avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţie la executare. Condiţii.
 
C.pen., art. 36 alin. 3, art. 88
C.proc.pen., art. 461
CEDO, art. 6
 
Potrivit art. 461 al.1 lit.d  C.proc.pen., contestaţia contra executării  hotărârii penale  se poate face şi atunci când  se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.
Conform art. 36 al.3 C.pen., dacă infractorul a executat în total sau în parte pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunile concurente.
       
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1580 din  27 noiembrie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.317 din data de 18 septembrie 2012 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa – Secţia penală, în dosarul nr.4840/120/2012, a fost respinsă cererea având ca obiect contestaţie la executare formulată de către condamnatul P.C.
În baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, a fost obligat condamnatul la plata sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, care urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Dâmboviţa.
  Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată sub nr.4840/120/2012, condamnatul P.C., a formulat contestaţie la executare în temeiul art.461 lit.c Cod procedură penală, solicitând ca în baza disp. art.36 alin.3 Cod penal, să i se deducă din pedeapsă perioada de 1 an, executată înainte de săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de stupefiante.
  Motivându-şi cererea, contestatorul a arătat că a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru infracţiunea de instigare la trafic de droguri şi deţinere în vederea consumului, a fost arestat la 20.07.2008 pentru furt calificat fiind condamnat la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 8 luni prin sentinţa penală nr.554/29.09.2008 şi în timp ce se afla în executarea acestui mandat a săvârşit o altă faptă pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 ani, anulându-i-se mandatul de executare a pedepsei închisorii de 3 ani şi 8 luni.
  S-au anexat cererii sentinţa penală nr.554/2008 pronunţată de Judecătoria sectorului 3, definitivă la 4.11.2008, sentinţa penală nr.443/2.06.2010,  pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr.171/19.07.2010.
  Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut că prin sentinţa penală nr.554/2008, pronunţată de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, definitivă la 4.11.2008, prin recurarea deciziei penale nr.656/15.10.2008 a Tribunalului Bucureşti s-a dispus condamnarea inculpatului P.C. la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 8 luni pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, s-a revocat beneficiul liberării condiţionate acordate inculpatului prin sentinţa penală nr.2154/2005 şi s-a contopit restul de pedeapsă rămas neexecutat cu pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 8 luni, s-a dedus arestarea preventivă din 20.07.2008 la zi şi a fost menţinută starea de arest a inculpatului.
  Prin sentinţa penală nr.443 din 2.06.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr.171/19.07.2010, inculpatul P.C. a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art.64 lit.a teza a-II a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, s-a dispus contopirea pedepsei de 6 ani cu restul neexecutat de 564 zile din pedeapsa de 3 ani şi 8 luni aplicată prin sentinţa penală nr.554/2008 a Judecătoriei sectorului 3, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art.64 lit.a teza a-II a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, s-a dispus anularea mandatului emis în baza sentinţei penale nr.554/2008 a Judecătoriei sectorului 3 şi emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa cea mai grea.
  Dispoziţiile art.36 alin.3 Cod penal prevăd că „dacă infractorul a executat în tot sau în parte pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracţiuni concurente, iar dispoziţiile art. 461 lit.c Cod procedură penală, prevăd că, contestaţia contra executării hotărârilor penale se poate face când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea ce se execută sau vreo împiedicare la executare.
  Raportând aceste dispoziţii legale la actele şi lucrările dosarului, tribunalul a constatat că i-a fost admisă cererea de contopire a pedepsei şi i s-a dedus perioada executată aşa cum rezultă din sentinţa penală nr.443 din 2.06.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, soluţie ce se bucură de autoritate de lucru judecat, situaţie în care contestaţia nu poate fi decât respinsă ca nefondată.
  Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs condamnatul P.C., criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală şi a invocat aceleaşi motive ca la instanţa de fond, respectiv deducerea perioadei executate anterior de 1 ( un ) an închisoare  din pedeapsa de 3 (trei ) ani şi 8 ( opt ) luni închisoare.
Curtea examinând hotărârea recurată în raport de situaţia de fapt reţinută, de probele  administrate, de criticile formulate, precum şi din oficiu sub toate aspectele conform art. 385/6 al.2 şi art. 385/9 C.proc.penală, constată că recursul este nefondat, aşa cum se va arăta în continuare:
Situaţia de fapt a fost corect reţinută de prima instanţă şi confirmată de probele  administrate în sensul că, prin sentinţa penală nr. 443/2.06.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr.171/19.07.2010, inculpatul P.C. a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, s-a dispus contopirea pedepsei de 6 ani cu restul neexecutat de 564 zile din pedeapsa de 3 ani şi 8 luni aplicată prin sentinţa penală nr.554/2008 a Judecătoriei sectorului 3, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani.
În atare situaţie, s-a dispus anularea mandatului emis în baza sentinţei penale nr.554/2008 a Judecătoriei sectorului 3 şi emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa cea mai grea.
Prezenta contestaţie la executare, repune în discuţie sentinţa penală nr. 443/2.06.2010 a Tribunalului Bucureşti - Secţia  I penală, hotărâre ce se bucură de autoritate de lucru judecat, aspect inadmisibil în opinia Curţii.
Aşa fiind, pe cale de consecinţă, în baza art. 385/15 pct.1 lit.b c.pr.penală,  recursul declarat de contestatorul – condamnat a fost respins, ca nefondat.
 
                                                                                                    (Judecător Ion Stelian)