avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


          17. Gresita incadrare juridica retinuta de prima instanta. Elementele constitutive ale infractiunii de talharie in forma calificata, furt si violente.

 

            Inculpaţii, in mod conjugat, au deposedat pe partea vătămată de cheile autoturismului condus de acesta, chei pe care apoi le-au folosit in vederea punerii in mişcare a autoturismului, deplasându-se ulterior cu acesta şi folosindu-l pe nedrept, acţiunea de deposedare fiind săvârşită prin bruscarea părţii vătămate.

            Acţiunile de bruscare ale părţii vătămate reprezintă mijlocul violent prin care s-a realizat împosedarea, împosedare care potrivit principiului „traditio longa manu„ se realizează şi prin primirea/luarea instrumentului necesar pentru folosirea bunului potrivit scopului constructiv, respectiv a cheilor de contact.

            Prima instanţă, in mod nelegal, a reţinut ca încadrare juridică faţă de inculpaţi câte o infracţiune prev. de art. 180 alin. 2 cod penal in concurs cu câte o infracţiune prev. de art. 208 alin. 1,4 – 209 alin. 1 lit. a,e cod penal, apreciind în mod eronat şi cu nesocotirea elementelor de fapt rezultate din probele administrate, că între faptele de lovire săvârşite de către inculpaţi asupra părţii vătămate şi însuşirea fără drept a autoturismului condus de acesta, nu există legătura de conexitate etiologică care, în cazul in care ar fi fost constatată ar fi condus la reţinerea ca şi încadrare juridică a infracţiunii complexe de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. a cod penal, infracţiune complexă care absoarbe infracţiunea scop prevăzută de art. 208 – 209 cod penal şi infracţiunea mijloc prev. de art. 180 cod penal.

 

         Prin sentinţa penală nr. 1334 din 09.12.2010, Judecătoria Constanţa a dispus următoarele:

         „Respinge cererea formulată de avocatul inculpaţilor privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor I.F., A.M. şi S.F.E. prin actul de sesizare a instanţei.

Admite cererea formulată din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor I.F., A.M. şi S.F.E. prin actul de sesizare a instanţei.

În baza art.334 C.pr.penală, schimbă încadrarea juridică a infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului S.F.E. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a,e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal .

În baza art.334 C.pr.penală schimbă încadrarea juridică a infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului A.M. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a,e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal .

În baza art.334 C.pr.penală schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului I.F. din infracţiunile prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal ,art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal, art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 33 lit.a C.penal.

În baza art.11 pct.2 lit.b rap. la art. 10 lit.h C.pr.pen., inceteaza procesul penal pornit  impotriva inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. sub aspectul săvârşirii infractiunii prev. si ped. de art.180 alin.2  C.pen., ca urmare a impacarii partilor.

În baza art. art. 208 alin.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, condamnă pe inculpatul S.F.E. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

         În baza art.86 1 C.pen., dispune suspendarea executarii pedepsei de 3 ani sub supraveghere pe o durata de 5 ani   ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile art.86 2 C.pen.

          În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpatul S.F.E. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta.

         - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea

        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca

        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de existenta.

          În baza art.71 C.penal, interzice inculpatului S.F.E. exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

          În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

         În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului S.F.E. asupra dispozitiilor art. 86 ind.4 C. penal rap. la art. 83 C.pen. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii executării pedepsei sub supraveghere.

         În baza art. art. 208 al.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal condamnă pe inculpatul A.M. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

           În baza art.86 1 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durata de 5 ani ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile art.86 2 C.pen.

            În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpatul A.M. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta.

         - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea

        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca

        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de existenta.

         În baza art.71 C.penal interzice inculpatului A.M. exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

          În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

         În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului A.M. asupra dispozitiilor art.86 ind.4 C.penal rap. la art. 83 C.pen. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii executării pedepsei sub supraveghere.

         În baza art. art. 208 alin.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, condamnă pe inculpatul I.F. la pedeapsa de 3 ani închisoare; in baza art. 86 alin.1 din OUG nr. 195/2002 il condamnă la pedeapsa de 2 ani  închisoare; in baza art. 87 alin.1 din OUG nr. 195/2002, il condamnă la pedeapsa de 2 ani  închisoare.

          În baza art. 33 lit.a şi 34 lit.a C.penal, contopeşte cele 3 pedepse de 3 ani închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare şi aplică inculpatului I.F. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

          În baza art.86 1 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei rezultante de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durata de 8 ani ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile art.86 2 C.pen.

         În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpatul I.F. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta.

         - sa anunte in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea

        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca

        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de existenta.

         Datele vor fi comunicate Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta.

           În baza art.71 C.penal, interzice inculpatului I.F. exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

            În baza art.71 alin.5 C.penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei inchisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

         În baza art.359 C.pr.pen., atrage atentia inculpatului I.F. asupra dispozitiilor art. 86 ind.4 rap. la art. 83 C.penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii executării pedepsei sup supraveghere.

         Constata ca inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv de la 19.08.2010 la 02.11.2010.       

         Menţine măsura obligării de a nu părăsi localitatea Constanţa dispusă faţă de inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. prin încheierea din 28.10.2010, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri

        Respinge cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind confiscarea cuţitului ataşat la dosar.

        Ia act că partea vătămată T.G. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 192 pct.2 lit.b  C.pr.penala şi art. 191 alin.2 C.penal obliga fiecare inculpat la plata sumei de 1500 lei şi pe partea vătămată T.G. la plata sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul roman.”

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. 13162/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, înregistrat la data de 10.09.2010 sub nr. 1410/212/2010 pe rolul Judecătoriei Constanţa s-a dispus trimiterea în judecată ,în stare de arest preventiv a inculpaţilor: S.F.E. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, A.M. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal şi I.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art.33 lit.a C.penal.

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că la data de 19.08.2010, în  jurul orei 15:30, au agresat-o pe partea vătămată T.G. în timp ce se aflau pe DN 22C în zona benzinăriei Vanesa Star şi au deposedat-o pe partea vătămată prin acte de violenţă de autoturismul marca Renault Clio Symbol aparţinând SC T.&J. SRL Constanţa, aflat în posesia părţii vătămate, autoturism pe care ulterior inculpatul I.F. l-a condus pe DN 22C  de la locul  comiterii faptei până în localitatea Murfatlar, deşi nu poseda permis de conducere şi avea în sânge o alcoolemie peste limita legală

S-a reţinut că, în dimineaţa de 19.08.2010, partea vătămată T.G., angajat ca taximetrist la SC T.&J. SRL Constanţa, a fost contactat la domiciliu  de către inculpaţii I.F., S.F.E. şi A.M. pe care îi cunoştea, aceştia propunându-i să-i transporte până în localitatea Călăraşi la o rudă. Partea vătămată T.G. a primit de la inculpaţi suma de 150 lei, urmând ca diferenţa de 50 să-i fie achitată la revenirea în Constanţa.

Pe timpul deplasării, dar şi la locuinţa surorii inculpatului A.M. din Călăraşi, inculpaţii au consumat băuturi alcoolice în prezenţa părţii vătămate T.G.

La întoarcerea din mun. Călăraşi, în timp ce circulau pe D .N. 22C (E81), la sensul giratoriu din zona mun. Medgidia, inculpatul A.M. care ocupa locul din stânga spate a început să o lovească pe partea vătămată în cap,adresându-i injurii şi cerându-i să schimbe muzica. Partea vătămată l-a numit “martalog” pe inculpatul A.M. astfel că a intervenit inculpatul I.F. care ocupa locul din dreapta şoferului, întrebându-l ce are cu unchiul său, în acest timp inculpatul I.F. trăgând de volanul autoturismului. Partea vătămată a frânat, a oprit maşina timp în care i-au fost luate cheile din contact de către inculpatul I.F. care i-a aplicat părţii vătămate un pumn în zona feţei, după care a lovit-o cu capul în faţă, partea vătămată fiind lovită în acelaşi timp de inculpatul A.M., în timp ce inculpatul S.F.E. a încercat să-l oprească. Astfel cum rezultă din declaraţia părţii vătămate T.G., în timp ce inculpatul I.F. ţipa la el, partea vătămată nu a spus nimic, inculpatul I.F. a coborât din autoturism şi i-a cerut părţii vătămate să coboare, iar în momentul în care a încercat să-l lovească pe inculpat fiind faţă în faţă cu acesta, ceilalţi coinculpaţi au coborât şi ei din autoturism venind la locul unde se afla partea vătămată şi inculpatul I.F., astfel că după ce partea vătămată a încercat să-i dea un pumn inculpatului I.F.,  a fugit, fiind urmărită de cei 3 inculpaţi.

În împrejurări care nu au fost lămurite de către procuror în cursul urmăririi penale şi pe care instanţa, raportat la mijloacele procedurale puse la dispoziţie pe parcursul cercetării judecătoreşti şi declaraţiile date de părţi şi martori, nu le-a putut stabili întrucât, astfel cum va menţiona mai jos, nu poate reţine varianta prezentată de inculpaţi, inculpatul S.E.F. a fost înjunghiat, împrejurarea confirmată de înscrisurile medicale depuse la dosar şi procesul verbal întocmit de agenţii de poliţie care au oprit în trafic autoturismul condus de inculpatul I.F. În aceste condiţii inculpatul I.F., deşi nu poseda permis de conducere şi consumase băuturi alcoolice s-a urcat la volanul autoturismului marca Renault Clio Simbol pe care 1-a condus până în oraşul Murfatlar, unde cei trei inculpaţi au fost prinşi în flagrant de organele de poliţie, care au constatat că inculpatul I.F. nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi fiind testat cu alcooltest Drager a rezultat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Astfel cum rezultă din procesul verbal întocmit de agenţii de poliţie care au identificat autoturismul în trafic, inculpatul S.F.E., prezenta o plagă tăiată în zona laterală a toracelui.

Cu ocazia depistării în flagrant a celor trei inculpaţi,organele de poliţie,au încheiat un proces-verbal, în prezenţa martorului asistent O.I. care fiind audiat, a declarat că a văzut când cei trei inculpaţi au fost opriţi de către organele de poliţie şi scoşi din maşină. Martorul a precizat că la volanul autoturismului despre care a aflat că a fost sustras, se afla inculpatul I.F., martorul recunoscându-i din grup pe cei trei inculpaţi cu ocazia efectuării recunoaşterii din grup efectuată la data de 02.09.2010.

Martorul O.I. a arătat că asigura paza în cadrul băncii T. din oraşul Murfatlar care era amplasată pe şoseaua C.B. la intersecţie cu C.D. la parterul unui bloc, şi avea o vizibilitate foarte bună în a observa intersecţia din oraşul Murfatlar, astfel că a observat cum organele de poliţie au oprit autoturismul menţionat mai sus din care au coborât cei trei inculpaţi, aceştia fiind ulterior conduşi la sediul poliţiei.

     Martorul G.R. a declarat în cursul urmăririi penale că se afla în parcarea staţiei Peco Vanesa Star, iar în jurul orelor 15-15,30 pe DE 81, a observat oprind un autoturism de culoare galbenă din care au coborât 3 persoane-doi ocupanţi ai locurilor din faţă şi ocupantul locului din stânga spate; martorul a observat că doi dintre  bărbaţi îl băteau pe cel de-al treilea; la un moment dat unul din bărbaţi, care avea bustul gol (şoferul maşinii) a luat-o la fugă, apoi a coborât şi un al patrulea bărbat din maşină; cei trei bărbaţi au început să alerge după şofer care o luase la fugă. Martorul nu a sesizat ca vreunul din bărbaţi să fi avut cuţit în mână şi a văzut apoi cum cei trei bărbaţi au urcat în maşină şi au plecat, şoferul rămânând la distanţă şi dând telefoane.

    La sediul poliţiei a fost încheiat un  proces verbal  din care rezultă că inculpatul  I.F. care a condus autoturismul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

    În prezenţa martorilor asistenţi R.A. şi M.A.M., inculpatul I.F. a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, valoarea indicată fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

        Potrivit Buletinului de analiză Toxicologică Alcoolemie nr. 1507/1508 din 26.08.2010, inculpatul I.F., avea la prima proba recoltată  la ora 17,30 o alcoolemie de 1%0 iar la a doza probă o alcoolemie de 0,90 %0.

         În urma examinării  de către medicul legist s-a stabilit că partea vătămată T.G.  a necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din raportul de constatare medico-legală nr.12317/19.08.2010 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Constanţa.

           În interiorul autoturismului care a fost restituit părţii vătămate, pe locul dreapta faţă a fost găsit un cuţit care a fost ridicat de către organele de poliţie.

        Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută de instanţă rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: proces verbal în care se consemnează împrejurările depistării în trafic a autoturismului la volanul căruia se afla inculpatul I.F., declaraţiile martorilor R.A. şi M.A.M., martori asistenţi la testarea inculpatului I.F. cu alcooltestul, proces verbal privind identificarea inculpatului I.F. în baza de date auto din care rezultă că inculpatul I.F. nu posedă permis de conducere; buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. 1507/1508 din 26.08.2010 din care rezultă că inculpatul I.F. prezenta la prima proba recoltată  la ora 17,30 o alcoolemie de 1%0, iar la a doua probă o alcoolemie de 0,90 %0, proces verbal de cercetare la faţa locului însoţit de fotografii judiciare,declaraţia părţii vătămate T.G., raportul de constatare medico-legală nr. 12317/19.08.2010 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, declaraţiile martorilor O.I. (care, fiind audiat, a declarat că a văzut când cei trei inculpaţi au fost opriţi de către organele de poliţie şi scoşi din autoturism, precizând că la volanul autoturismului sustras, se afla inculpatul I.F., proces verbal de prezentare pentru recunoaştere din care rezultă că martorul O.I. i-a recunoscut din grup pe cei 3 inculpaţi), M.C. (care a arătat că a fost prezent când s-a constituit grupul de persoane din care martorul O.I. i-a recunoscut pe inculpaţi), declaraţiile date în cursul urmăririi penale de martorii M.G. care a arătat că a participat la recunoaşterea din grup efectuată de martorul O.I. (care i-a indicat pe cei trei inculpaţi ca fiind cei care au fost depistaţi de agenţii de poliţie, cel care purta numărul 1, inculpatul S.F.E. fiind rănit) şi G.R. (care a arătat că se afla în parcarea staţiei Peco Vanesa Star, iar în jurul orelor 15-15,30 pe DE 81, a observat oprind un autoturism de culoare galbenă din care au coborât 3 persoane-doi ocupanţi ai locurilor din faţă şi ocupantul locului din stânga spate; martorul a observat că doi dintre bărbaţi îl băteau pe cel de-al treilea; la un moment dat unul din bărbaţi, care avea bustul gol (şoferul maşinii) a luat-o la fugă, apoi a coborât şi un al patrulea bărbat din maşină; cei trei bărbaţi au început să alerge după şofer care o luase la fugă. Martorul nu a sesizat ca vreunul din bărbaţi să fi avut cuţit în mână şi a văzut apoi cum cei trei bărbaţi au urcat în maşină).

            În ceea ce priveşte inculpatul I.F., acesta în cursul urmăririi penale a declarat că nu a lovit-o pe partea vătămată, şi că din cauza unor neînţelegeri asupra preţului, partea vătămată 1-a înjunghiat în autoturism pe inculpatul S.F.E. care stătea în locul din dreapta spate, ulterior revenind şi afirmând că de fapt partea vătămată 1-a înjunghiat pe inculpatul S.F.E. în afara autoturismului. Inculpatul I.F. a precizat că s-a urcat la volanul autoturismului pentru a-1 transporta de urgenţă pe inculpatul S.F.E. la cel mai apropiat spital, intenţionând să ajungă în Constanţa, deşi consumase băuturi alcoolice şi nu posedă permis de conducere

Inculpatul A.M. în cursul urmăririi penale a arătat că a dormit în tot acest timp şi s-a trezit doar în momentul în care inculpatul S.F.E. a fost înjunghiat de partea vătămată, ulterior adormind la loc.

         Inculpatul S.E.F. a declarat că nu a lovit-o pe partea vătămată şi că din cauza unor neînţelegeri asupra preţului, partea vătămată l-a înjunghiat în afara autoturismului, ulterior partea vătămată fugind.

         În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul A.M. a declarat că în ziua respectivă, a consumat intr-un bar in apropierea locuinţei bauturi alcoolice impreună cu ceilalti doi coinculpati. La inchiderea barului, în jurul orei 22.00, a plecat spre locuinta fiicei sale unde a consumat bauturi alcoolice, iar dimineata, împreună cu ceilalţi inculpaţi, a plecat catre domiciliul inculpatului I.F. Au trecut pe str. D. acolo unde domiciliaza partea vătămată, inculpatul I.F. a trezit-o pe aceasta din somn si i-a cerut sa îi transporte la Călărasi. Nu aveau bani asupra lor, însă s-au înteles pentru suma de 250 lei, bani pe care trebuia sa ii dea părţii vătămate la Călărasi.

         Au ajuns la sora sa in Călărasi, acolo unde au ramas o oră şi jumatate după, fiind prezentă şi partea vătmată, după care au plecat dându-i părtii vătămate suma de 250 lei. A declarat inculpatul că ocupa bancheta din spate impreună cu inculpatul S.F.E. şi că nu poate preciza daca si acesta dormea sau nu, şi că s-a trezit la un moment dat cand masina era oprită, iar afara avea loc o cearta, afară fiind ceilalţi inculpaţi si partea vătămată, după care, în momentul în care a coborât din autoturism, inculpatul S.F.E. a tipat ca este tăiat şi timp de câteva minute, acesta a cazut la pamânt, după care s-a urcat in autoturism pentru a pleca cu inculpatul rănit la spital. A menţionat inculpatul că atunci cand a coborât din masina a observat că inculpatul S.F.E. avea un cutit în mână, iar partea vătamată se afla la o distanta de 200 m şi nu fugea, stătea pe loc.

        Inculpatul I.F. a declarat că îşi mentine declaratia pe care a dat-o in fata agenţilor de politie la IPJ si cea data in fata judecătorului investit cu propunerea de arestare preventivă. A arătat că în ziua respectivă a fost intr-un bar acolo unde a consumat bauturi alcoolice cu ceilalti doi coinculpati; de acolo a plecat la domiciliul unei verisoare, acolo unde a consumat din nou alcool; a plecat spre casă şi fiind vecin cu partea vătămată, s-au hotărât să-l ia pe acesta si sa se deplaseze la o matuşa in Călărasi. A precizat inculpatul că s-au inteles cu partea vătămată asupra pretului de 250 lei pe care trebuia sa-l plătească în Călăraşi. Au ajuns in Călăraşi, acolo unde au rămas in jur de o oră şi jumatate, iar la intoarcere partea vătămată le-a spus că a plătit o taxa la pod de 25 lei, că nu are gaz pentru masina şi i-a cerut suma de 50 lei. Partea vătămată a oprit masina pe dreapta a spus ca nu mai pleaca pana nu-i dau banii. Au rămas cheile in contact, el a coborât din autoturism imediat după partea vătămată, i-a spus că nu au  bani si că i se va face plata acasa. A coborât din masina şi inculpatul S.F.E., partea vătămată a scos un cutit l-a înjunghiat pe vărul său, după care partea vătămată a fugit. A menţionat totodată că unchiul său, inculpatul A.M. care dormea in spate nu a coborât in acel interval de timp ci a coborât cand au oprit organele de politie. A declarat inculpatul că nu este adevarat ce a declarat partea vătămată că ar fi lovit-o în interiorul sau in exteriorul masinii.

        Inculpatul S.F.E. a arătat că îşi mentine declaraţia pe care a dat-o in fata judecătorului când s-a formulat propunerea de arestare preventivă şi că nu îşi mentine declaratiile date la politie întrucât acele declaratii le-a dat, obligat fiind de agentii de politie. La data respectivă a  fost cu varul său, inculpatul I.F., si cu unchiul său inculpatul A.M. intr-un bar din Piata Grivitei acolo unde au consumat bauturi alcoolice. Spre dimineata, au plecat toti trei la locuinta unei verişoare, acolo unde au consumat din nou bauturi alcoolice, iar înspre dimineata, când au vrut sa meargă la locuinta varului său I.F., care se afla langa domiciliul părtii vătămate, au observat autoturismul acestuia oprit în fata casei.

         Acolo inculpatul I.F. a mers la partea vătămată ,pe care o cunosteam de foarte mult timp, şi i-a cerut acesteia să îi transporte pe toti trei la o soră a inculpatului A.M. in Călărasi, înţelegându-se si asupra pretului de 250 lei, suma pe care trebuia sa i-o dea părtii vătămate în momentul in care ajungeau la Călăraşi. Au plecat toti trei cu masina condusa de partea vătămată la Călăraşi, timp în care nu a avut loc nicio discutie. Au ajuns la mătusa sa in Călărasi, impreună cu partea vătămată, atât el cat si ceilalti inculpati consumând bauturi alcoolice. În apropierea de localitatea Basarabi la intoarcere in C-ta, partea vătamată discuta cu varul său I.F. care se afla in fata in partea dreapta, nu stie ce discutau pentru că el si unchiul său au aţipit. S-a trezit la momentul la care masina era oprită,iar varul său inculpatul I.F. era în afară cu partea vătămată, aceştia discutau, nu se certau, despre bani. În acel moment, când a coborât din autoturism partea vătămată a venit spre el si având un cutit asupra lui l-a înjunghiat, lucru care s-a întâmplat in afara autoturismului. După ce a fost injunghiat de partea vătămată aceasta a lasat cutitul jos, după care a fugit, inculpatul declarând că nici unul dintre ei nu a alergat după partea vătămată.

        Declaraţiile pe care inculpaţii le-au dat pe parcursul procesului penal  vor fi înlăturate de către instanţă întrucât sunt contrazise de declaraţiile constante ale părţii vătămate T.G., care a arătat că nu a avut niciun cuţit asupra sa şi că nu l-a înjungiat pe inculpatul S.E.F., confirmate de declaraţiile date de martorului ocular G.R. care în cursul urmăririi penale a aprecizat că la un moment din autoturism au coborât 3 persoane-doi ocupanţi ai locurilor din faţă şi ocupantul locului din stânga spate; martorul a observat că doi dintre bărbaţi îl băteau pe cel de-al treilea; la un moment dat unul din bărbaţi, care avea bustul gol (şoferul maşinii) a luat-o la fugă, apoi a coborât şi un al patrulea bărbat din maşină; cei trei bărbaţi au început să alerge după şofer care o luase la fugă. Martorul nu a sesizat ca vreunul din bărbaţi să fi avut cuţit în mână şi a observat apoi cum cei trei bărbaţi au urcat în maşină şi au plecat, şoferul rămânând la distanţă şi dând telefoane. Martorul ocular G.R. i-a observat pe cei trei inculpaţi alergând după partea vătămată, infirmând susţinerile inculpaţilor în sensul că inculpatul A.M. ar fi dormit în cursul incidentului.

În condiţiile în care partea vătămată a negat că ar fi al ei cuţitul şi că l-ar fi înjunghiat pe inculpatul S.F.E., martorul G.R. confirmând această împrejurare, iar variantele susţinute de inculpaţi sunt contradictorii, se constată că in condiţiile în care toţi cei trei inculpaţi au fost observaţi de un martor ocular alergând după partea vătămată, deci inclusiv inculpatul S.F.E. care a pretins că era rănit şi sângera abundent, prăbuşindu-se la pământ din cauza loviturii, nu sunt realizate condiţiile legitimei apărări.

         De altfel, inculpatul A.M. s-a contrazis în declaraţii, iniţial precizând că s-a trezit şi a văzut conflictul dintre I.F. şi S.F.E., apoi arătând că de fapt el a dormit şi nu ştie ce s-a întâmplat, fiind trezit de poliţişti.

         În ceea ce priveşte martorul O.I. acesta a arătat în faţa instanţei că cele trei persoane sunt cei trei inculpati prezenti in sala de sedinta şi că la momentul în care a observat cele 3 persoane coborând din autoturism, nu a spus politistului care dintre acele persoane a condus autoturismul întrucât nu a fost întrebat, arătând că este intr-o stare atât de nervoasa încât nu se poate controla. Instanţa constată că declaraţia martorului nu reprezintă o retractare a declaraţiilor date în fază de urmărire penală având în vedere faptul că martorul a declarat că nu-şi mai aminteşte cele menţionate în cursul urmăririi penale.

        Martorul M.G. a declarat în faţa instanţei ca a fost luat de organele de politie de pe strada pentru că nu avea buletinul la el, că fost bagat intr-o cameră cu alte persoane şi i-a observat pe cei trei inculpati prezenti azi într-o altă cameră. A fost pus sa semneze un document la politie, pe care l-a semnat şi că nu stie sa citească. A arătat martorul că nu a vorbit nimic la politie  şi după ce i s-a dat citire din declaraţia existentă la fila 83 din dup, a precizat că nu ştie despre ce este vorba pentru că i s-a dat sa semneze acea declaraţie .

        Martorul G.R. a arătat în cursul cercetării judecătoreşti că îşi mentine declaratiile date la politie, a precizat ca nu stie ce s-a scris în acele declaratii şi că a răspuns la intrebările formulate. A precizat martorul că i-au fost citite declaratiile, dar pe o ureche intra, iar pe alta iesea ce spunea politistul. A arătat că în ziua respectivă vindea nuci la strada când la o distanta de aproximativ 100 m s-a oprit un autoturism, au coborât 3 insi de acolo şi s-au luat la ceartă m moment în care a trecut pe partea cealaltă temându-se sa nu se ia de el, după care au venit agentii de politie l-a intrebat daca a vazut ceva şi că  daca nu spune ce a vazut, nu o sa mai vândă nuci la strada niciodata.

         A observat ca unul din cei trei indivizi care purta pantaloni scurti si un tricou a luat-o la fuga, ceilalti nu au fugit după el şi că nu-şi aminteşte daca acel barbat pe care l-a vazut cand au venit agentii de politie era in bustul gol. Nu a vazut ca vreunul dintre ei sa fi avut veun cutit sau lama de cutit. A menţionat ca declaraţiile din faza de urmărire penală le-a semnat, după care i-au fost citite şi că nu a declarat în faza de urmărire penală că trei indivizi l-ar fi urmărit pe celălalt. A arătat că era intrebat de agentii de politie daca au coborât trei, el a răspuns că da  şi că a spus ca se bateau toti trei şi nu că „doi barbati il loveau pe al treilea a” asa cum s-a scris in declaratie de la urmărire penală. In ceea ce priveste” afirmaţia” din declaratia de la urmărire penală, în sensul că ar fi văzut un barbat in pielea goală ce fugea si un barbat, al patrulea, ce a coborât din masina. A menţionat martorul că nu este adevarat ceea ce a declarat la urmărire penală, in sensul că i-a observat pe cei trei barbati cind s-au urcat in masina şi au plecat spre Constanta şi că nu putea sa spună politistilor că nu a vazut si că nu stie despre aspectele de care a fost intrebat, pentru că nu ar mai fi venit pe strada.

Instanţa a inlăturat declaraţiile pe care martorii G.R. şi M.G. le-au dat în cursul cercetării judecătoreşti întrucât retractarea declaraţiilor date în cursul urmăririi penale nu are nicio valoarea în lipsa unor motive temeinic justificate.

Declaraţia dată de martorul M.G. este contrazisă de declaraţiile martorului M.C. care a arătat că a fost solicitat sa participe ca martor asistent la o recunoaştere efectuată dintr-un grup de persoane Martorul O.I. i-a recunoscut din acel grup pe cei care purtau numerele 1, 4, 6, de faţă fiind şi martorul M.G. care a precizat ca nu ştie sa scrie si să citească şi că declaraţia i-a fost consemnata de un agent de politie, la final declaraţia fiindu-i citită.

Mai mult decât atât astfel cum rezultă din înscrisurile înaintate la dosar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, audiaţi în calitatea de inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de mărturie mincinoasă în faţa procurorului care a şi formulat propunere de arestare preventivă, martorii G.R. şi M.G. au declarat că nu au spus adevărul în faţa instanţei fiind real ceea ce au menţionat în cursul urmăririi penale.

La termenul din 18.11.2010, avocatul inculpaţilor a solicitat schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată din infracţiunea prev. de art. 211 alin.1, 2 lit.c şi alin.2 ind.1 lit.a, în infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.2 C.penal, cu reţinerea infracţiunilor prev. de art.86 alin.1 şi 87 alin.1 din OUG nr.195/2002, în ceea ce priveşte inculpatul I.F., iar instanţa din oficiu a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor I.F., A.M. şi S.F.E. prin actul de sesizare a instanţei, după cum urmează. Pentru inculpatul A.M. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal, pentru inculpatul S.F.E.  din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal şi pentru inculpatul I.F. din infracţiunile prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal, art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 33 lit.a C.penal.

Instanţa a admis cererea formulată din oficiu şi va respinge cererea formulată de avocatului inculpaţilor pentru considerentele care vor fi expuse in continuare.

In alcătuirea laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie intra 2 activităţi strâns legate intre ele, dintre care una –furtul- este activitatea principala iar a doua - folosirea actelor de violenta-este activitatea secundară; din mijloacele de proba administrate si analizate mai sus a rezultat ca inculpaţii A.M., S.F.E. şi I.F. au fost transportaţi de partea vătămată T.G. cu autoturismul aflat în posesia acestuia la Călăraşi, iar la întoarcere au apărut discuţii între inculpatul A.M. şi partea vătămată legate de muzica din maşină,fapte pentru care apreciind că unchiul său, inculpatul A.M. a fost jignit de partea vătămată, inculpatul I.F. i-a aplicat părţii vătămate o lovitură cu pumnul în faţă, partea vătămată fiind lovită şi de inculpatul A.M., ulterior după ce inculpatul S.F.E. a fost înjunghiat, cei 3 au plecat cu autoturismul; aşadar inculpaţii nu au exercitat acţiunile violente cu intenţia de a sustrage autoturismul părţii vătămate pentru a putea vorbi de infracţiunea de tâlhărie; acţiunile violente exercitate de cei 2 inculpaţi nu au reprezentat un mijloc pentru realizarea scopului prevăzut de lege – folosirea pe nedrept a autoturismului.

În ceea ce priveşte susţinerile avocatului inculpaţilor că ar fi luat maşina părţii vătămate în stare de necesitate impusă de transportarea la spital a inculpatului S.F.E., rănit în cursul incidentului, se observă cu uşurinţă că inculpaţii nu au acţionat în stare de necesitate-inculpaţii se aflau în apropierea unei benzinării, putând cere ajutor angajaţilor sau putând apela în mod gratuit la numărul de urgenţă pentru a chema ambulanţa, puteau cere ajutorul altor conducători auto sau puteau chiar utiliza telefonul mobil găsit în maşina condusă de inculpatul I.F., cu ocazia depistării sau fiind la intrarea în localitatea Medgidia aceştia s-ar fi putut deplasa la Spitalul din acea localitate. Mai mult decât atât, în condiţiile în care inculpatul I.F. consumase băuturi alcoolice şi nici nu poseda permis de conducere, nu numai că nu a acţionat pentru a salva de la un pericol iminent pe inculpatul S.F.E., dar a pus în pericol grav integritatea corporală atât a celor doi inculpaţi care au urcat cu el în maşină cât şi a celorlalţi participanţi la trafic.

         În consecinţă, în baza art.334 C.pr.penală, a schimbat încadrarea juridică a infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului S.F.E. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1, 4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal, va schimba încadrarea juridică a infracţiunii reţinută în sarcina inculpatului A.M. din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal şi art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal cu aplic. art. 33 lit.a C.penal, va schimba încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului I.F. din infracţiunile prev. de art. 211 al.1, al.2 lit.c şi al.21 lit.a Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 în infracţiunile prev. de art. 180 al.2 Cod penal, art. 208 al.1,4 - 209 al.1 lit.a, e Cod penal, art. 86 alin.1 şi art. 87 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 33 lit.a C.penal.

         La termenul din 25.11.2010, partea vatamată T.G. si inculpaţii  I.F., A.M. şi S.F.E. au invederat instantei ca se impaca, raportat la cererile de schimbare a încadrării juridice.

          Împăcarea partilor constituie, potrivit art. 132 C.pen., o cauza care inlatura raspunderea penala, avand consecinte pe plan procesual penal intrucat constituie un impediment in desfasurarea acestuia (art.11 pct. 2 lit. b C.pr.pen.).

          Instanta a luat act de manifestarea de vointa a partilor si in temeiul art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10  lit. h C.pr.pen. va inceta procesul penal pornit impotriva inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. sub aspectul săvârşirii infractiunii prev. si ped. de art.180 alin.2 C.pen., ca urmare a impacarii partilor.

            Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. care la data de 19.08.2010 au sustras, în scopul folosirii, autoturismul marca Renault Clio Symbol aflat în posesia părţii vătămate T.G. care exercita activitatea de taximetrist intruneste elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev de art. 208 alin.1, 4 - 209 alin.1 lit.a, e C.penal.

Fapta inculpatului I.F. care la data de 19.08.2010 a condus autoturismul marca Renault Clio pe drumurile publice, respectiv pe DN 22C până în localitatea Murfatalar,  deşi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din O.U.G.nr.195/2002.

La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpaţilor instanţa va avea in vedere criteriile prevăzute de art. 72 C.penala si anume: dispoziţiile din partea generala a Codului Penal, concursul de infracţiuni pentru inculpatul I.F., limitele de pedeapsa prevăzute pentru infracţiunile de furt calificat şi infracţiunile de conducere a aunui autoturism făr a poseda permis de conducere şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, în ceea ce priveşte pe inculpatul I.F., gradul de pericol social concret al fiecărei infracţiuni  săvârşite, rezultat din modalitatea de comitere si relaţiile sociale care au fost incalcate (relaţiile sociale care ocrotesc patrimoniul persoanei şi, respectiv circulaţia pe drumurile publice, prejudiciul material cauzat, recuperat prin diligenţele organului de cercetare penală, atitudinea pe care au manifestat-o inculpaţii pe tot parcursul procesului penal aceştia formulandu-si apărări infirmate de celelalte mijloace de proba administrate in cauza.

In consecinta, instanta apreciază ca scopul pedepsei prev. de art.52 C.penal poate fi atins prin aplicarea unor pedepse cu inchisoare; pedepsele stabilite pentru cele 3 infracţiuni săvârşite de inculpatul I.F. vor fi contopite potrivit art 33 lit a şi art 34 lit b c.pen, acesta urmând a executa pedeapsa rezultantă.

Tinand seama de persoanele inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, instanta apreciază ca reeducarea acestora in sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege si pe care au inteles sa le incalce prin săvârşirea infracţiunilor poate fi atinsa si fara privare de libertate; fiind indeplinite condiţiile prev. de art. 861 C.penal, instanţa va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepselor aplicate acestora pe durata unor termen de incercare stabilite conform art. 862 C.penal si compuse din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 3 ani în ceea ce priveşte inculpaţii A.M. şi S.F.E. şi 5 ani în ceea ce priveşte inculpatul I.F.

În baza art.863 alin.1 lit.a-d C.pen., inculpaţii S.F.E., A.M. şi I.F.E. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

         - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta.

         - sa anunte in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea

        - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca

        - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui  de existenta.

         In baza art. 359 C.pr.penala şi art. 864 C.pen., se va atrage atenţia inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. asupra dispoziţiilor art.83, 84 C.penal a căror nerespectare va atrage revocarea suspendării sub supraveghere.

         In baza art. 71 C.penal, se vor interzice inculpaţilor S.F.E., A.M. şi I.F. drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

         In baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei inchisorii se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

         Va constata ca inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv de la 19.08.2010 la 02.11.2010.       

        Întrucât subzistă temeiurile avute în vedere de instanţă la momentul înlocuirii măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţi cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, apreciind că se impune păstrarea controlului din partea organelor judiciare asupra inculpaţilor, raportat la modalitatea în care au săvârşit infracţiunile, instanţa a menţinut măsura obligării de a nu părăsi localitatea Constanţa dispusă faţă de inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E. prin încheierea din 28.10.2010, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri

        Instanţa a respins cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind confiscarea cuţitului ataşat la dosar, având în vedere că acesta nu a fost folosit la săvârşirea infracţiunii astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 118 lit.b c.penal, contrar celor susţinute de reprezentantul Ministerului Public în concluzile pe fond.

        S-a luat act că partea vătămată T.G. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

         În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpaţii I.F., A.M. şi S.F.E.

         Recursul declarat de procuror vizează greşita încadrare juridică reţinută de către prima instanţă în sensul nelegalei schimbări de încadrare juridică şi greşita individualizare a pedepselor stabilite faţă de inculpaţi.

         Recursurile declarate de către inculpaţi vizează greşita individualizare a pedepselor stabilite faţă de aceştia.

         Verificând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate de către recurenţi, curtea apreciază că recursul declarat de către procuror este fondat, iar recursurile declarate de inculpaţi sunt nefondate.

         Astfel, aşa cum rezultă şi din motivele invocate de procuror, prima instanţă, in mod nelegal, a reţinut ca încadrare juridică faţă de inculpaţi câte o infracţiune prev. de art. 180 alin. 2 cod penal in concurs cu câte o infracţiune prev. de art. 208 alin. 1,4 – 209 alin. 1 lit. a,e cod penal, apreciind în mod eronat şi cu nesocotirea elementelor de fapt rezultate din probele administrate, că între faptele de lovire săvârşite de către inculpaţi asupra părţii vătămate şi însuşirea fără drept a autoturismului condus de acesta, nu există legătura de conexitate etiologică care, în cazul in care ar fi fost constatată ar fi condus la reţinerea ca şi încadrare juridică a infracţiunii complexe de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. a cod penal, infracţiune complexă care absoarbe infracţiunea scop prevăzută de art. 208 – 209 cod penal şi infracţiunea mijloc prev. de art. 180 cod penal.

         In cauză se constată din probele administrate că inculpaţii, in mod conjugat, au deposedat pe partea vătămată de cheile autoturismului condus de acesta, chei pe care apoi le-au folosit in vederea punerii in mişcare a autoturismului, deplasându-se ulterior cu acesta şi folosindu-l pe nedrept, acţiunea de deposedare fiind săvârşită prin bruscarea părţii vătămate.

         Acţiunile de bruscare ale părţii vătămate reprezintă mijlocul violent prin care s-a realizat împosedarea, împosedare care potrivit principiului „traditio longa manu„ se realizează şi prin primirea/luarea instrumentului necesar pentru folosirea bunului potrivit scopului constructiv, respectiv a cheilor de contact.

         Acest element conduce la concluzia că, in cauză, este incident cazul de casare prev. de art. 385/9 pct. 17 cod pr. penală, motivul de recurs fiind întemeiat şi conducând la admiterea recursului declarat de procuror cu consecinţa casării în parte a sentinţei şi cu ocazia rejudecării, a schimbării încadrării juridice a faptelor reţinute in sarcina inculpaţilor, in infracţiunea prev. de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. a cod penal, încadrare juridică in raport de care, pentru săvârşirea acestei infracţiuni, instanţa de recurs urmează a condamna pe cei trei inculpaţi la câte o pedeapsă de 7 ani închisoare in condiţiile art. 57 şi art. 71 cod penal.

         Făcând aplicarea art. 33 şi art. 34 cod penal, urmează a se aplica inculpatului I.F., pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, de asemenea in condiţiile art. 57 şi art. 71 cod penal.

         Vor fi înlăturate din sentinţa recurată dispoziţiile contrare prezentei hotărâri şi vor fi menţinute celelalte dispoziţii.

         În ce priveşte critica formulată vizând omisiunea de a dispune restituirea corpului delict a cărei confiscare s-a respins, curtea va respinge această critică întrucât dispoziţia prev. de art. 357 alin. 2 lit. e cod pr. penală, se interpretează în sensul că, urmează a fi inserată în dispozitiv în măsura în care, proprietarul bunului, printr-o cerere conexă, solicită restituirea bunului, situaţie care nu se regăseşte in prezenta cauză.

         În ce priveşte recursurile declarate de inculpaţi, ţinând seama de admiterea recursului declarat de procuror şi prin schimbarea încadrării juridice de condamnare a inculpaţilor la pedepse mai mari decât cele stabilite de prima instanţă, criticile acestora apar pe cale de consecinţă ca fiind neîntemeiate, conducând la respingerea ca nefondate a recursurilor inculpaţilor.

         Făcându-se şi aplicarea corespunzătoare a disp. art. 192 alin. 2 cod pr. penală, numai în raport de cheltuielile generate in recursurile inculpaţilor,

Dosar nr. 34847/212/2010

Decizia penală nr. 357/P/15.04.2010

Judecător redactor Marius Epure