avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


          6. Impăcarea părţilor. Incetarea procesului penal conform prevederilor art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal.

 

Prin Legea nr.202/2010, la art.184 Cod penal s-a introdus alin.6, cu următorul conţinut: „pentru faptele prevăzute la alin.2 şi 4, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”.

Urmare declaraţiei notariale autentificate depuse de către partea civilă s-a constatat că în cauză a intervenit împăcarea părţilor, împrejurare care constituie, potrivit art.132 alin.1 cod penal cu referire la art.184 alin.6 cod penal, o cauză care „înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă”.

 

Art.184 alin.6 Cod penal

 

Prin sentinţa penală nr.98 din data de 28 ianuarie 2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.37966/212/2009, s-a hotărât:

„În baza art.184 alin.2 si 4 C.p. condamna inculpatul B.C. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

          În baza art.81 C.p. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, stabilit conform art.82 C.p. .

         În baza art.71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II a si b C.p..

         În baza art.71 alin.5 C.p. constata ca pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepsei accesorii.

         În baza art.359 C.p.p. pune in vedere inculpatului dispozitiile art.83 C.p., privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de încercare stabilit.

         Admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila B.A.

         În baza art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p., art.998-999 C.civ. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul SC U.A. SA, in limita plafonului prevazut de lege, la plata următoarelor sume :

-        4.055 lei  cu  titlu de  daune  materiale şi  5.000  lei cu  titlu  de daune  morale  în favoarea  părţii  civile B.A.;

-        1.003,54  lei  cu titlu  de  daune  materiale  în favoarea  părţii  civile Spitalul  Municipal Mangalia;

         Respinge restul pretentiilor civile, ca neîntemeiate.

         În baza art. 193 alin.1 si 2 C.p.p. obliga inculpatul alaturi de asiguratorul SC U.A. SA, catre partea civila B.A. la plata sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

         În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obliga inculpatul la plata sumei de 1.450 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.”

         Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că inculpatul B.C.F. a condus în data de 30.03.2008 autoutilitara „Dacia 1304”, cu nr. de înmatriculare CT… pe DN3 şi din cauza neatenţiei în conducere a pierdut controlul direcţiei, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un cap de pod, din acest eveniment rezultând vătămarea corporală a părţii vătămate B.A., care a necesitat 120 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

         Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs partea civilă B.A.

         În dezvoltarea motivelor de recurs ale părţii civile B.A. s-a solicitat casarea hotărârii recurate şi, rejudecând, să se dispună întregirea raportului de expertiză medico-legală, cu concluzii asupra sechelei ireversibile a afecţiunii „epilepsie” iar în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei să se dispună obligarea inculpatului la 20.000 lei şi la o prestaţie periodică lunară de 500 lei.

         Partea civilă a depus la dosar copie a biletului de ieşire din spital.

         La termenul din data de 09.06.2011, Curtea a admis cererea părţii civile privind efectuarea de către S.J.M.L. Constanţa a unei expertize medico legale care să stabilească dacă partea civilă suferă de epilepsie şi dacă aceasta a rezultat din cauza traumatismului suferit în accidentul de circulaţie.

         Curtea constată că în recurs, la termenul din 15.09.2011, partea civilă a depus la dosar o declaraţie autentificată la data de 14.09.2011 la B.N.P. asociaţi D.C. şi D.C. prin care partea civilă B.A. a precizat că „declar că m-am împăcat cu inculpatul B.C.F. … şi sunt de acord cu înlăturarea răspunderii penale a lui B.C.F., desfiinţarea hotărârii de condamnare pronunţată de Judecătoria Constanţa şi stingerea acţiunii penale, respectiv civile, în dosarul penal nr.37966/212/2011 aflat pe rol la Curtea de Apel Constanţa”.

         Curtea reţine că în prezenta cauză inculpatul B.C.F. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art.184 alin.2,4 cod penal.

         Curtea mai reţine că prin Legea nr.202/2010 la art.184 cod penal s-a introdus alin.6, cu următorul cuprins: „pentru faptele prevăzute la alin.2 şi 4, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”.

         Prin urmare, faţă de declaraţia notarială autentificată depusă de către partea civilă la termenul din data de 15.09.2011, Curtea constată că în cauză a intervenit împăcarea părţilor, împrejurare care constituie, potrivit art.132 alin.1 cod penal cu referire la art.184 alin.6 cod penal, o cauză care „înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă”.

Prin urmare, Curtea va reveni asupra expertizei medico-legale dispuse la termenul din 09.06.2011 şi, în baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedură penală, se va admite recursul părţii civile B.A. împotriva sentinţei penale nr.98 din data de 28 ianuarie 2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr.37966/212/2009, va casa  hotărârea atacată şi, în temeiul art.11 pct.2 lit.b) - art.10 lit.h) cod procedură penală, se va înceta procesul penal faţă de inculpatul B.C.F. pentru infracţiunea prev. de art.184 alin.(2,4) cod penal, ca urmare a împăcării părţilor.

În consecinţă, Curtea va înlătura dispoziţiile referitoare la condamnarea inculpatului, obligarea sa la despăgubiri civile către recurenta parte civilă şi cheltuieli judiciare conform art.193 cod procedură penală către recurentă şi către stat potrivit art.191 cod procedură penală, respectiv obligarea asigurătorului la plata acelor daune civile alături de inculpat, menţinând obligarea sa şi a asigurătorului la plata daunelor civile către Spitalul Municipal Mangalia.

Conform art.192 alin.2 lit.b) cod procedură penală, Curtea va obliga inculpatul la plata sumei de 2000 lei şi partea civilă recurentă la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Dosar nr. 37966/212/2009

Decizia penală nr. 812/P/16.09.2011

Judecător redactor Dan Iulian Năstase