avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Recurs. Schimbare încadrare juridică. Casare cu trimitere. Cauze.
 
Cod penal, art.75 lit. a şi c, art. 321 alin. 1 şi art. 322 alin.1
 
Recursul Parchetului. Nereţinere circumstanţe agravante prev. de art. 75 lit. a şi c Cod penal. Comiterea infracţiunilor prev. de art. 321 alin. 1 şi 322 alin. 1 Cod penal,  de către 13 inculpaţi din care un inculpat era minor.
                                       
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1244 din 20 septembrie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr. 348 din data de 27 martie 2012 a Judecătoriei Moreni, au  fost trimişi în judecată 13 inculpaţi din care unul minor, pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 312 alin. 1 şi respectiv 322 alin. 1 Cod penal cu  aplicarea art. 33 lit. b şi 34 lit. b Cod penal, aplicându-se spre executare pedeapsa rezultată
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, inculpatul L.A.  invocând că pedeapsa ce i s-a aplicat este prea aspră, iar Parchetul  a criticat sentinţa pentru nelegalitate, întrucât se  impunea schimbarea  încadrării juridice şi reţinerea  circumstanţelor agravante pre. de art. 75 lit. a şi 75 lit. c  Cod penal, deoarece la comiterea  faptelor au participat 13 inculpaţi, din care unul minor.
Curtea de Apel Ploieşti, prin  decizia penală nr. 1244/20 septembrie 2012 a  admis  ambele recursuri şi a casat cauza cu trimiterea spre  rejudecare aceleaşi instanţe de fond.
În considerentele deciziei s-a reţinut că subzistă cauzele de  casare prevăzute de art. 385/9 pct. 17 Cod pr. penală cu  privire la încadrarea juridică a faptei care a fost greşit reţinută de către instanţa de fond cu  privire la nereţinerea circumstanţelor  agravante prev. de art. 75 lit. a şi 75 lit. c Cod penal.
Cum însă, această nelegalitate  nu poate fi înlăturată de către  instanţa de control judiciar,  situaţie în care inculpaţii ar fi  lipsiţi de un grad de jurisdicţie,  în condiţiile în care prin noua încadrare juridică a faptelor se  poate proceda  la reindividualizarea  pedepselor stabilite iniţial, astfel că se impune casarea cu trimitere.
 
                                                                                             ( Judecător  Traian Logojan )