avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Individualizarea pedepsei. Aplicarea art. 320 C.proc. pen. şi concomitent cu reţinerea circumstanţelor atenuante pre. de art. 76 lit. e şi nu 76 lit. d  Cod penal.
 
Cod penal, art. 76 lit.e  
C. proc.pen., art. 320
 
 Prin aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod pr. penală  limita minimă a pedepsei prevăzute de lege are loc cu o treime, iar prin aplicarea circumstanţelor  atenuate reţinute de instanţa de fond cuantumul pedepsei trebuie să fie diminuat sub  acest minim şi sub minimul rezultat din circumstanţele atenuante prev. de art. 76 alin. 1 lit. 2 Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d  Cod penal.
                                           
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1245 din 20 septembrie 2012.       
 
Prin sentinţa penală nr. 260 din data de 6 martie 2012 a Judecătoriei Moreni, inculpatul a fost condamnat la  6 luni închisoare pentru comiterea  infracţiunii prev. de art. 87 alin. 1  din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicare art. 3201 Cod pr. penală şi  a art. 76 alin. 1 lit. d) Cod penal, cu suspendarea  condiţionată a executării pedepsei conform art. 81 şi 83 Cod penal. 
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs inculpatul  şi Parchetul de pe lângă Judecătoria  Moreni, primul recurent a criticat hotărârea  întrucât se impunea achitarea sa  pentru lipsa pericolului social al faptei conform art. 181 Cod penal,  iar Parchetul a criticat sentinţa întrucât s-a reţinut  în mod corect disp. art. 3201 Cod pr. penală, dar subzistă  existenţa circumstanţelor atenuante  prev. de art. 74 şi 76 alin. 1  lit. d Cod penal, ceea ce impune  diminuarea pedepsei sub pedeapsa de 6 luni închisoare – critici la  care a achiesat şi inculpatul .
Instanţa de control judiciar, prin decizia penală nr. 1245 din  20 septembrie 2012, Curtea de Apel Ploieşti, a admis ambele  recursuri şi înlocuind dispăoziţiile  art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal  cu art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal, a redus pedeapsa de 6 luni  închisoare la 2 luni închisoare ca şi termenul de încercare la 2 ani  şi 2 luni -  în baza  art. 38515 pct. 2 lit. d rap. la art. 3859 Cod pr. penală.
Instanţa de recurs a reţinut că durata pedepsei de 6 luni închisoare este nelegală, întrucât prin diminuarea  minimului pedepsei prin aplicarea  art. 3201 Cod pr. penală, se impunea  legal diminuarea  acestui minim sub minimul  special prev. de art. 74, 76 alin. 1 lit. e Cod penal şi nu art. 74, 76 alin. 1 lit. d Cod penal, ale cărui  minim este de 1 an închisoare , iar cel prevăzut de art. 74, 76 alin. 1 lit. e este de numai 3 luni, ceea ce impune diminuarea  pedepsei sub acest minim.
 
             ( Judecător  Traian Logojan )