avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Inadmisibilitatea recursului. Potrivit dispoziţiilor art. 299 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, sunt supuse recursului hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi în condiţiile prevăzute de lege hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională.

 

Cod procedură civilă, art. 299 alin. 1 pct. 1

 

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,

Decizia civilă nr. 653 din 28 septembrie 2011. 

        

Prin decizia civilă nr.653 din 28 septembrie 2011, Curtea de Apel Ploieşti a admis excepţia inadmisibilităţii recursului invocată şi a respins recursul formulat împotriva deciziei civile nr.346 din 18 mai 2011, pronunţată de Tribunalul Buzău, ca inadmisibil.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de Apel Ploieşti a reţinut că excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimat prin întâmpinarea depusă la este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Întrucât,  potrivit art.137 al.1 Cod proc. civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, respectiv a criticilor formulate de recurent, Curtea constată că are prioritate excepţia inadmisibilităţii recursului declarat.

Potrivit dispoziţiilor art.299 alin.1 pct.1 Cod pr. civilă, sunt supuse recursului hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi în condiţiile prevăzute de lege  hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională.

Raportând dispoziţiile legale sus menţionate la situaţia dedusă judecăţii, Curtea a reţinut că, prin decizia civilă nr.346/18.05.2011, Tribunalul Buzău a soluţionat irevocabil recursul declarat împotriva sentinţei civile nr.32122.02.2011, pronunţată de Judecătoria Pătârlagele formulat de recurentul din prezenta cauză care a invocat aceleaşi critici, instanţa pronunţându-se ca instanţă de recurs şi prin urmare este întemeiată excepţia inadmisibilităţii, fiind inadmisibil a se declara recurs împotriva unei hotărâri prin  care a fost soluţionat recursul, dispoziţiile legale nepermiţând un recurs la recurs.

 

(Judecător Aurelia Popa)