avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


JURISPRUDENTA ASIGURARI SOCIALE
 
2013
 
 
 
3. Recalculare pensie. Luarea în considerare la stabilirea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei, a sporului în acord global
 
 
2012

 
1.  Contestaţie decizie de pensionare. Cadre militare. Instanţă competentă. Justificarea interesului reclamantului în anularea deciziei de recalculare a pensiei.
 
2.  Contestaţie decizie de pensionare. Nedepunere contestaţie la Casa teritorială de pensii împotriva deciziei de pensionare.
 
3.  Recalculare pensie pentru limită de vârstă. Stagiul complet de cotizare.
 
 
 
6. Contestaţia deciziei de recalculare a pensiei emise în baza OUG nr. 1/2011.
 
7 . Pensionar. Cota gratuită de energie electrică. Contract colectiv de muncă care reglementează condiţiile de acordare. Relevanţă.
 
 
9. Stabilirea pensiei de serviciu. Transformarea pensiei de serviciu în pensie de asigurări sociale.
 
 
 
12. Dreptul asigurărilor sociale. Criterii avute în vedere la analizarea proporţionalităţii măsurii de revizuire a pensiilor speciale 
 
 
 
 
2011