.7231 alin.3 Cod pr.civilă: „Cautiunea se eliberează celui care a depus­o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptătit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, s­a solutionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cautiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părtii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ”.
 
Decizia civilă nr. 405/CA/28.02.2013 Dosar nr. 5301/118/2011
 
Prin cererea adresată Curtii de Apel Constanta şi înregistrată sub nr.5301/118/28.01.2013, reclamanta SC S. SRL CONSTANłA, în contradictoriu cu pârâtii ANV – DRAOV şi AFP CONSTANłA – DGFP CONSTANłA – BSC, în temeiul art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, a solicitat instantei a dispune, în sensul restituirii cautiunii depusă în dosar nr.5301/118/2011, în sumă de 2000 lei, conform
recipisei de consemnare nr.919465/1 din 05.08.2011, achitată cu chitanta nr.4905446/1 din 05.08.2011, emisă de CEC Bank – Sucursala Constanta.
Motivând cererea, reclamanta SC S. SRL CONSTANłA, învederează în esentă că, la data de 12.07.2011 a formulat recurs împotriva Sentintei civile nr.882/17.05.2011 pronuntată de Tribunalul Constanta în dosar nr.5301/118/2011 şi că, prin Decizia civilă nr.747/CA/18.08.2011, Curtea de Apel Constanta a admis recursul, modificând în tot sentinta recurată, în sensul că a admis cererea şi a dispus suspendarea executării actului administrativ.
Se arată că, potrivit rezolutiei judecătorului desemnat a solutiona cauza, având ca obiect suspendare executare act administrativ, a procedat la achitarea cautiunii în cuantum de 2000 lei, conform recipisei de consemnare nr.919465/ 1 din 05.08.2011, cu chitanta nr.4905446/1 din 05.08.2011, emisă de CEC Bank – Sucursala Constanta.
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma sustinerilor recurentei reclamante şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu dispozitiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispozitiile art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii cererii, ca fondată, pentru următoarele considerente, în esentă:
Prin cererea adresată Tribunalului Constanta şi înregistrată sub nr. 5301/118/2011, reclamanta SC S. SRL, în contradictoriu cu pârâtele DGFP CONSTANłA şi DRAOV CONSTANłA, a solicitat instantei, ca prin hotărârea ce se va pronunta, să se dispună:
- suspendarea executării Deciziei de regularizare a situatiei nr.16/237 din 25.01.2011, întocmită de DRAOV CONSTANTA;
- suspendarea executării Deciziei nr. 87/18.03.2011 emisă de DGFP CONSTANTA.
actiunea dedusă judecătii, fapt pentru care reclamanta SC S. SRL a înteles a promova calea de atac – recurs, depunând alăturat motivelor de recurs, conform dispozitiei instantei, luată prin rezolutia judecătorului desemnat a judeca pricina, cautiunea în sumă de 2000 lei, conform recipisei de consemnare nr.919465/1 din 05.08.2011, emisă de CEC Bank Sucursala Constanta.
Curtea de Apel Constanta, prin Decizia civilă nr.747/CA din 18.08.2011, admite recursul formulat de recurenta reclamantă SC S. SRL împotriva Sentintei civile nr. 882/17.05.2011, pronuntată de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 5301/118/2011, dispunând modificarea în tot a sentintei recurate, în sensul admiterii cererii de suspendare a executării actelor administrative emise de intimate, obligând totodată intimata la plata către reclamantă, a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată.
Ulterior, Tribunalul Constanta, prin Sentinta civilă nr.2201/11.11.2011, pronuntată în dosar nr.5297/118/29.03.2011, a respins actiunea reclamantei SC S. SRL, prin care a solicitat:
­anularea Deciziei nr.16/237/25.01.2011 pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal;
­anularea Deciziei nr.87/18.03.2011 privind solutionarea contestatiei formulate împotriva Deciziei nr.16/237/25.01.2011 pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs reclamanta SC S. SRL, pentru ca, prin Decizia civilă nr.1359/CA/18.06.2012, Curtea de Apel Constanta să fi admis recursul, cu consecinta modificării în parte a hotărârii recurate, în sensul că: a admis în parte contestatia, anulând în parte Decizia nr.16/2011, emisă de DRAOV Constanta şi Decizia nr.87/2011 emisă de DGFP Constanta, în ceea ce priveşte sumele: 6.116 lei cu titlu de accesorii aferente accizelor şi 24.601 lei – accesorii aferente TVA, mentinând actele administrative contestate pentru celelalte sume.
Fată de succesiunea faptică a evenimentelor, retine Curtea a se afla în situatia de a examina conditiile de admisibilitate ale prezentei cereri, având în vedere continutul dispozitiilor art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, conform cu care: „Cautiunea se eliberează celui care a depus­o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptătit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, s­a solutionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cautiunea se eliberează de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părtii adverse la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ”.
Deci, legiuitorul a stabilit în continutul textului de lege sus­citat, conditiile de admisibilitate ale cererii având ca obiect restituire cautiune, statuând, în sensul că aceasta se va restitui dacă:
­asupra acesteia, cel îndreptătit în cauză nu a formulat cerere pentru plată de
despăgubiri; ­fondul cauzei să fi fost desăvârşit irevocabil; ­de la data solutionării fondului cauzei, să fi trecut cel putin 30 de zile
calendaristice.
Aşa fiind, examinând îndeplinirea cumulativă a conditiilor de admisibilitate ale cererii, Curtea apreciază în sensul admiterii acesteia, ca fondată, deoarece, în spetă:
­„cei îndreptătiti” – pârâtii ANV – DRAOV şi AFP CONSTANłA – DGFP CONSTANłA – BIROUL SC – nu au formulat cerere pentru plata de despăgubiri;
­fondul cauzei a fost desăvârşit irevocabil prin Decizia civilă nr. 1359/18.06.2012 pronuntată de Curtea de Apel Constanta, în dosar nr.5297/118/2011, prin care s­a admis recursul declarat de SC S. SRL împotriva Sentintei civile nr.2201/11.11.2011, în sensul modificării în parte a hotărârii recurate, admitându­se în parte contestatia, cu consecinta anulării în parte a Deciziei nr.16/2011 emisă de DRAOV CONSTANłA şi a Deciziei nr.87/2011 emisă de DGFP CONSTANłA, în ceea ce priveşte sumele de 6.116 lei cu titlu de accesorii aferente accizelor şi 24.601 lei accesorii aferente TVA­ului, mentinându­se actele administrative contestate pentru celelalte sume;
­de la data solutionării contestatiei, s­a scurs un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, hotărârea asupra fondului fiind pronuntată la data de 18.06.2012, iar cererea privind restituirea cautiunii fiind formulată la data de 28.01.2013. Atât timp cât, în spetă, se constată a fi îndeplinite cumulativ conditiile de
admisibilitate ale cererii, impuse de art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, admitând cererea dedusă judecătii, Curtea dispune restituirea de îndată a contravalorii cautiunii în sumă de 2000 lei, achitată de SC S. SRL, conform recipisei de consemnare nr. 919465/ 1/05.08.2011 la CEC Bank – Sucursala Constanta.