avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Menţinerea  măsurii plasamentului minorului. Interesul superior al copilului.

 

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,

Decizia civilă nr. 561 din 6 septembrie 2011. 

             

Prin decizia civilă nr. 561/2011 Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul declarat de reclamant.

           Pentru a determina dacă menţinerea măsurii plasamentului prin raportare la cererea de reintegrare în familia lărgită este necesară, Curtea a avut în vedere interesul superior al copilului, care presupune garantarea pentru acesta, a unei evoluţii într-un mediu stabil şi sănătos.

            Astfel, când a trecut o perioadă considerabilă de la momentul în  care s-a luat măsura plasamentului, interesul copilului de a nu i se mai schimba de facto situaţia familială, poate să prevaleze faţă de interesul părinţilor (în speţă al familiei lărgite), acela de a-şi vedea familia reunită.

            În cauza de faţă se constată că este în interesul minorului să rămână la familia în care a crescut de la vârsta de 6 luni, acesta având nevoie de stabilitate şi continuitate în îngrijirea, creşterea şi educarea lui, măsură considerată oportună şi datorită vârstei copilului şi evoluţiei pozitive a acestuia faţă de pârâtă şi membrii familiei acesteia, avându-se în vedere şi faptul că s-a păstrat legătura cu familia lărgită, aspect de care recurentul reclamant poate beneficia în continuare în condiţiile stabilite de lege şi instituţiile abilitate.

 

(Judecător Violeta Stanciu)