avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contrabandă. Nelegala confiscare a echivalentului în bani a unui autoturism în lipsa dovezilor că acesta a folosit la săvârşirea infractiunii
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia penală şi de minori, decizia nr. 204/R din 13 februarie 2013
 
Judecătoria Sighetu Marmatiei prin sentinta penală nr.356 din 11.10.2012 a condamnat pe inculpatii:
N.I.V. pentru săvârşirea infractiunilor de:
contrabandă prev. de art. 270 al.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc. pen la pedeapsa închisorii de 1an şi 3 luni
­ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen la pedeapsa închisorii 6 luni.
­ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen la pedeapsa închisorii 6 luni
­ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen la pedeapsa închisorii 6 luni
 
În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art.34 lit. b C. pen., s­au contopit pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de închisorii de 1 an şi 3 luni.
În baza art.71 alin.1 C. pen. s­a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II­a şi lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei principale a închisorii, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinte şi până la data executării sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.
În baza art. 81 alin.2 C. pen. s­a dispus suspendarea conditionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 3 luni, stabilit potrivit dispozitiilor art.82 alin.1 C. pen.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s­a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei rezultante.
În baza art.359 C. proc. pen.,s­a atras atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 şi 84 C. pen. privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării conditionate a executării pedepsei.
II. N.S.G. pentru săvârşirea infractiunilor de:
­sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II­a c.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen., la 400 lei amendă.
sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II­a c.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen., la 400 lei amendă.
 
În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art.34 lit. c C. pen.,s­au contopit pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii de 400 lei.
S­a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 631 C.pen. potrivit cărora dacă cel condamnat se sustrage cu rea credintă de la executarea amenzii , instanta poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infractiunea săvârşită tinând seama de partea din amendă care a fost achitată.
III. N.V. pentru săvârşirea infractiunilor de:
­sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II­a c.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen., la 400 lei amendă.
sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II­a c.p. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen., la 400 lei amendă.
 
În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art.34 lit. c C. pen., s­au contopit pedepsele stabilite şi s­a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii de 400 lei.
S­a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 631 C.pen. potrivit cărora dacă cel condamnat se sustrage cu rea credintă de la executarea amenzii, instanta poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infractiunea săvârşită tinând seama de partea din amendă care a fost achitată.
În baza art. 346 alin. 1 C. proc. pen şi art. 14; art. 15 C. proc. pen., raportat la art. 1357 NCC s­a admis actiunea civilă a Autoritătii Natională a Vămilor Bucureşti, prin Directia Regională pentru Accize şi Operatiuni Vamale Cluj, sens în care obligă inculpatul N.I.V. să plătească părtii civile suma de 32.253 lei despăgubiri la care se adaugă, dobânzi şi penalităti aferente începând cu data de 12. 11.2011, data comiterii faptei şi până la achitarea integrală a debitului.
S­a luat act că părtile vătămate B.I.C., şi T.M. nu s­au constituit părti civile, iar partea civilă R.P.M. a renuntat la pretentii.
În temeiul art.118 lit.”a” C.pen., s­a confiscat în favoarea statului cantitatea de 2980 pachete de tigări cu timbru ucrainean marca Viceroy, depuse în camera de corp delict IJPF Maramureş, potrivit dovezii seria P nr. 405755 din data de 14.11.2011, ce urmează să fie distruse.
S­a respins confiscarea în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 3 C. pen, de la inculpatul N.I.V., a sumei de 4000 Euro, reprezentând echivalentul în bani a autoturismului marca ,,Peugeot 307” cu număr de înmatriculare ....
În baza art.191 alin.1 C. proc. pen. au fost obligati inculpatii la cheltuieli judiciare în favoarea statului, după cum urmează:
1. N.I.V. ­la plata sumei de 300 lei, din care suma de 100 lei reprezintă onorariu partial pentru avocatul din oficiu, ce va fi avansat din fondurile Ministerului de Justitie
N.S.G. ­la plata sumei de 200 lei
N.V. ­la plata sumei de 200 lei Pentru a pronunta această solutie, prima instantă a retinut în fapt următoarele: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmatiei,
 
înregistrat pe rolul acestei instante în data de 7 mai 2012, s­a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatilor :
pentru săvârşirea în concurs a unei infractiuni de contrabandă prev. de art. 270 al.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată şi completată prin O.U.G. 54/2010 şi a trei infractiuni de ultraj prev. de art. 239 alin. 3 şi 5
pen; cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.
 
2. N.S.G. pentru săvârşirea în concurs a două infractiuni de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen şi
N.V. pentru săvârşirea în concurs a două infractiuni de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.
S­a retinut în fapt că în seara zilei de 12.11.2011, în jurul orelor 1900, organele Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei au fost sesizate cu privire la faptul că în curtea imobilului cu nr. … din satul Sîrbi, comuna Budeşti, jud. Maramureş, proprietatea martorilor D.F.V. şi D.M., a fost parcat un autoturism marca ,,Peugeot 307” cu numărul de înmatriculare ..., în interiorul căruia au fost ascunşi mai multi saci cu tigări de contrabandă.
Drept urmare s­a constituit o echipă operativă de interventie constituită din subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agent principal parte vătămată B.I.C., care s­au deplasat la locatia descrisă mai sus cu autoturismul Politiei de Frontieră condus de agentul principal A.P.P., audiat în cauză în calitate de martor.
După ce au ajuns în dreptul imobilului respectiv, lucrătorii de politie au localizat în curtea acestuia cu ajutorul lanternelor, sustinuti şi de iluminatul public, autoturismul vizat, context în care au intrat în acel perimetru unde au fost întâmpinati de martorul
D.F.V. (proprietarul imobilului), care se cunoştea foarte bine cu agentul principal A.P.P. Lucrătorii de politie i­au cerut permisiunea martorului să verifice autoturismul ,,Peugeot 307” , precizându­i că au informatii despre faptul că în interiorul acestuia s­ar afla tigări de contrabandă. Martorul D.F.V. a fost amabil, şi le­a permis politiştilor să se apropie de autoturism. În aceste împrejurări s­a constatat că uşile erau încuiate, iar cu ajutorul lanternelor au descoperit că în portbagaj se aflau mai multi saci din rafie, acoperiti partial cu o pătură, iar unii dintre aceştia, nefiind legati, au permis să se vadă că erau umpluti cu pachete de tigări marca ,,Viceroy", de provenientă ucraineană, o parte din pachete fiind căzute pe lângă saci. Martorul D.F.V. a fost prezent la această activitate şi a observat şi el sacii respectivi, împrejurări în care realizând fapta care s­a petrecut în curtea sa, i­a rugat pe politişti să ridice maşina respectivă cât mai repede, precizându­le că el nu are nici o legătură cu ea.
În timp ce în curtea imobilului se purtau acele discutii, învinuitii au fost anuntati despre prezenta politiştilor, fapt confirmat de martorul H.I., şi prin urmare şi­au făcut aparitia în perimetrul respectiv cei trei învinuiti (tată şi fii), care realizând ce se întâmplă, au încercat să tină la distantă organele de politie, cerându­le să iasă afară din curte întrucât nu au ,,mandat de perchezitie”.
În împrejurările de mai sus, au fost contactate alte două echipaje de politie, constituite din subofiteri şi ofiteri ai Politiei de Frontieră, care au plecat spre locul faptei.
Subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agentul principal parte vătămată B.I.C. au încercat să poarte o conversatie cu cei trei învinuiti, însă aceştia au început să­i înjure şi să le adreseze cuvinte triviale, cerându­le să părăsească curtea imobilului. Pentru a fi mai convingători învinuitii au luat pietre şi au aruncat spre cei doi politişti precum şi după conducătorul auto, agentul principal A.P.P., împrejurări în care aceştia au fost nevoiti să iasă în drum unde era parcată maşina institutiei. Una din pietrele aruncate de învinuiti l­a nimerit pe subinspectorul parte vătămată R.P.M..
Imediat învinuitii au scos sacii cu tigări din portbagajul autoturismului, după care învinuitul N.I.V. posesor al permisului de conducere valabil pentru categoriile B,BE,C,CE, din 19.06.2008 a urcat la volanul acestuia şi a demarat în viteză spre podul de legătură cu drumul judetean 186 B. În paralel cu activitatea acestuia, învinuitii N.V. şi
N.S.G. au luat şi au transportat cu spatele sacii cu tigări, traversând grădinile din apropiere, după care i­au depozitat într­o casă dezafectată, situată la aproximativ 100­150 m de proprietatea lui D.F.V., imobilul părăsit fiind proprietatea unei persoane în vârstă de aproximativ 80 ani pe nume T.I. zis ,,P.”, care trăieşte într­un imobil situat într­o altă zonă a satului, la aproximativ 1 km de locul faptelor.
În împrejurările de mai sus, echipa constituită din subinspectorul parte vătămată
R.P.M. şi agentul principal B.I.C. a plecat cu autoturismul condus de agentul principal A.P.P., în urmărirea autoturismului ,,Peugeot 307” condus de învinuitul N.I.V., timp în care au sosit în zonă, la interval de câteva minute unul fată de celălalt, alte două echipaje de politie, din care au făcut parte, printre altii şi agentul principal parte vătămată T.M., precum şi conducătorul auto agentul principal A.I.­audiat în cauză în calitate de martor.
În felul acesta autoturismul ,,Peugeot 307” condus de învinuitul N.I.V. a fost blocat chiar pe podul mentionat mai sus, atât din fată cât şi din spate. Toate autoturismele implicate aveau sistemele de iluminare în functiune.
Agentul principal parte vătămată T.M. însotit de subcomisarul B.P. s­au apropiat de portiera autoturismului ,,Peugeot 307” în zona căreia se afla învinuitul N.I.V., pentru a­l legitima, însă acesta deşi stătea pe loc cu autoturismul tura în permanentă motorul, amenintând că va trece peste maşinile politiei. După ce agentul principal parte vătămată
T.M. s­a apropiat suficient de portiera în zona căreia se afla învinuitul N.I.V., acesta din urmă a profitat şi i­a aplicat un pumn în zona fetei, provocându­i o hemoragie nazală puternică, care l­a determinat să se retragă. Atunci subinspectorul parte vătămată R.P. şi agentul principal parte vătămată B.I.C. au încercat să­l prindă de mâini pe învinuitul
N.I.V. şi să­l scoată afară din maşină, fapt pe care l­au realizat după ce au fost loviti cu portiera maşinii dar şi cu picioarele de către cel vizat, care fie se tinea de volan, fie se sprijinea ori lovea cu picioarele, numai să nu fie prins şi imobilizat. La un moment dat operatiunea a reuşit, astfel învinuitul N.I.V. a fost scos din maşina respectivă, imobilizat şi încătuşat.
Între timp, conducătorul auto agentul principal A.I., a oprit motorul autoturismului ,,Peugeot 307” şi i­a luat cheile din contact.
În continuare, au fost identificati printre persoanele adunate la locul evenimentelor, şi ceilalti 2 învinuiti, respectiv N.S.G. ­fratele învinuitului N.I.V. şi N.V. ­tatăl celor 2 învinuiti, care au fost legitimati şi încătuşati, după care toti 3 învinuitii au fost conduşi la sediul Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei.
Imediat după aceasta s­a constituit o echipă din ofiteri şi subofiteri ai politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră, care după localizarea specifică, au descoperit într­o anexă a imobilului dezafectat, cei 7 saci din rafie de culoare albă, care contineau un total de 2.980 pachete cu tigări de provenientă ucraineană marca ,,Viceroy", care au fost ridicati şi depuşi la Camera de corpuri delicte a I.J.P.F. Maramureş.
De asemenea autoturismul ,,Peugeot 307”, cu numărul de înmatriculare ... a fost ridicat şi indisponibilizat, însă pe parcursul cercetărilor penale la data de 15.11.2011 a fost predat în custodie învinuitului N.I.V..
S­a dovedit că autoturismul este proprietatea mamei învinuitului N.I.V., respectiv a numitei N.I., care nu a avut cunoştintă despre utilizarea lui în infractiunea de contrabandă.
În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: ­procesul verbal de constatare a infractiunii, schita locului faptei şi planşa fotografică, procesul verbal de indisponibilizare a bunurilor, adresa I.J.P.F. Maramureş nr. P/405755/2011, procesele verbale de predare –primire a bunurilor, dovada de primire a corpurilor delicte, dovezile de ridicare­predare a bunurilor, cartea de identitate a vehiculului Peugeot 307, dovada privind introducerea în Camera de corpuri delicte a celor 2.980 pachete cu tigări, rapoartele întocmite de părtile vătămate B.I.C., T.M., A.P.P., imediat după comiterea faptelor, certificatele medico­legale nr. 662/15.11.2011, 661/15.11.2011, 668/16.11.2011, adresa D.R.A.O.V. Cluj nr. 20368/B.T.V./S.J./2011, adresa 1674642/2011 a I.J.P.F. Maramureş, declaratiile persoanelor vătămate R.P.M., B.I.C., T.M., ­declaratiile martorilor O.M., M.R.M., A.P.P., A.I., D.M., M.R.M., B.P., D.F.V., H.I., O.F., V.G.F., D.V., declaratiile învinuitilor N.I.V., N.S.G., N.V., procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală seria B nr. 0753512/26.04.2012.
Autoritatea Natională a Vămilor Bucureşti, prin Directia Regională pentru Accize şi Operatiuni Vamale Cluj s­a constituit parte civilă în cauză cu suma de 32.253 lei, (compusă din taxe vamale­4706 lei; accize­19.723 lei şi TVA­7824 lei) , plus dobânzile şi penalitătile aferente, de la data naşterii datoriei vamale (12.11.2011 ) şi până la achitarea integrală a debitului.
Instanta a apreciat că este legal sesizată şi competentă să judece cauza.
Inculpatii au depus la dosarul cauzei declaratii notariale autentificate sub nr. 2982/04.10.2012; 2983/04.10.2012 şi 2984/04.10.2012 de notarul public, prin care fiecare a recunoscut integral infractiunile pentru care s­a dispus trimiterea lor în judecată şi au solicitat ca judecata să se facă doar în baza probelor administrate în faza urmăririi penale, fără administrarea altor probe. În consecintă au solicitat aplicarea dispozitiilor art. 320 ind. 1 C. proc. pen.
Prezenti în fata instantei la termenul de judecată din 11.10.2012 inculpatii au arătat că sustin declaratiile date în fata notarului public, iar instanta constatând îndeplinite cerintele textului legal a admis cererea formulată, privind judecarea cauzei conform procedurii speciale reglementată de art.320 ind. 1 C.pr.pen., în privinta fiecărui inculpat astfel că, în temeiul art. 320 ind. alin.2 C.pr.pen nu au mai fost administrate probe în fata instantei.
În data de 12.11.2011, în jurul orelor 1900, organele Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei au fost sesizate că în curtea imobilului cu nr. 282 din satul Sîrbi, comuna Budeşti, jud. Maramureş, s­ar afla un autoturism marca ,,Peugeot 307” cu numărul de înmatriculare ..., în interiorul căruia se găsesc tigări de contrabandă.
S­a constituit o echipă operativă formată din agentii de politie R.P., B.C. şi A.P. care s­a deplasat la fata locului. Imobilul este proprietatea martorilor D.V.F. şi D.M., iar la solicitarea politiştilor, proprietarul acestuia le­a permis accesul în curte pentru a se apropia de autoturism. La lumina lanternelor, în prezenta martorului D.F.V., aceştia au observat în interiorul maşinii mai multi saci de rafie albă care contineau tigări marca Viceroy de provenientă ucraineană.
Potrivit declaratiei martorei D.M. autoturismul respectiv a fost parcat în curtea lor, în cursul zilei respective, de către inculpatul N.I.V.
În timp ce în curtea imobilului se purtau acele discutii, inculpatii au fost anuntati despre prezenta politiştilor, fapt confirmat de martorul H.I., şi prin urmare şi­au făcut aparitia în perimetrul respectiv şi realizând ce se întâmplă, au încercat să tină la distantă organele de politie, cerându­le să iasă afară din curte întrucât nu au ,,mandat de perchezitie”.
Subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agentul principal parte vătămată B.I.C. au încercat să poarte o conversatie cu cei trei inculpati, însă aceştia au început să­i înjure şi să le adreseze cuvinte triviale, cerându­le să părăsească curtea imobilului. Pentru a fi mai convingători învinuitii au luat pietre şi au aruncat spre cei doi politişti precum şi după conducătorul auto, agentul principal A.P.P., împrejurări în care aceştia au fost nevoiti să iasă în drum unde era parcată maşina institutiei. Una din pietrele aruncate de inculpatul N.I.V. l­a nimerit pe subinspectorul parte vătămată R.P.M..
În împrejurările de mai sus, au fost contactate alte două echipaje de politie, constituite din subofiteri şi ofiteri ai Politiei de Frontieră, care au plecat spre locul faptei.
Imediat inculpatii N.V. şi N.S.G. au scos sacii cu tigări din portbagajul autoturismului şi i­au transportat cu spatele, traversând grădinile din apropiere .
Inculpatul N.I. a urcat la volanul acestuia şi a demarat în viteză spre podul de legătură cu drumul judetean 186 B, fiind urmărit de autoturismul condus de agentul principal A.P.P., în care se mai aflau subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agentul principal B.I.C.. În zonă au sosit, la interval de câteva minute unul fată de celălalt, alte două echipaje de politie, din care au făcut parte, printre altii şi agentul principal parte vătămată T.M., precum şi conducătorul auto agentul principal A.I.­audiat în cauză în calitate de martor.
În felul acesta autoturismul ,,Peugeot 307” condus de inculpatul N.I.V. a fost blocat chiar pe podul mentionat mai sus, atât din fată cât şi din spate. Toate autoturismele implicate aveau sistemele de iluminare în functiune.
Agentul principal parte vătămată T.M. însotit de subcomisarul B.P. s­au apropiat de portiera autoturismului ,,Peugeot 307” în zona căreia se afla inculpatul N.I.V., pentru a­l legitima, însă acesta deşi stătea pe loc cu autoturismul tura în permanentă motorul, amenintând că va trece peste maşinile politiei. După ce agentul principal parte vătămată
T.M. s­a apropiat suficient de portiera în zona căreia se afla învinuitul N.I.V., acesta din urmă a profitat şi i­a aplicat un pumn în zona fetei, provocându­i o hemoragie nazală puternică, care l­a determinat să se retragă. Atunci subinspectorul parte vătămată R.P. şi agentul principal parte vătămată B.I.C. au încercat să­l prindă de mâini pe inculpatul
N.I.V. şi să­l scoată afară din maşină, fapt pe care l­au realizat după ce au fost loviti cu portiera maşinii dar şi cu picioarele de către cel vizat. Agentii de politie au reuşit totuşi să­l scoată din maşină pe inculpat care a fost imobilizat şi încătuşat.
S­a trecut la cercetarea zonei şi mergând pe directia de deplasare a inculpatilor
N.V. şi N.G.S., agentii de politie au ajuns la o casă dezafectată, situată la aproximativ 100­150 m de proprietatea lui D.F.V., unde au descoperit 7 saci cu tigări, ce au fost ridicati. Imobilul respectiv este părăsit fiind proprietatea unei persoane de aproximativ 80 ani pe nume T.I. zis ,,P.”, care trăieşte într­un imobil situat într­o altă zonă a satului, la aproximativ 1 km de locul faptelor.
În urma inventarierii sacilor s­a stabilit că aceştia contineau 2.980 pachete cu tigări de provenientă ucraineană marca ,,Viceroy", care au fost depuse la Camera de corpuri delicte a I.J.P.F. Maramureş.
Pe o stradă lăturalnică au fost prinşi şi ceilalti doi inculpati care au fost legitimati şi încătuşati, după care toti 3 inculpati au fost conduşi la sediul Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei.
Starea de fapt astfel descrisă rezultă din procesul verbal de schita locului faptei şi planşele cu fotografii judiciare şi rapoartele de eveniment ce se coroborează cu declaratiile părtilor vătămate R.P.M., B.I.C., T.M., şi ale martorilor audiati în cauză O.M., M.R.M., A.P.P., A.I., D.M., M.R.M., B.P., D.F.V., H.I., O.F., V.G.F., D.V.
Potrivit adresei 1674642/2011 a I.J.P.F. Maramureş sins. R.P., ag. pr. B.C., ag. pr. A.P. şi ag. Pr. T.M. îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului ture de servicia din cadrul Sectorului Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, iar la data de erau planificati de serviciu 12.11.2011.
De asemenea, conform declaratiei părtii vătămate R.P., toti lucrătorii de politie implicati în eveniment, inclusiv cei solicitati în ajutor, purtau uniformele cu însemnele institutiei, mai putin echipa de cercetare a locului faptei.
Urmare a actelor de violentă comise de inculpatul N.I.V. la data de 12.11.2011, lucrătorii de politie părti vătămate R.P.M., B.I.C. şi T.M. au suferit leziuni corporale vindecabile în timp de 5­6 zile şi respectiv 8­9 zile de îngrijiri medicale, potrivit certficatelor medico­legale nr. 662/15.11.2011, 661/15.11.2011, 668/16.11.2011.
Initial inculpatii nu au recunoscut săvârşirea faptelor şi au formulat un denunt împotriva agentilor Politiei de Frontieră implicati în evenimente, prin care au solicitat cercetarea acestora sub aspectul săvârşirii infractiunii de cercetare abuzivă prev. de art. 266 C. pen., ce formează obiectul dosarului nr. …/P/2011 aflat în curs de solutionare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.
Ulterior, prin declaratiile notariale şi prin sustinerile orale în fata instantei, inculpatii au declarat că recunosc săvârşirea tuturor faptelor retinute în sarcina lor, comise în modalitatea retinută prin actul de sesizare.
În drept fapta inculpatului N.I.V., care la data de 12.11.2011, a preluat, detinut şi transportat 7 saci continând 2.980 pachete cu tigări ,,Viceroy" de provenientă ucraineană, care trebuiau plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă, după modul de operare adoptat, generându­se o datorie vamală de 32.253 lei, constituie infractiunea de contrabandă prev. de art. 270 al., 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.
Din punct de vedere subiectiv, fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovătie în forma intentiei directe, respectiv acesta a prevăzut urmarea faptei sale şi a dorit producerea ei.
Faptele inculpatului N.I.V., care la data de 12.11.2011, încercând să ascundă obiectul material al infractiunii de contrabandă şi să scape de răspunderea penală, a exercitat acte de violentă asupra părtilor vătămate R.P.M., T.M. şi B.I.C., politişti din cadrul Sectorului Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, care conform atributiilor de serviciu au intervenit pentru descoperirea faptei de contrabandă şi prinderea în flagrant a autorilor ei, împrejurări în care acestea au suferit leziuni corporale vindecabile în timp de câte 5­6 zile (primele două părti vătămate) şi de 8­9 zile (cea de­a treia parte vătămată), constituie infractiunile de ultraj prev. de art. 239 al.2 şi 5 c.p.
Din punct de vedere subiectiv, faptele au fost săvârşită de inculpat cu vinovătie în forma intentiei directe, respectiv acesta a prevăzut urmarea faptei sale şi a dorit producerea ei, conştientizând calitatea de agenti de politie a părtilor vătămate, care purtau uniformă specifică.
Aceste fapte au fost comise în concurs real fiind săvârşite de inculpat mai înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele.
În drept faptele inculpatilor N.S.G. şi N.V., care la data de 12.11.2011, au întrebuintat în mod nemijlocit cuvinte insultătoare şi gesturi amenintătoare de violentă, prin aruncarea cu pietre, la adresa părtilor vătămate R.P.M. şi B.I.C., care în calitate de politişti în cadrul Sectorului Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei au intervenit pentru descoperirea faptei de contrabandă şi prinderea autorilor ei, constituie infractiunile de sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II­a c.p.
Din punct de vedere subiectiv inculpatii au actionat cu intentie directă, infractiunile săvârşite fiind concurente.
Pe cale de consecintă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 345 alin. 2 C. proc. Pen., în sensul că faptele cu care a fost sesizată există, au fost săvârşite de către inculpati, cu forma de vinovătie prevăzută de lege, instanta va dispune condamnarea acestora.
Raportat la împrejurarea că a admis cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate prevăzute de art. 320 ind. 1 C. proc. pen, va face aplicarea dispozitiilor alin. 7 al acestui articol şi va reduce limitele de pedeapsă prevăzute pentru infractiunile săvârşite .
La individualizarea si dozarea pedepsei s­au avut în vedere criteriile prev. de art. 72 C.P., respectiv prevederile părtii generale a codului penal; limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator reduse cu o treime în cazul pedepsei cu închisoarea şi cu
o pătrime în cazul pedepsei cu amenda, potrivit disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen, gradul de pericol social al faptelor în modalitatea concretă de savârşire şi antecedentele personale ale inculpatilor.
Astfel, referitor la persoana inculpatului N.I.V. se retine că are 22 de ani, studii liceale, este necăsătorit, fără ocupatie, neavând antecedente penale. Acesta a săvârşit patru infractiuni cu aceeaşi ocazie, dintre care 3 de ultraj, prin exercitarea de acte de violentă împotriva agentilor de politie aflati în misiune. Inculpatul nu a recunoscut initial săvârşirea faptelor, în faza de urmărire penală, decât în fata instantei. Raportat la aceste considerente, instanta apreciează că nu poate retine în favoarea inculpatului circumstante atenuante, dar va aplica o pedeapsă orientată spre minimul special rezultat ca urmare a diminuării legale, în cazul fiecărei infractiuni.
Astfel, s­a stabilit pentru infractiunea de contrabandă prev. de art. 270 al.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal pedeapsa închisorii de 1 an şi 3 luni, iar pentru cele 3 infractiuni de ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen., va stabili pentru fiecare faptă pedeapsa închisorii 6 luni.
În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art. 34 lit. b C. pen., s­au contopit pedepsele stabilite urmând să­i fie aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa închisorii de 1 an şi 3 luni.
În baza art.71 alin.1 C. pen.va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II­a şi lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei principale a închisorii, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinte şi până la data executării sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.
Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanta retine dispozitiile art. 81 C.pen., conform cărora se poate dispune suspendarea conditionată a executării pedepsei şi în caz de concurs de infractiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni şi se apreciază de instantă că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.
Instanta a considerat că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerintele impuse de legiuitor, sens în care în baza art. 81 alin.2 C. pen. va dispune suspendarea conditionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 3 luni, stabilit potrivit dispozitiilor art.82 alin.1 C. pen., suspendând şi executarea pedepselor accesorii potrivit art. 71 alin. 5 C. pen.
În baza art.359 C. proc. pen., s­a atras atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 şi 84 C. pen. privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării conditionate a executării pedepsei.
În ceea ce­l priveşte pe inculpatul N.S.G. acesta are 23 de ani, studii superioare, este necăsătorit, fără ocupatie şi fără antecedente penale. Acesta a săvârşit cu aceeaşi ocazie două infractiuni de sfidare a organelor judiciare prin utilizarea de gesturi amenintătoare şi adresarea de insulte agentilor de politie aflati în misiune, atitudine care ar fi putut periclita reuşita actiunii. Acesta a recunoscut săvârşirea faptelor doar în fata instantei de judecată.
Raportat la aceste considerente, instanta a apreciat că nu poate retine în favoarea inculpatului circumstante atenuante, dar va alege dintre pedepsele principale prevăzute pentru faptele săvârşite, pedeapsa amenzii, stabilind o pedeapsă orientată spre minimul special rezultat ca urmare a diminuării legale, în cazul fiecărei infractiuni. Astfel, pentru cele 2 infractiuni de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a C. pen. comise, va stabili pentru fiecare faptă pedeapsa amenzii de 400 lei.
În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art. 34 lit. c C. pen., se vor contopi pedepsele stabilite urmând să­i fie aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii de 400 lei.
Inculpatul N.V. are 46 de ani, studii 10 clase, este căsătoit, ocupatia­agricultor, nu posedă antecedente penale.
Acesta a săvârşit cu aceeaşi ocazie două infractiuni de sfidare a organelor judiciare prin utilizarea de gesturi amenintătoare şi adresarea de insulte agentilor de politie aflati în misiune, atitudine care ar fi putut periclita reuşita actiunii. Acesta arecunoscut săvârşirea faptelor doar în fata instantei de judecată.
Raportat la aceste considerente, instanta a apreciat că nu poate retine în favoarea inculpatului circumstante atenuante, dar va alege dintre pedepsele principale prevăzute pentru faptele săvârşite, pedeapsa amenzii, stabilind o pedeapsă orientată spre minimul special rezultat ca urmare a diminuării legale, în cazul fiecărei infractiuni. Astfel, pentru cele 2 infractiuni de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a C. pen. comise, va stabili pentru fiecare faptă pedeapsa amenzii de 400 lei.
În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art. 34 lit. c C. pen., s­au contopit pedepsele stabilite urmând să­i fie aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii de 400 lei.
Instanta a atras atentia inculpatilor N.S.G. şi N.V. asupra dispozitiilor art. 631 C.pen. potrivit cărora dacă cel condamnat se sustrage cu rea credintă de la executarea amenzii , instanta poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infractiunea săvârşită tinând seama de partea din amendă care a fost achitată.
Sub aspectul laturii civile partea civilă Autoritatea Natională a Vămilor Bucureşti, prin Directia Regională pentru Accize şi Operatiuni Vamale Cluj a mentionat că, datoria vamală care a luat naştere urmare a activitătii infractionale a inculpatului
N.I.V. este de 32.253 lei, (compusă din taxe vamale­4706 lei; accize­19.723 lei şi TVA­7824 lei), solicitându­se a se face aplicarea prevederilor art. 119 , art. 120 şi art. 120 indice 1 din Codul de procedură fiscală.
Instanta a retinut că dispozitiile art. 136 alin. 1 dispun că “în cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea respectivelor taxe comunitare”.
Potrivit prevederilor art. 139 din Codul Fiscal “În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea respectivelor taxe comunitare”.
Art. 249 din Directiva CE nr. 112/2006 (Directiva TVA), stabileşte că directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru căruia i se adresează, lăsând autoritătilor nationale competenta privind modalitatea de transpunere.
În opinia Curtii, este irelevant faptul că scopul activitătii este unul ilicit, indiferent de scopul sau rezultatul activitătii respective. În sensul arătat sunt şi cauzele C 158/98­Coffeshop Siberie şi Cauza C 111/92­Wifried Lange, cauze în care CEJ şi­a fundamentat solutia pe faptul că principiul neutralitătii se opune operării unor distinctii de ordin general între tranzactiile legale şi cele ilegale.
În conformitate cu prevederile art. 9 din Directiva sus mentionată, persoana impozabilă înseamnă orice persoană care în mod independent, desfăşoară în orice loc activitate economică indiferent de scopul sau rezultatele activitătii respective.
Cu privire la perceperea de TVA în cazul activitătilor ilicite, instanta a retinut că diferenta de tratament fiscal în functie de natura licită sau ilicită a activitătilor desfăşurate ar conduce implicit la încălcarea principiului neutralitătii fiscale.
Instanta a avut în vedere că art. 202 din regulamentul CEE nr.2913/1992 al Comisiei de Instituire a Codului vamal Comunitar, descrie modalitatea şi momentul în care se naşte o datorie vamală. Dispozitiile legale sus mentionate prevăd că o datorie vamală la import poate să ia naştere prin introducerea ilegală într­o altă parte pe acel teritoriu a unor mărfuri amplasate într­o zonă liberă sau antrepozit liber.
În cadrul alineatului doi al articolului indicat se stipulează că datoria vamală se naşte în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal.
Mai mult, regulamentul mai sus amintit, defineşte în cadrul alin. 3 al articolului 203, notiunea de debitor vamal, în care se integrează orice persoană care a dobândit sau detinut mărfurile în cauză şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie în mod normal, în momentul cumpărării sau primirii mărfurilor că ele au fost sustrase de sub supraveghere vamală.
Raportând starea de fapt cuprinsă în actele de sesizare şi retinută de instantă în urma finalizării cercetării judecătoreşti, la prevederile legale mai sus enuntate, instanta apreciază că inculpatul se include în sfera debitorilor vamali.
Ori, în conditiile în care, se recunoaşte aplicabilitatea prevederilor regulamantului la care s­a făcut mai sus referire, incidenta notiunii de datorie vamală şi calitatea inculpatilor de debitori vamali, instanta apreciază că toate aceste aspecte nu fac decât să se opună admisibilitătii tezei încadrării infractiunii de contrabandă în sfera infractiunilor de pericol şi să plaseze acest tip de infractiuni în sectorul infractiunilor economice, atâta timp cât nu se poate contesta producerea unui prejudiciu.
Instanta a retinut că art. 206 indice 5 din Codul fiscal, reglementează faptul generator al accizelor, acesta fiind reprezentat conform literei b de importul produselor accizabile pe teritoriul comunitătii.
Conform art. 206 indice 6 din acelaşi cod, accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum, aceasta din urmă fiind definită potrivit art. 206 indice 7 litera b inclusiv prin importul de produse accizabile, chiar şi neregulamentar, cu exceptia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat după import, în regim suspensiv de accize.
În legătură cu problematica aplicării concomitente a măsurii de sigurantă a confiscării speciale în cazul infractiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 din Legea nr. 86­2006 privind Codul vamal şi a obligării legale a inculpatului la plata sumelor reprezentând datoria vamală, a fost promovat un recurs în interesul legii, respins însă ca inadmisibil prin Decizia nr. 21 pronuntată de Înalta Curte de Casatie şi Justitie la data de 17 octombrie 2011.
Pe de altă parte, din interpretarea dispozitiilor art. 224 punctul 1 lit. a şi art. 234 alin. 3 din Codul vamal, reiese fără echivoc, că în cazul infractiunii de contrabandă, obligatia de plată a taxelor vamale, ca drept de creantă al statului, instituie repararea pagubei şi se circumscrie cadrului legal privind obiectul, exercitarea şi rezolvarea actiunii civile reglementat prin dispozitiile art. 14 şi art. 346 din Codul de procedură penală.
Instanta a avut în vedere că interpretarea oferită de CJUE prevederilor art. 202 şi art. 233 primul paragraph lit. d din Regulamentul CEE nr. 2913­92 al Consiliului din 12.10.1992 de instituire a Codului Vamal comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, este în sensul de a nu se considera stinsă datoria vamală decât în conditiile în care punerea sub sechestru a mărfurilor neregulat introduse pe teritoriul vamal al Comunitătii, intervine înainte ca aceste mărfuri să treacă de primul birou vamal situate în interiorul acestui teritoriu. Pe cale de consecintă, în alte conditii decât cele anterior expuse, datoria vamală nu se stinge.
Prin raportare la aspectele mai sus expuse, instanta a constatat că aplicabilitatea măsurii confiscării prin prezenta sentintă, nu determină stingerea datoriei vamale (compusă, în lumina dispozitiilor legale sus enuntate din taxe vamale, TVA, accize) neinstalându­se o stare de incompatibilitate prin retinerea unui cumul al măsurii confiscării cu obligatia inculpatului­debitor vamal la plata datoriei vamale.
Plecând de la consideratiile de mai sus şi de la constatarea conform căreia delictul comis în data de 12 noiembrie 2011 este imputabil, instanta va admite actiunea civilă.
În baza 346 alin. 1C. Proc. Pen. şi art. 14, art. 15 C. Proc. Pen. raportat la art. 1357 Cod civil va obliga inculpatul să plătească părtii civile Autoritatea Natională a Vămilor, prin Directia Regională pentru Accize şi Operatiuni Vamale Cluj, suma de
32.253 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităti aferente, începând cu data de 12 noiembrie 2011 şi până la achitarea integrală a debitului.
În temeiul art.118 lit.”a” C.pen., s­a dispus confiscarea în favoarea statului a cantitatea de 2980 pachete de tigări cu timbru ucrainean marca Viceroy, depuse în camera de corp delict IJPF Maramureş , potrivit dovezii seria P nr. 405755 din data de 14.11.2011, ce urmează să fie distruse.
Partea vătămată R.P.M. s­a constituit în fata instantei parte civilă cu suma de 5420 lei reprezentând 420 lei despăgubiri civile pentru cele 6 zile de îngrijiri medicale şi 5000 lei, daune morale.
La termenul de judecată din data de 11.10.2012, partea civilă prin apărător ales a declarat că nu­şi mai sustine pretentiile civile.
La termenul de judecată din 28.06.2012, partea vătămată B.I.C. a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză.
Pentru termenul de judecată din 30 august 2012 partea vătămată T.M. a fost citat cu mentiunea să precizeze dacă întelege să se constituie parte civilă. Acesta s­a prezentat la termenul din 30.08.2012 şi a solicitat amânarea cauzei pentru a­şi angaja apărător. Deşi cauza s­a amânat din acest motiv la 11 octombrie 2012, partea vătămată nu s­a mai prezentat şi nici nu a depus constituire de parte civilă , astfel încât instanta va aprecia că acesta nu întelege să participe în proces în această calitate.
Referitor la autoturismul marca ,,PEUGEOT 307” cu număr de înmatriculare ... ce a fost condus de inculpatul N.I.V. şi în care s­au aflat la tigările de contrabandă, acesta a fost indisponibilizat în vederea cercetării, potrivit procesului­verbal din 12.11.2011.
Ulterior, pe parcursul urmăririi penale s­a stabilit că autoturismul apartine numitei N.I., mama inculpatului, fiind înmatriculat pe numele acesteia. N.I. a formulat cerere de restituire a autoturismului în urma căreia autoturismul a fost predat în custodie.
Deoarece nu s­a făcut dovada că proprietarul maşinii a avut cunoştintă despre utilizarea acestuia, prin actul de sesizare s­a propus confiscarea echivalentului în bani, dovedit testimonial la 4000 euro, în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 3 C. pen.
În întelesul art. 118 lit b C. pen. prin „lucruri care au servit la săvârşirea infractiunii” se înteleg acele lucruri cu ajutorul cărora se realizează actiunea incriminată­cauza­care produce urmarea periculoasă. Tot ceea ce se petrece după acest moment nu mai poate fi considerat ca lucru care a folosit la săvârşirea infractiunii.
În spetă, la momentul constatării infractiunii autoturismul era parcat în curtea imobilului din localitatea Sîrbi având în interior sacii cu tigări, dar din probele administrate nu s­a făcut dovada că autoturismul a fost folosit de către inculpat pentru preluarea tigărilor, iar în ceea ce priveşte depozitarea acestora, maşina este improprie acestui scop.
Prin urmare, nu s­a dovedit că maşina a servit în mod indispensabil la săvârşirea faptei în întregul ei, în sensul că fără utilizarea acesteia nu s­ar fi putut realiza apropierea efectivă a obiectului material al infractiunii. De altfel, ulterior s­a demonstrat că bunurile găsite pot fi transportate şi în altă modalitate, acestea fiind cărate cu spatele de inculpatii
N.S.G. şi N.V.
Pentru aceste motive instanta a respins confiscarea în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 3 C. pen a sumei de 4000 Euro, reprezentând echivalentul în bani a autoturismului marca ,,Peugeot 307” cu număr de înmatriculare ....
Împotriva acestei sentinte a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmatiei care a solicitat admiterea căii de atac promovate, casarea solutiei judecătoriei şi rejudecând dosarul, a se dispune în temeiul art.118 alin.1 lit.b C.pen.măsura confiscării speciale a autoturismului Peugeot 307 cu nr...., în favoarea statului, iar în situatia în care se constată că acesta apartine mamei inculpatului N.V., să se dispună confiscarea contravalorii acestuia, respectiv a echivalentului în bani, suma de 4000 euro, întrucât autovehiculul a fost utilizat de inculpat la săvârşirea infractiunii de contrabandă.
Curtea examinând recursul promovat, prin prisma motivului invocat, ajunge la următoarele constatări:
Curtea, referitor la autoturismul marca ,,PEUGEOT 307” cu număr de înmatriculare ... ce a fost condus de inculpatul N.I.V. şi în care s­au aflat la tigările de contrabandă, retine că acesta a fost indisponibilizat în vederea cercetării, potrivit procesului­verbal din 12.11.2011.
Ulterior, pe parcursul urmăririi penale s­a stabilit că autoturismul apartine numitei N.I., mama inculpatului N.I.V., fiind înmatriculat pe numele acesteia. N.I. a formulat cerere de restituire a autoturismului în urma căreia, acesta i­a fost predat în custodie.
Instanta de recurs retine că, deoarece nu s­a făcut dovada că proprietarul maşinii a avut cunoştintă despre utilizarea acestuia, prin actul de sesizare s­a propus confiscarea echivalentului în bani, dovedit testimonial la 4000 euro, în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 3 C. pen.
Potrivit Codului penal, în întelesul art. 118 lit b C. pen. prin „lucruri care au servit la săvârşirea infractiunii” se înteleg acelea cu ajutorul cărora se realizează actiunea incriminată­cauza­care produce urmarea periculoasă. Tot ceea ce se petrece după acest moment nu mai poate fi considerat ca lucru care a folosit la săvârşirea infractiunii.
Din probele dosarului rezultă că, în spetă, la momentul constatării infractiunii, autoturismul era parcat în curtea imobilului din localitatea Sîrbi, având în interior sacii cu tigări, nefăcându­se însă dovada că autoturismul a fost folosit de către inculpat pentru preluarea tigărilor, iar în ceea ce priveşte depozitarea acestora, autovehiculul este improprie acestui scop.
Pe cale de consecintă, prima instantă a stabilit că nu s­a probat că autovehiculul a servit în mod indispensabil la săvârşirea faptei în întregul ei, în sensul că fără utilizarea acestuia nu s­ar fi putut realiza însuşirea efectivă a obiectului material al infractiunii. De altfel, ulterior s­a demonstrat că bunurile găsite puteau fi transportate şi în altă modalitate, acestea fiind cărate cu spatele de către inculpatii N.S.G. şi N.V., aşa cum rezultă din fotografiile judiciare depuse la dosar în faza de u.p.
Câtă vreme, inculpatii nu au fost surprinşi în flagrant conducând autoturismul în care să se afle tigările ce au făcut obiectul infractiunii de contrabandă, iar pe de altă parte cei patru saci puteau fi cărati cu spatele de către inculpati, pe parcursul a patru transporturi, în cauză există un dubiu şi nu un element de certitudine în acest sens, ceea ce nu justifică aplicarea măsurii de sigurantă.
Mai mult, aşa cum se statuează şi prin recursul în interesul legii nr.18 din 2005, măsura de sigurantă a confiscării speciale a mijlocului de transport se va dispune, numai în cazul în care se dovedeşte că acesta a servit efectiv la realizarea laturii obiective a uneia dintre modalitătile normative ale infractiunii de contrabandă precum şi trafic de droguri, ori în cazul în care se dovedeşte că mijlocul de transport a fost fabricat, pregătit, ori adaptat în scopul realizării laturii obiective a acestei infractiuni.
Aşa fiind, inculpatii nefiind surprinşi în flagrant în timp ce transportau tigările de contrabandă cu autoturismul, iar pe de altă parte, autovehiculul nu a fost adaptat pentru săvârşirea acestor fapte penale, nu se poate lua măsura de sigurantă, existând un dubiu cu privire la scopul în care a fost utilizat autoturismul pentru realizarea laturii obiective a infractiunii de contrabandă.
Împrejurarea că în interiorul autovehiculului se aflau sacii cu tigări, nu duce automat la concluzia că autoturismul a şi fost utilizat de către inculpat pentru preluarea tigărilor de contrabandă, iar pe de altă parte, în ceea ce priveşte depozitarea lor, mijlocul de transport era impropriu acestui scop.
Pe cale de consecintă, recursul Parchetului este nefondat, urmând a fi respins în baza art.385/15 pct.1 lit.b C.proc.pen.
Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 50 lei ce se va avansa din fondul Ministerului Justitiei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, conform art.189 C.proc.pen.
Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului în temeiul art.192 pct.3 alin.3 C.proc.pen. (Judecător Delia Purice)